Програми за замяна и изтегляне на продукти

Програми за замяна

HP участва в доброволни програми за замяна на компоненти или продукти, които могат да нарушат функционалността, но не представляват риск за безопасността.

Изтегляне

В сътрудничество с Американската комисия по безопасност на потребителските стоки, HP участва в доброволни програми за изтегляне, когато се окаже, че дефектна част представлява възможен риск за безопасността.

Изтегляне на батерии за лаптопи на HP с оглед на безопасността

В сътрудничество с Комисията по безопасност на потребителските продукти на САЩ и други регулаторни органи за безопасност, HP обяви световни програми за безопасно връщане и подмяна на батерии, използвани в определени преносими компютри на HP, на следните дати: 14 май 2009 г. (разширено на 19 май 2010 г. и 26 май 2011 г.), 30 Октомври 2008 г., 20 април 2006 г. и 14 октомври 2005 г. Клиентите на HP, които са засегнати от тези програми, ще имат правото да получат безплатно батерия за замяна на всяка проверена, подлежаща на връщане батерия.

Изтегляне на монитор с плосък панел HP L2035 с оглед на безопасността

Някои монитори с плосък панел L2035 могат да имат неправилно инсталиран заземяващ контакт от вътрешната страна на пластмасовия панел на монитора, с което се създава възможен риск от електрически удар.

Изтегляне на HP Deskjet и Photosmart с оглед на безопасността

При някои продукти може да се пропука контакта, свързващ захранващия кабел към принтера.

Изтеглете Adobe Acrobat® Reader®