Persbericht: 17. oktober 2012
Onderwerpen: Financieel

HP België reorganiseert om de competitiviteit te vrijwaren

HP België reorganiseert om de competitiviteit te vrijwaren – het voorgelegde herstructureringsplan zou leiden tot een afname van mogelijk 265 posities door bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en de kostenstructuur te verbeteren.

Op 23 mei 2012 kondigde het Corporate Headquarter van HP ((http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120523b.html) een globale herstructurering aan met volgende krachtlijnen:

  1. Resultaten verbeteren: Als marktleider moet HP zich voortdurend aanpassen bij ingrijpende veranderingen in de markt, zoals conjunctuurschommelingen en technologische trends;

  2. Bedrijfsprocessen vereenvoudigen: Om dit te kunnen doen, worden interne structuren en processen vereenvoudigd en gestroomlijnd;

  3. Innovatie bevorderen: De besparingen worden overwegend opnieuw geïnvesteerd in onderzoek & ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

De markt krimpt door conjuncturele schommelingen en daardoor is HP als marktleider genoodzaakt haar kostenstructuur en personeelsorganisatie aan te passen aan deze wijzigende context.

Als gevolg van het globale herstructureringsplan heeft de lokale directie van HP België, na een zeer grondige analyse, een gefaseerd plan uitgewerkt dat loopt tot het einde van 2014, zodat HP ook in de toekomst competitief kan blijven. Vandaag werd in een eerste stap een intentie tot herstructurering aangekondigd aan de Ondernemingsraad. De details en de draagwijdte van dit plan zullen verder worden geconsulteerd en uitgewerkt met de syndicale partners.

Impact

Bij HP België kan de uitvoering van dit herstructureringsplan leiden tot een afname van naar verwachting 265 arbeidsplaatsen, verspreid over de hele organisatie. De mogelijke impact kan als volgt worden samengevat:

1. Vereenvoudiging organisatie

  • De PC Divisie en de Printing Divisie worden samengevoegd; 

  • De commerciële structuur wordt vereenvoudigd; 

  • Het aantal managementfuncties wordt verminderd. 

2. Verbetering van concurrentiepositie

  • Een aantal ondersteunende en technische functies wordt ondergebracht in strategische service centra in het buitenland. 

  • De performantere technologie laat HP toe zijn dienst na verkoop efficiënter te organiseren. 

Deze intenties om de organisatie- en kostenstructuur wereldwijd en in België te verbeteren, zijn gericht op het vrijwaren van de competitiviteit van HP en op het verzekeren van de noodzakelijke aanpassing van de Belgische activiteiten aan de gewijzigde marktomstandigheden.

HP engageert zich om de dienstverlening aan onze klanten en partners aan de hoogste kwaliteit te garanderen.

Eric Van Bael, Managing Director: “Een aantal conjuncturele en technologische marktontwikkelingen maken dat we onmiddellijke maar weloverwogen actie moeten ondernemen. Als marktleider zijn we verplicht ook de toekomst op lange termijn van dit bedrijf veilig te stellen binnen de HP-groep en op de markt.  We zijn er van overtuigd dat we met deze stappen de toekomst beschermen van duizenden mensen die hier elke dag met veel passie werken om onze klanten te ondersteunen en verdere groei en innovatie te verzekeren. Wij betreuren de persoonlijke gevolgen van dit plan en zullen met onze sociale partners alles doen wat mogelijk is om de sociale impact ervan te verzachten.

Over HP in België

HP stelt vandaag 2.600 mensen te werk in België in 2 juridische entiteiten, waarvan 2000 bij HP België BVBA/SPRL en 600 bij CDS, een dochterbedrijf van HP.

Mediacontacten

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.