Програми за замяна и изтегляне на продукти

0

Програми за замяна

HP участва в доброволни програми за замяна на компоненти или продукти, които могат да нарушат функционалността, но не представляват риск за безопасността.


1

Изтегляне

В сътрудничество с Американската комисия по безопасност на потребителските стоки, HP участва в доброволни програми за изтегляне, когато се окаже, че дефектна част представлява възможен риск за безопасността.


2

Програма за изтегляне и замяна на кабели за променливотоково захранване за преносими компютри на HP с оглед на безопасността

Програма за изтегляне и замяна на кабели за променливотоково захранване за преносими компютри на HP с оглед на безопасността

На 26 август 2014 г. НР обяви международна доброволска програма за изтегляне и замяна със съдействието на различни правителствени агенции по отношение на определени кабели за променливотоково захранване, използвани с променливотокови адаптери, разпространени по света с преносимите и мини преносимите компютри на НР и Compaq, както и с променливотокови адаптери, предоставяни с аксесоари, като например станции за скачване. Тези кабели за променливотоково захранване имат потенциала да прегряват, което носи опасност от изгаряния и пожар. Засегнатите кабели за променливотоково захранване са били доставени с продукти и аксесоари, продавани от септември 2010 г. до юни 2012 г. Клиентите на НР, засегнати от тази програма, ще отговарят на условията да получат безплатно нов кабел за променливотоково захранване за всеки потвърден и върнат кабел за променливотоково захранване.


Научете повече

3

Изтегляне на батерии за лаптопи на HP с оглед на безопасността

Изтегляне на батерии за лаптопи на HP с оглед на безопасността

В сътрудничество с Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ и други регулаторни органи за безопасност, HP обяви световни програми за безопасно връщане и подмяна на батерии, използвани в определени преносими компютри на HP, на следните дати: 14 май 2009 г. (разширено на 19 май 2010 г. и 26 май 2011 г.), 30 Октомври 2008 г., 20 април 2006 г. и 14 октомври 2005 г. Клиентите на HP, които са засегнати от тези програми, ще имат правото да получат безплатно батерия за замяна на всяка проверена, подлежаща на връщане батерия.


Научете повече

6

Сродни връзки