EU Compliance Declarations (DoC) & Certificates

GS logo TCO logo

HP - Технически регламенти

Съгласно закона продуктите трябва да отговарят на определени изисквания на техническите регламенти.
Екипът на HP за техническите регламенти се занимава с това и публикува съответните документи на ЕС (=Декларации за съответствие) на този уеб сайт. Също така са налични и други, свързани с темата документи (напр. GS и TCO сертификати).

 

Разделяне на HP от 1-ви ноември 2015 г.

Моля, имайте предвид, че документите на ЕС за продуктите на Hewlett Packard Enterprise могат да бъдат намерени на

www.hpe.com/eu/certificates

Contact us


Връзки към теми, за които HP Технически регламенти не носи отговорност:

ISO сертификации
Теми за околната среда
ECCN & HTS & CCATS data

GS Certificates

Computer Products

Monitor Products

Printers & Multifunction

Scanner & Fax Products

Options & Accessories

Rack and Power Infrastructure

Export Control and Customs Classification data for HP Products

Export Classification (ECCN & HST & CCATS)