Уведомление за правата Ви по отношение на личните данни

0

Вашите лични данни се събират от HP Inc Bulgaria EOOD със седалище Mladost Region 258, Ring road Blvd., Business center Kambanite, 1715 Sofia, за целите на маркетинга, продажбите и поддръжката на продуктите и услугите на HP, които ви се предоставят (1). С тази цел, вашите лични данни може да бъдат предоставяни на други филиали на HP Group, включително и извън Европейския съюз и в частност на корпоративни подразделения на HP в САЩ (2). Такова предоставяне се извършва при спазване на адекватни мерки за защита на вашите данни, в съответствие с Обвързващите корпоративни правила на HP (ОКП), конвенцията Safe Harbor и други приложими нормативни изисквания. В съответствие с разпоредбите на "Закона за защита на личните данни", вие можете да упражнявате правата си за достъп, поправка, блокиране или изтриване на вашите лични данни, като щракнете върху линка за информация за поверителност по-долу. Този линк може да се използва и за изпращане на запитвания и/или подаване на оплаквания, свързани с обработката на лични данни или упражняването на конкретни права, предоставени от ОКП на HP.


ОКП на HP са одобрени от съответните агенции за защита на личните данни и предоставят на нашите клиенти и служители по света, уеднаквен режим за защита на личните данни, изравнен с най-високите приложими стандарти. За повече информация относно ОКП на HP, използвайте долния линк.

Имейл формуляр във връзка със защитата на личните данни
Повече информация относно ОКП на HP.


(1) По-подробно описание на процедурата се предоставя при събиране на данни чрез всяко съответно приложение.
(2) Списък на подразделенията на HP е наличен на www.hp.com.

5

Полезни връзки: