Станете PartnerOne партньор на HP

Регистрирайте се, за да станете PartnerOne партньор

Изпълнете всички необходими критерии:

  • Партньорско споразумение

  • Сертификация(и)

  • Сьответствие

  • Приходи

HP предлага много привлекателни и уникални ползи за ИТ дилъри, които получат статус PartnerOne на HP. Освен конкурентния пакет ползи, PartnerOne партньорите на HP получават пряка връзка с HP, което им дава уникалната възможност да предлагат най-добрите продукти на HP на клиентите си. Поддръжка в реално време, достъп до специални цени и добра наличност на продукти ще ви осигурят най-добрите конкурентни сделки за клиентите.

Ако отговаряте на минималните критерии, можете да станете PartnerOne партньор на HP и след няколко дни да имате достъп до някои от нашите водещи в индустрията ползи.

За повече информация: