HP A3 Managed MFP's en printers


HP A3 Managed MFP's en printers


De nieuwe printergeneratie staat helemaal voor u klaar.

Onze ingebouwde technologie anticipeert op problemen, plant het onderhoud en zorgt ervoor dat uw printer altijd consistent functioneert.

 
1. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2016 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Meer informatie: www.hp.com/go/printersecurityclaims.