Problemen met de printerinstallatie in Windows 8

Zoek oplossingen voor problemen met de printerinstallatie die volgens onze technische medewerkers het nuttigst zijn geweest bij het oplossen van afdrukproblemen.

Installatieproblemen met printerdrivers met volledige functionaliteit oplossen Installatieproblemen met printerdrivers met volledige functionaliteit oplossen

Zoek naar oplossingen voor printerinstallatieproblemen voor printers die drivers met volledige functionaliteit gebruiken.

USBUSB

Gebruik de volgende oplossingen voor het oplossen van problemen wanneer u een printer met een USB-kabel installeert.

U kunt ook de HP printerinstallatiewizard downloaden om te helpen bij de installatie en het oplossen van problemen. 
PIW_iconHP printerinstallatiewizard 

Belangrijk: Voer deze oplossingen uit in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Oplossing één: uw computer opnieuw opstarten, Windows Update uitvoeren en de HP software opnieuw installeren

Vaak helpt het om Windows Update te installeren, uw computer opnieuw op te starten en de HP software opnieuw te installeren. Neem de volgende stappen.

Stap één: uw computer opnieuw opstarten

 1. Controleer of het installatieprogramma is voltooid door in de installatieschermen op Doorgaan te klikken (als u geen HP installatieschermen ziet, is dit reeds gebeurd).

 2. Ontkoppel de USB-kabel van de printer.

 3. Start de computer opnieuw op.

Stap twee: Windows Update uitvoeren

 1. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Typ "Windows Update" in het zoekvak.

 3. Klik op Op updates controleren.

 4. Accepteer alle updates, of in ieder geval de kritieke updates.

 5. Start de computer opnieuw op. (Mogelijk wordt u gevraagd dit te doen)

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Doe het volgende om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Download en installeer de software van de HP website (aanbevolen)
 1. Zet de printer aan.

 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met een netwerk verbonden is, laat u die verbinding in stand.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: HP Customer Care, en klik dan op Openen in een nieuw venster.

 4. Typ desgevraagd uw printermodel en -nummer, klik op Volgende en klik op Drivers.

 5. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende.

 6. Scroll naar beneden en klik op Driver.

 7. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.

 8. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Voer deze stappen uit om de software te installeren vanaf de printer-cd.

Opmerking: Windows 8-printerdrivers zijn mogelijk niet beschikbaar op de cd als de printer is gekocht vóór de release van Windows 8.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, opent en sluit u de cd-lade. De software-installatie start nu automatisch.

  Als de installatiewizard niet automatisch wordt gestart, klikt u met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm. Klik op Verkenner en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

  Belangrijk: het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op 'Ja' te klikken om het installatieprogramma te controleren op updates en deze te downloaden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing. 

Oplossing twee: Opstartsoftware uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Als het niet gelukt is om uw HP printer te installeren, moet u mogelijk de opstartsoftware tijdelijk uitschakelen. Windows staat veel programma's en processen toe onmiddellijk te starten wanneer de computer opstart. Mogelijk verhinderen deze programma's de installatie van de HP software.
In deze instructies leest u hoe u deze programma's en processen tijdelijk kunt uitschakelen terwijl u de HP printer installeert en hoe u de opstartsoftware vervolgens weer inschakelt.

Stap één: Opstartsoftware uitschakelen

 1. Beweeg de muis naar de hoek linksonder in het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ "msconfig" in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Het venster MSconfig wordt geopend. Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.

  • Als Normaal opstarten op dit moment is geselecteerd, gaat u door met deze stappen:

  1. Selecteer Selectief opstarten en verwijder het vinkje in het selectievakje Opstartonderdelen laden.

  2. Klik op het tabblad Services en selecteer vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  3. Klik op Alles uitschakelen.

  • Als Selectief opstarten is geselecteerd, neemt u de volgende stappen:

  1. Klik op het tabblad Services en selecteer vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  2. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartonderdelen van uw computer later te herstellen.

  3. Klik op Alles uitschakelen.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Een nieuw venster verschijnt.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap twee: De HP software opnieuw installeren

Doe het volgende om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Software downloaden van de website van HP en installeren
 1. Zet de printer aan.

 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met een netwerk verbonden is, laat u die verbinding in stand.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: HP Customer Care, en klik dan op Openen in een nieuw venster.

 4. Typ desgevraagd uw printermodel en -nummer, klik op Volgende en klik op Drivers.

 5. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende.

 6. Scroll naar beneden en klik op Driver.

 7. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.

 8. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Voer deze stappen uit om de software te installeren vanaf de printer-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, opent en sluit u de cd-lade. De software-installatie start nu automatisch.

  Als de installatiewizard niet automatisch wordt gestart, klikt u met de rechtermuisknop in de linkerbenedenhoek van het scherm. Klik op Verkenner en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

  Belangrijk: het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op 'Ja' te klikken om het installatieprogramma te controleren op updates en deze te downloaden.

Stap drie: Schakel de opstartsoftware in

Belangrijk: Volg de onderstaande stappen om de Opstartsoftware weer in te schakelen. Als u deze stap overslaat, zal uw computer mogelijk niet reageren zoals u verwacht.

 1. Beweeg de muis naar de hoek linksonder in het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ "msconfig" in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Het venster MSConfig wordt geopend.

  • Als u de instructies hebt gevolgd om de configuratie van de Normale opstartmodus uit te schakelen (of als u wilt terugkeren naar die configuratie), selecteert u Normaal opstarten.

  • Als u zelf wilt bepalen welke programma's worden gestart als de computer opstart, volgt u deze instructies voor de Selectieve opstartmodus:

  1. Klik op het tabblad Services en selecteer vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  2. Selecteer op het tabblad Services alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Problemen met het installeren van een printer in een bekabeld netwerk (ethernet) oplossenProblemen met het installeren van een printer in een bekabeld netwerk (ethernet) oplossen

Gebruik de volgende oplossingen voor het oplossen van problemen tijdens het installeren van een printer in een bekabeld netwerk.

U kunt ook de HP printerinstallatiewizard downloaden om te helpen bij de installatie en het oplossen van problemen. 
PIW_iconHP printerinstallatiewizard 

Belangrijk: Voer deze oplossingen uit in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Oplossing één: Alle netwerkapparaten opnieuw opstarten, de printer toevoegen aan het netwerk en de HP software opnieuw installeren

Vaak helpt het om uw computer opnieuw op te starten en helemaal van het begin af aan alles uit te voeren. Neem de volgende stappen.

Stap één: Laat het set-upprogramma voltooien en start alle netwerkapparaten opnieuw op

 1. Controleer of het installatieprogramma is voltooid door in de installatieschermen op Doorgaan te klikken (als u geen HP installatieschermen ziet, is dit reeds gebeurd).

 2. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

 3. Typ "Windows Update" in het zoekvak.

 4. Klik op Op updates controleren.

 5. Accepteer alle updates, of in ieder geval de kritieke updates.

 6. Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd.

 7. Schakel de printer en de netwerkrouter uit en schakel ze vervolgens weer in.

 8. Controleer of uw netwerkrouter ingeschakeld is en functioneert.

 9. Controleer of u een pagina op het internet kunt openen in de webbrowser op uw computer.

Stap twee: Sluit de ethernetkabel aan en druk een netwerktestrapport af ter controle of de printer op het netwerk zit

 1. Sluit de ethernetkabel aan op de printer en controleer of het andere uiteinde is aangesloten op een functionerende netwerkpoort.

  • Als uw printer een bedieningspaneel met een scherm heeft, neemt u de volgende stappen:

  1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen.

  2. Druk op de knop met de pijl omlaag om Netwerk te selecteren en druk op OK.

  3. Druk op de knop met de pijl omlaag om Netwerktest of Netwerkconfiguratiepagina te selecteren en druk vervolgens op OK.

  4. Voer de benodigde stappen uit om mogelijke problemen die in het rapport staan, op te lossen.

 2. Als het rapport een geldig IP-adres van de printer toont, houdt dat in dat de printer op het netwerk zit. Ga door naar de volgende stap in dit document om de communicatie te controleren.

  • Als er in het rapport geen geldig IP-adres voor de printer staat (bijvoorbeeld 0.0.0.0 of 169.254.xxx.xxx), betekent dit dat de printer niet op het netwerk zit. Voer de volgende stappen uit:

   1. Controleer of de ethernetkabel op een actieve poort is aangesloten.

   2. Probeer een andere ethernetkabel te gebruiken.

   3. Druk het rapport nogmaals af en bekijk de resultaten.

   4. Als er in het rapport een geldig IP-adres staat, gaat u door naar de volgende stap.

Stap drie: De communicatie tussen de printer en de computer controleren

Controleer of uw computer en de printer zich op hetzelfde netwerk bevinden en of ze met elkaar kunnen communiceren.

 1. Open een internetpagina in een webbrowser (zoals Internet Explorer) om te controleren of u toegang hebt tot het netwerk.

 2. Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk in en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld "http://192.168.0.1". De interne hoofdpagina van de printer wordt weergegeven.

  • Als u de interne hoofdpagina van de printer kunt benaderen, gaat u door naar de volgende stap om de HP software opnieuw te installeren.

  • Als het niet lukt de interne hoofdpagina van de printer te openen, controleert u of de printer en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Stap vier: De HP software opnieuw installeren

Doe het volgende om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Software downloaden van de website van HP en installeren
 1. Zet de printer aan.

 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met een netwerk verbonden is, laat u die verbinding in stand.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: HP Customer Care, en klik dan op Openen in een nieuw venster.

 4. Typ desgevraagd uw printermodel en -nummer, klik op Volgende en klik op Drivers.

 5. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende.

 6. Scroll naar beneden en klik op Driver.

 7. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.

 8. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Voer deze stappen uit om de software te installeren vanaf de printer-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, opent en sluit u de cd-lade. De software-installatie start nu automatisch.

  Als de installatiewizard niet automatisch begint, klikt u met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm. Klik op Verkenner en dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

  Belangrijk: misschien vraagt het installatieprogramma u om op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op 'Ja' te klikken om het installatieprogramma te controleren op updates en deze te downloaden.

 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.

Oplossing twee: Opstartservices en de firewall uitschakelen en de HP software opnieuw installeren

Als het u niet gelukt is uw HP printer correct te installeren, moet u mogelijk de opstartservices en/of uw firewall tijdelijk uitschakelen. Windows staat veel programma's en processen toe onmiddellijk te starten wanneer de computer opstart. Misschien dat deze programma's en uw firewall de installatie van de HP software hinderen. In deze instructies leest u hoe u deze programma's en processen tijdelijk kunt uitschakelen terwijl u de HP software installeert.

Stap één: Opstartsoftware uitschakelen

 1. Beweeg de muis naar de hoek linksonder in het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ "msconfig" in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Het venster MSconfig wordt geopend. Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.

  • Als Normaal opstarten op dit moment is geselecteerd, gaat u door met deze stappen:

  1. Selecteer Selectief opstarten en verwijder het vinkje in het selectievakje Opstartonderdelen laden.

  2. Klik op het tabblad Services en selecteer vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  3. Klik op Alles uitschakelen.

  • Als Selectief opstarten is geselecteerd, neemt u de volgende stappen:

  1. Klik op het tabblad Services en selecteer vervolgens het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  2. Maak een lijst van alle items die zijn geselecteerd. U hebt deze lijst nodig om de opstartonderdelen van uw computer later te herstellen.

  3. Klik op Alles uitschakelen.

  4. Klik op Toepassen.

 3. Klik op OK. Een nieuw venster verschijnt. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap twee: De firewall op uw computer uitschakelen of configureren

Neem de volgende stappen om een firewall uit te schakelen of om de firewall te configureren zodat deze een verbinding met de HP printer toestaat. 

Methode één: Schakel de firewall(s) tijdelijk uit
 1. Koppel de ethernetkabel los van uw router, modem of gateway.
  OPMERKING
  : als u niet zeker weet waar de router, modem of gateway voor de printer in het netwerk zich bevindt, neemt u contact op met uw systeembeheerder.

 2. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

 3. Typ "Windows Firewall" in het zoekvak.

 4. Klik op Windows Firewall. Het dialoogvenster Windows Firewall-instellingen wordt geopend.

 5. Klik op Windows Firewallin- of uitschakelen.

 6. Klik op Windows Firewall uitschakelen(niet aanbevolen).

 7. Klik op OK.

Methode twee: De firewall configureren zodat deze een verbinding met de HP printer doorlaat
 1. Om te achterhalen welke firewall op de computer is geïnstalleerd, zoekt u het pictogram van de firewall in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de computer. Noteer de naam van de firewall.  

 2. Wanneer u de firewall op uw computer hebt geïdentificeerd, neemt u contact op met de fabrikant van de firewall voor specifieke instructies voor het configureren van de instellingen. Keer vervolgens terug naar dit document om door te gaan met het oplossen van het probleem.

 3. Als u geen specifieke stappen voor uw firewall kunt vinden, gaat u verder naar de volgende stap.

 4. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Verkenner.

 5. Typ voor 64-bits Windows 8 "C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Bin" in de adresbalk boven in het scherm en druk vervolgens op Enter.

 6. Typ voor 32-bits Windows 8 "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin".

 7. Noteer het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van. De bestandspaden lijken op dit voorbeeld: C:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Indien de HP software die op de pc geïnstalleerd is versie 10.0 of later is, dient u het bestand hpiscnapp.exe te zoeken.

  • Indien de HP software die op de pc geïnstalleerd is versie 9.0 of later is, dient u het bestand hpqscnvw.exe te zoeken.

 8. Open de map C:\windows\system32 en noteer vervolgens het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van:
  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 9. Open de software van de firewall en zorg ervoor dat elk van de programma's wordt weergegeven in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's. Voeg de ontbrekende programma's handmatig toe aan de lijst wanneer een programma niet in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's staat.

  OPMERKING: afhankelijk van het firewallprogramma kan de naam van de lijst variëren.

 10. Indien de firewallsoftware verschillende vertrouwensniveaus heeft of specifieke machtiging voor een programma vereist voor toegang tot internet, dient u ervoor te zorgen dat u elk van de HP programma's vrije toegang tot internet verleent.

 11. Klik op OK of Opslaan om de wijzigingen op te slaan in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's.

 12. Volg deze stappen om de internetpoorten te deblokkeren door nieuwe regels in de firewallsoftware te creëren.

  OPMERKING: iedere regel opent één poort, dus creëer een regel voor iedere poort.

 13. De HP software maakt gebruik van de volgende poorten. Elke poortnaam bestaat uit een protocol (hetzij UDP of TCP), een getal en een verbindingstype (hetzij binnenkomend of uitgaand). Bij het maken van de regel om de poort te openen, maakt uw computer gebruik van al deze informatie.

  • UDP 427 binnenkomend

  • UDP 427 uitgaand

  • UDP 161 uitgaand

  • UDP 139 uitgaand

  • TCP 139 uitgaand

  • TCP 9220 uitgaand

  • TCP 9500 uitgaand

  • TCP 9290 uitgaand

  1. Open het gedeelte netwerk of regels van de firewallsoftware.

  2. Creëer een nieuwe regel met een beschrijvende naam. Bijvoorbeeld deblokkeren UDP 137 binnenkomend voor het deblokkeren van de binnenkomende poort UDP 137.

   • Selecteer Alle IP-adressen wanneer u wordt gevraagd het type regel te selecteren.

   • Selecteer IPv4 en IPv6 wanneer u wordt gevraagd het type IP-adres te selecteren.

  3. Nadat u elke regel gecreëerd hebt, klikt u op OK of Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

 14. Als u de firewall hebt uitgeschakeld of geconfigureerd, start u uw computer opnieuw op.

Stap drie: De HP software opnieuw installeren

Doe het volgende om de HP software opnieuw te installeren.

Methode één: Software downloaden van de website van HP en installeren
 1. Zet de printer aan.

 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met een netwerk verbonden is, laat u die verbinding in stand.

 3. Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling: HP Customer Care, en klik dan op Openen in een nieuw venster.

 4. Typ desgevraagd uw printermodel en -nummer, klik op Volgende en klik op Drivers.

 5. Controleer of uw besturingssysteem is geselecteerd en klik op Volgende.

 6. Scroll naar beneden en klik op Driver.

 7. Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden naar de computer.

 8. Open de map waarin het softwarebestand werd opgeslagen (meestal Downloads), dubbelklik op het bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode twee: De software-cd gebruiken

Voer deze stappen uit om de software te installeren vanaf de printer-cd.

 1. Plaats de cd in het cd-station en sluit de lade. Als de cd zich al in het cd-station bevindt, opent en sluit u de cd-lade. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch wordt gestart, klikt u met de rechtermuisknop op de linkerbenedenhoek van het scherm en klikt u op Verkenner. Dubbelklik vervolgens op het cd-station.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

  Belangrijk: het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw printer. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op Ja te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.

Stap vier: Schakel de opstartsoftware in

OPMERKING: volg de onderstaande stappen om de opstartsoftware weer in te schakelen. Als u deze stap overslaat, zal uw computer mogelijk niet reageren zoals u verwacht.

 1. Beweeg de muis naar de hoek linksonder in het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ "msconfig" in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Het venster MSConfig wordt geopend.

  • Als u de instructies hebt gevolgd om de configuratie van de Normale opstartmodus uit te schakelen (of als u wilt terugkeren naar die configuratie), selecteert u Normaal opstarten.

  • Als u zelf wilt bepalen welke programma's worden gestart als de computer opstart, volgt u deze instructies voor de Selectieve opstartmodus:

  1. Klik op het tabblad Services.

  2. Zet een vinkje in het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen onderaan het scherm.

  3. Selecteer op het tabblad Services alle items die u op uw lijst hebt genoteerd.

 3. Klik op Toepassen.

 4. Klik op OK. Er wordt een nieuw venster geopend.

 5. Klik op Opnieuw opstarten om door te gaan.

Stap vijf: Schakel uw firewallsoftware weer in

 1. Klik met de rechtermuisknop op het firewallpictogram op de taakbalk (vlak bij de datum- en tijdsindicatie) en klik op Start of Inschakelen. Als er geen startoptie is, opent u de firewallsoftware en selecteert u de optie om het te starten of te activeren. Misschien verandert het pictogram van de firewall om aan te geven dat hij actief is of uitstaat.

 2. Als de firewall uitgeschakeld was tijdens de installatie van de printersoftware, is het mogelijk dat deze HP programma's blokkeert of poorten die nodig zijn om te scannen. Als er bij scanpogingen pop-upvensters met het verzoek tot netwerktoegang verschijnen, klikt u op Ja om toegang toe te staan.

 3. Windows Firewall inschakelen

  1. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

  2. Typ "Windows Firewall" in het zoekvak.

  3. Klik op Windows Firewall. Het dialoogvenster Windows Firewall-instellingen wordt geopend.

  4. Klik op Windows Firewall in- of uitschakelen.

  5. Klik op Windows Firewall inschakelen.

  6. Klik op OK.


Problemen met het installeren van een draadloze printer oplossenProblemen met het installeren van een draadloze printer oplossen

Voer deze stappen uit om problemen op te lossen bij de installatie van een printer op een draadloos netwerk.

kunt ook de HP printerinstallatiewizard downloaden om te helpen bij de installatie en het oplossen van problemen.
PIW_iconHP printerinstallatiewizard 

Stap één: Druk een testpagina af

Als u problemen ondervindt met het instellen van uw printer, dient u eerst een netwerkconfiguratiepagina en testrapport voor het draadloos netwerk (als de printer een draadloze netwerkverbinding heeft) af te drukken vanaf het bedieningspaneel van de printer. Raadpleeg uw handleiding voor instructies.

Met deze informatie kunt u het probleem met de installatie achterhalen. Zorg dat u ook de netwerknaam (SSID) van uw draadloze router en, als uw draadloos netwerk gebruikmaakt van WEP of WPA, het wachtwoord van uw draadloze netwerk bij de hand hebt.

Stap twee: Vaststellen of uw printer is aangesloten op uw draadloze router

Raadpleeg de netwerkconfiguratiepagina of het testrapport voor het draadloos netwerk en controleer het volgende:

Als uw printer is verbonden met uw draadloze router, gaat u door naar de volgende stap.

Als uw printer niet is verbonden met uw draadloze router, volgt u deze stappen:

 • Zoek naar firmware-updates voor uw specifieke printer op de website van HP: Software en drivers verkrijgen.

 • Als uw router van uw internetprovider (ISP) is, koppelt u de internetkabel los die tussen de router en het stopcontact loopt.

 1. Uw printer uit- en weer inschakelen: schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop. Haal het netsnoer uit de achterkant van de printer, wacht 30 seconden en sluit het netsnoer opnieuw aan. Raadpleeg uw handleiding voor bijzonderheden.

 2. Start de draadloze router opnieuw op door het netsnoer naar de router te los te koppelen, 30 seconden te wachten en het netsnoer opnieuw aan te sluiten.

 3. Start de pc opnieuw op.

 4. Sluit de printer aan op de router.

 5. Geef uw printer een vast IP-adres. Voor instructies over het toewijzen van een statisch IP-adres gaat u naar het Draadloos afdrukcentrum van HP.

Stap drie: Als uw printer is aangesloten op uw draadloze router, maar u niet kunt afdrukken (en/of scannen)

 1. Download de HP Print and Scan Doctor en voer deze uit. Controleer of uw besturingssysteem bijgewerkt is (gebruik Windows Update).

 2. Zorg dat er geen virussen, malware, etc. op uw computer staan.

 3. Controleer of uw computer niet is verbonden via een VPN. U zult uw apparaten niet via uw draadloos netwerk kunnen bereiken zolang u verbonden bent met een VPN.

 4. Schakel de firewall van uw besturingssysteem en de firewall van uw beveiligingssysteem uit en test het opnieuw.

  Als dit het probleem verhelpt, kunt u de poorten in de firewall openen. Raadpleeg de fabrikant van de firewall voor meer informatie.

 5. Download en installeer de nieuwste software voor uw specifieke printer en besturingssysteem van Software en drivers verkrijgen.
  Het is belangrijk dat u de software downloadt die specifiek voor uw model HP printer is gemaakt. Er kunnen nieuwe versies zijn verschenen van de software die op de meegeleverde cd staat. Als u software opnieuw installeert of verwijdert, gebruikt u de HP Uninstall om eerst eerdere of gedeeltelijke software-installaties te verwijderen.

 6. Zoek naar software-updates voor uw specifieke software als u de website Software en drivers bezoekt.

Problemen met systeemdrivers oplossen Problemen met systeemdrivers oplossen

Toen u de printer op de computer aansloot met een USB-kabel, is de installatie van de Windows-update mislukt.

Belangrijk: volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Stap één: De printer uit en weer aanzetten

 1. Koppel de USB-kabel los van de printer.

 2. Zet de printer uit en weer aan en controleer of de printer gereed is voor gebruik.

Stap twee: De printer uit Apparaten en printers verwijderen

 1. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Typ "Apparaten en printers" in het zoekvak.

 3. Klik op Apparaten en printers.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram (Windows8_Printer_icon) van uw printer en klik vervolgens op Apparaat verwijderen. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

  OPMERKING: als de printer niet wordt vermeld, gaat u verder naar de volgende stap om uw computer opnieuw op te starten.

 5. Als er meerdere pictogrammen voor de printer zijn, verwijdert u deze allemaal.

Stap drie: De computer opnieuw opstarten

 1. Start de pc opnieuw op. U kunt deze pagina aan uw favorieten toevoegen, zodat u deze snel weer kunt vinden.

 2. Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met het internet.

Stap vier: De driver handmatig installeren

 1. Beweeg de muis naar de linkeronderhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop op de knop Start (Windows_8.1_StartButton) en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Typ "Apparaten en printers" in het zoekvak.

 3. Klik op Apparaten en printers.

 4. Klik op Een printer toevoegen. Het venster Printer toevoegen wordt geopend en er wordt een lijst met printers weergegeven.

 5. Klik op Mijn printer staat niet in de lijst.

 6. Klik op de optie Een lokale printer of netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen en klik vervolgens op Volgende.

 7. Klik in het vervolgkeuzemenu Een bestaande poort gebruiken op LPT1: (Printerpoort) en klik vervolgens op Volgende.

 8. Klik op de knop Windows Update en wacht totdat de updates zijn voltooid.

 9. Klik in het venster Installeer het stuurprogramma voor de printer onder Fabrikant op HP en zoek vervolgens uw driver onder Printers. Als de driver niet wordt weergegeven onder HP, kijkt u onder Hewlett Packard.

  OPMERKING: de printerdrivers worden weergegeven met hun serienaam, wat betekent dat de laatste één of twee cijfers als nullen worden getoond. HP Photosmart 8750 wordt bijvoorbeeld weergegeven als HP Photosmart 8700 en de PSC 1210 als de PSC 1200 serie.

 10. Sluit de USB-kabel weer aan op de printer wanneer u de juiste driver hebt gevonden.

 11. Het venster Apparaatstuurprogramma installeren wordt kort weergegeven op de taakbalk in het computerscherm. Wacht totdat het is verdwenen.

 12. Klik in het venster Printer toevoegen op de knop Annuleren.

 13. De net geïnstalleerde printer wordt nu weergegeven in het venster Apparaten en printers.

 
Ondersteuning voor productmodel krijgen
Zoek specifieke oplossingen, downloads en andere ondersteuningsinformatie voor uw productmodel.
Contact zoeken met anderen
Connect with others
Neem contact op met andere klanten en HP experts op de ondersteuningsforums om antwoord op uw vragen te vinden.