Добро пожаловать в Армению!

Please note: Some links on this page lead to HP.com Ireland. Product and services may have different availability and pricing than in your local market.
Name Phone Address
Bi Line Ltd. / ԲԻ ԼԱՅՆ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+37410578825; 576659; 573358
Ֆաքս / Fax:+37410574559
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք.Երևան, Խանջյան 50 / Khanjian 50, Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@bi-line.am
Վեբ-կայք /Website: www.bi-line.am
UNICOMP CJSC / ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ ՓԲԸ Հեռ./ Tel:+37410581111
Ֆաքս / Fax:+37410581101
Բջջ./ Mob.phone:+37455581111
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Չարենցի 37. / Charents, 37 Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@unicomp.am
Վեբ-կայք /Website: www.unicomp.am
Name Phone Address HP Specialist
AMX MICRO LLC.(NOUT.AM) / Էյ․ Էմ․ Եքս Միկրո ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 99 900013 Հասցե՝ ՀՀ, 0038, ք. Երևան, Աբելյան 6/1 / Abelian 6/1, Yerevan, 0038, RA
Էլ-փոստ/E-mail: ceo@amxmicro.com
Վեբ-կայք /Website: www.amxmicro.com
EG Business Partner
Bi Line Ltd. / ԲԻ ԼԱՅՆ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+37410578825; 576659; 573358
Ֆաքս / Fax:+37410574559
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք.Երևան, Խանջյան 50 / Khanjian 50, Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@bi-line.am
Վեբ-կայք /Website: www.bi-line.am
Gold Server Specialist
Silver Storage Specialist
UNICOMP CJSC / ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ ՓԲԸ Հեռ./ Tel:+37410581111
Ֆաքս / Fax:+37410581101
Բջջ./ Mob.phone:+37455581111
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Չարենցի 37. / Charents, 37 Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@unicomp.am
Վեբ-կայք /Website: www.unicomp.am
Gold Server Specialist
Silver Storage Specialist
Doxx Computer LLC / Դոքս Քոմպյուտր ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 500263 Հասցե՝ ՀՀ, 0019, ք.Երևան, Պռոշյան 11/5 / Proshian 11/5, Yerevan, 0019, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@doxx.am
Վեբ-կայք /Website: www.doxx.am
EG Business Partner
Ino-Technology Co. Ltd / Ինո-Թեքնոլոգի ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 586 305 Հասցե՝ ՀՀ, 0009, ք. Երևան, Աբովյան 29/3 / Abovian 29/3, Yerevan, 0009, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@itech.am
Վեբ-կայք /Website: www.itech.am
EG Business Partner
IU NETWORKS LLC / ԱՅՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔՍ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 60 500650 Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40/1 / Sayat Nova 40/1, Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@iunetworks.am
Վեբ-կայք /Website: www.iunetworks.am
EG Business Partner
LanAr Service LLC / ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 539311 Հասցե՝ ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Մաշտոց 29, բն. 25, / Mashtoc 29, apt. 25, Yerevan, 0002, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@lanar.am
Վեբ-կայք /Website: www.lanar.am
EG Business Partner
Technoserv INT LLC./ Տեխնոսերվ ԻՆՏ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 654841 Հասցե՝ ՀՀ, 0047, ք.Երևան, 0047, Արմենակյան 2/5 / Armenakian 2/5, Yerevan, 0047, RA
Էլ-փոստ/E-mail: arm@technoserv.com
Վեբ-կայք /Website: technoserv.am
EG Business Partner
X-Art LLC / Իքս-Արթ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+37410 446677 ՀՀասցե՝ ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Սարյան 4/6, / Sarian 4/6, Yerevan, 0002, RA
Էլ-փոստ/E-mail: sales@x-art.am
Վեբ-կայք /Website: www.x-art.am
EG Business Partner
Name Phone Address HP Specialist
AMX MICRO LLC.(NOUT.AM) / Էյ․ Էմ․ Եքս Միկրո ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 99 900013 Հասցե՝ ՀՀ, 0038, ք. Երևան, Աբելյան 6/1 / Abelian 6/1, Yerevan, 0038, RA
Էլ-փոստ/E-mail: ceo@amxmicro.com
Վեբ-կայք /Website: www.amxmicro.com
Silver Hardware Partner
Bi Line Ltd. / ԲԻ ԼԱՅՆ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+37410578825; 576659; 573358
Ֆաքս / Fax: +37410574559
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք.Երևան, Խանջյան 50 / Khanjian 50, Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@bi-line.am
Վեբ-կայք /Website: www.bi-line.am
Gold Hardware Partner
Gold Workstation Specialist
Doxx Computer LLC / Դոքս Քոմպյուտր ՍՊԸ Դոքս Քոմպյուտր Հեռ./ Tel:+374 10 500263 Proshian 11/5, Yerevan, 0019, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@doxx.am
Վեբ-կայք /Website: www.doxx.am
Silver Hardware Partner
Ino-Technology Co. Ltd / Ինո-Թեքնոլոգի ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 586 305 Հասցե՝ ՀՀ, 0009, ք. Երևան, Աբովյան 29/3 / Abovian 29/3, Yerevan, 0009, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@itech.am
Վեբ-կայք /Website: www.itech.am
Silver Hardware Partner
IU NETWORKS LLC / ԱՅՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔՍ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 60 500650 Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 40/1 / Sayat Nova 40/1, Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@iunetworks.am
Վեբ-կայք /Website: www.iunetworks.am
Silver Hardware Partner
LanAr Service LLC / ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ Հեռ./ Tel:+374 10 539311 Հասցե՝ ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Մաշտոց 29, բն. 25, / Mashtoc 29, apt. 25, Yerevan, 0002, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@lanar.am
Վեբ-կայք /Website: www.lanar.am
Gold Client Virtualization Specialist
Silver Hardware Specialist
Microring LLC / Միկրորինգ ՍՊԸ Հեռ./ Tel:(+374 10) 529421, 529422, 541633 Հասցե՝ ՀՀ, 0001, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 33/63 / 33/63 Sayat-Nova ave., Yerevan, 0001, Armenia
Էլ-փոստ/E-mail: microring@arminco.com
Վեբ-կայք /Website: www.microring.am
Silver Hardware Partner
PATRON RM LLC / "ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ" ՍՊԸ (գրասենյակ, խանութ) Հեռ./ Tel:+374 10 544346 Հասցե՝ ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Վարդանանց 18/2 / Vardananc 18/2, Yerevan, 0010, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@patron.am
Վեբ-կայք /Website: www.patron.am
Gold Hardware Partner
Gold Supplies Partner
GOLD DESIGNJET SPECIALIST
Gold Managed Print Specialist
UNICOMP CJSC / ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ ՓԲԸ Հեռ./ Tel:+37410581111
Ֆաքս / Fax: +37410581101
Բջջ./ Mob.phone: +37455581111
Հասցե՝ ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Չարենցի 37. / Charents, 37 Yerevan, 0025, RA
Էլ-փոստ/E-mail: info@unicomp.am
Վեբ-կայք /Website: www.unicomp.am
էլ-փոստ: info@unicomp.am
Gold Hardware Partner
Gold Workstation Specialist
Distributors Printes and digital image processing apparatus Personal computers, work stations and laptops Consumables
Abris Distribution, Inc.
Հասցե ՝ Ուզբեկստան, 100005, ք.Տաշքենդ, Ֆարգոն Յուլի 15 / Fargon Yuli 15, Tashkent, 100005, Uzbekistan
Հեռ. / Tel.: +998 71 1405300
էլ-փոստ / E-mail: info@abrisdc.com
Վեբ-կայք / Website: www.abrisdc.com
X X  
Computers and Peripherals LLC/ Կոմպյուտերի ի Պերիֆերիա ՍՊԸ
Հասցե ՝ ՀՀ, 0019, ք.Երևան, Պռոշյան 2/1, գրասենյակ 13 / Proshian 2/1, office 13, Yerevan, 0019, RA
Հեռ. / Tel.: +374 91 456323
էլ-փոստ / E-mail: sales@cp.am
Վեբ-կայք / Website: www.cp.am
X X X
Elcore Distribution LLC / Էլքոր դիսթրիբյուշն ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, 0001, ք.Երևան, Խանջյան 49, տարածք 23 / Khanjian 49, 23, Yerevan, 0001, RA
Հեռ./Tel.: +374 10 563135
էլ-փոստ / E-mail: info.armenia@elcoregroup.com
Վեբ-կայք / Website: elko.by
X X  
LC Distribution CJSC / «ԷԼ ՍԻ ԴԻՍԹՐԻԲՅՈՒՇՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Հասցե ՝ ՀՀ, 0033, ք.Երևան, Հ.Հակոբյան 3 / H. Hakobian 3, Yerevan, 0033, RA
Հեռ./Tel.: +374 10 278089
էլ-փոստ / E-mail: info@lcdc.am
Վեբ-կայք / Website: www.lcdc.am