HP Inc. Декларация за поверителност

Тази преведена Декларация за поверителност бе предоставена за ваше удобство, но вече не е актуална поради скорошна актуализация. Докато работим върху актуализирането на преводите, трябва да правите справка с версията на английски език; за нашата най-актуална информация щракнете тук.

0

HP зачита конфиденциалността на личните ви данни

HP и филиалите на HP зачитат конфиденциалността на личните ви данни. Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация относно нашите практики за защита на личните данни и за избора, който можете да направите по отношение на начина, по който вашата информация (включително от вашата онлайн активност) се събира онлайн, и за това по какъв начин се използва тази информация от HP. Можете да намерите тази декларация на нашата главна страница на HP.com и в долната част на всяка уеб страница на HP.


HP е основен спонсор на онлайн програмата за поверителност на личните данни на Council of Better Business Bureau (Съвета на Организацията за по-добър бизнес) и е дружество, акредитирано от ВВВ. Практиките на HP за конфиденциалност на личните данни съответстват на Кодекса на ВВВ за деловите практики и ние с гордост представяме знака на BBB.


Accredited Business non-HP site


При изготвянето на правилата и стандартите на HP за конфиденциалност ние зачитаме и се съобразяваме с основните принципи и правни рамки в света, в т.ч. Препоръките на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) за защита на поверителността и трансграничните потоци лични данни, Директива 95/46/ЕО на Европейския съюз, Рамковото споразумение на APEC (Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) за конфиденциалност и Мадридската резолюция за международните стандарти на конфиденциалност.


HP се придържа към рамката Safe Harbor между САЩ и ЕС, както и към рамката Swiss Safe Harbor, както е указано от страна на Министерството на търговията на САЩ по отношение на събирането, използването и съхраняването на лични данни от страни-членки на Европейския съюз и Швейцария. HP има сертификация, че спазва принципите за защита на личните данни на Safe Harbor по отношение на декларации, избор, прехвърляне, защита, интегритет на данните, достъп и налагане. За да научите повече относно програмата Safe Harbor и за да видите сертификата на HP, посетете http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. http://www.export.gov/safeharbor/. HP също така има установени редица Обвързващи корпоративни правила („BCR“), които са одобрени от основните Регулаторни органи за защита на данните в ЕИЗ и Швейцария към месец юни 2011 г. BCR гарантират, че личните данни на лицата в ЕИЗ са защитени адекватно, докато се обработват от което и да е направление на HP по света.


В съответствие с Принципите на Safe Harbor и изискванията на BCR HP има ангажимента да разрешава жалби относно гарантиране на конфиденциалността на вашите лични данни и събирането или използването от нас на вашата лична информация. Освен това HP се задължава да отнася жалбите, оставени без решение, подадени от граждани на ЕС или от лица, постоянно пребиваващи в ЕС, относно прехвърляне на техните лични данни съгласно Принципите на Safe Harbor до независимата институция за решаване на спорове, BBB EU Safe Harbor, управлявана от Съвета на Организацията за по-добър бизнес (BBB). Ако не получите своевременно потвърждение, че вашата жалба е получена, или ако HP не я разгледа удовлетворително, можете да се обърнете към BBB EU Safe Harbor на адрес: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints. non-HP site


HP получи знака за конфиденциалност APEC на TRUSTe, което означава, че тази Декларация за поверителност и нашите практики са подложени на оценка за съответствие с програмата на TRUSTe, която може да се види на страницата за валидиране, достъпна чрез щракване върху знака на TRUSTe. HПрактиките за поверителност на HP, описани в тази Декларация, са в съответствие с трансграничната система за правила за поверителност на APEC, включително прозрачност, отчетност и избор по отношение на събирането и използването на лична информация. CBPR сертификацията не се отнася до информацията, която може да се събира чрез възможен за изтегляне софтуер на платформи на трети лица.


Ако имате неразрешена тревога по отношение на използване на данни или поверителност, свързана с APEC сертификацията на HP, на която не сме се отзовали по задоволителен начин, се свържете с TRUSTe non-HP site
Как HP използва инструменти за автоматично събиране на данни:

1

1. Обхват на тази Декларация за поверителност

HP е глобална организация – с юридически лица, бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които стоят над националните граници. Тази Декларация за поверителност е приложима за всички уеб сайтове, домейни, услуги, приложения и продукти, притежавани от HP, както и такива, притежавани от нашите изцяло притежавани дъщерни дружества („Сайтове и услуги на HP“), с изключение на случаите, в които правила или декларация за поверителност на конкретна програма, продукт или услуга на HP отменя или допълва тази Декларация за поверителност.


Връзки към сайтове, които не са собственост на HP

Сайтове или услуги на HP може да предоставят връзки към приложения, продукти, услуги или уеб сайтове на трети лица за ваше удобство и информация. Ако използвате тези връзки, вие ще напуснете сайта на HP. HP не контролира тези сайтове на трети лица или техните практики за защита на личните данни, които може да се различават от практиките на HP. Ние не даваме никакви гаранции или декларации относно сайтове на трети лица. Личните данни, които предоставяте или които се събират от такива трети лица, не попадат в обхвата на настоящата Декларация за поверителност на HP. Препоръчваме ви да проверите какви са правилата за конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събирането на вашата лична информация.


Също така е възможно да предоставим функции за социални мрежи, които ви позволяват да споделяте информация в своите социални мрежи и да взаимодействате с HP в различните сайтове на социални мрежи. Когато си служите с такива функции, това може да доведе до събиране или споделяне на информация за вас в зависимост от функцията. Препоръчваме ви да прегледате правилата и настройките за поверителност на сайтовете на социалните мрежи, с които взаимодействате, за да се уверите, че разбирате информацията, която може да бъде събирана, използвана и споделяна от тези сайтове.


2

2. Събиране на лична информация

HP събира, експортира и използва лична информация, за да управлява взаимоотношенията ви с HP и за да може да ви служи по-добре, като персонализира вашата работа и взаимодействие с HP. Такова събиране се извършва след съответното уведомление и съгласие, заедно със задължителните декларации до отговорните служби за защита на данните, където това е необходимо.


HP може да събира лична информация от вас във връзка с


 • поръчки на продукти или услуги, активации и регистрации
 • създаване на профил и проверка на потребител
 • заявки за информация
 • абонаменти за маркетинг или поддръжка
 • участия в конкурси или участие в проучвания
 • молби за незабавен кредит
 • кандидатстване за работа
 • event registration
 • visits or browsing on HPE websites

Видовете лична информация, която ни предоставяте, може да включват:

 • информация за връзка, като например вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • платежна информация, например вашата кредитна/дебитна карта и други данни за разплащания
 • номер на лична карта и заплата
 • друга уникална информация, като например потребителски идентификатори и пароли, предпочитания за продукти и услуги, предпочитания за връзка, данни за образование и трудов стаж и данни за предпочитана работа
 • В някои случаи вашите служебни данни за контакт могат да бъдат предоставени на HP от съответното длъжностно лице във вашата организация или предприятие (например служител от ИТ отдела)

Ако кандидатствате за незабавен кредит, можем да ви поискаме допълнителна лична информация, като например заплата, номер на лична карта, банкова информация и друга информация за удостоверяване на вашата самоличност и проверка на кредитоспособността ви. Тази информация ще се използва от нашите доставчици на финансови услуги с цел определяне на вашата кредитоспособност и възможния кредитен лимит.


Ако предпочетете да ползвате програмата „Кажи на приятел“ или подобна програма за препоръчване на нашия сайт, ние ще ви поискаме имейл адреса, профил в социална мрежа, номера на мобилния телефон или друга информация за връзка с вашия приятел и автоматично ще му изпратим покана да участва в програмата.


В случай че публикувате, коментирате, засвидетелствате интерес или се оплачете, споделяте лична информация, включително снимки, в обществен форум на сайт на HP, социална мрежа, блог или друг подобен форум, имайте предвид, че всяка лична информация, която предоставяте, може да бъде прочетена, разглеждана, събирана или използвана от други потребители на тези форуми и може да служи за контакт с вас, изпращане на нежелани съобщения или за цели, над които нито вие, нито HP имат контрол. HP не носи отговорност за личната информация, която решите да предоставите в тези форуми.


Освен информацията, която предоставяте, HP също така може да събира информация по време на вашите посещения на сайтове на HP, уеб базирано приложение или на сайт, поддържан от друга фирма от името на HP, с нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват уеб маяци, бисквитки и вградени уеб връзки. Тези инструменти събират определена информация за движението на данните, които вашият браузър изпраща към даден уеб сайт, като например вид и език на браузъра, часове на достъп и адреса на уеб сайта, от който сте влезли. Те могат също така да събират информация за вашия IP адрес, уникален идентификатор на устройството, поведение на щракванията (т.е страниците, които разглеждате, връзките, върху които щраквате, и други действия, които извършвате по отношение на уеб сайтове на HP или поддържани от друг наши уеб сайтове) и информация за продуктите. HP също така може да използва някои от тези Инструменти за автоматично събиране на данни във връзка с някои имейли и съобщения, изпратени от HP, и по този начин могат да събират информация, използвайки тези инструменти, когато отваряте имейла или щракнете върху връзка, която се намира в имейла. За да научите повече, прочетете Как HP използва инструменти за автоматично събиране на данни.


HP също така събира информация от публични източници или такива, които са достъпни на пазара, ако това се сметне за целесъобразно. Подобна информация може да включва вашето име, адрес, имейл адрес, предпочитания, интереси и демографски/профилни данни. Информацията, събирана от HP от публични или пазарни източници, може да се използва заедно с информацията, която HP събира при вашите посещения на сайтовете на HP. Например HP може да сравни географската информация, придобита от пазарни източници, и IP адреса, записан от Инструментите за автоматично събиране на данни, за да определи географския регион на вашето местонахождение.


Когато е необходимо, HP може също да използва информация, предоставена от вас или вашия работодател, заедно с информацията от публични и други онлайн и офлайн източници на информация, за да направи комплексна оценка върху бизнес контактите като част от антикорупционната програма на HP.


3

3. Как използваме информацията ви

Информацията, събирана от HP с цел научаване на вашите нужди и интереси, помага на HP да изработи съответния индивидуален подход към вас. Например HP може да използва вашата информация, за да

 • за да ви помогне да извършите транзакция или поръчка
 • за да предотврати или открие заплахи за сигурността, измами или друга зловредна дейност
 • за да се свърже с вас във връзка с продукти и услуги
 • за да предостави и подобри услуга и поддръжка
 • за да ви информира за нови услуги и предимства
 • за да ви предостави персонализирани промоционални оферти
 • за да избере съдържание, което да ви бъде изпратено
 • за да персонализира някои уебсайтовете на HP
 • да измери въздействието на маркетинговите инициативи, рекламите и сайтовете, поддържани от друга фирма от името на HP;
 • за да ви позволи да участвате в конкурси и проучвания
 • да се свърже с вас във връзка с предлагането на продукти и услуги на HP.

Ние ще ви предоставим възможност да изберете вашите предпочитания за поверителност при маркетинговата кореспонденция, която ви изпращаме (вж. Вашите възможности за избор и предпочитанията ви за поверителност).


Информацията за кредитните карти се използва само за извършване на плащания и за предотвратяване на измами. Информацията за заплатата, номер на лична карта и друга поверителна лична информация няма да бъде използвана за никакви други цели от нашите доставчици на финансови услуги или от HP и няма да бъде съхранявана по-дълго, отколкото това е необходимо за предоставяне на услугите, освен ако не поискате информацията за кредитната ви карта да бъде съхранена за по-нататъшни покупки.


4

4. Как споделяме информацията ви

HP не продава и не предоставя за временно ползване срещу заплащане вашата лична информация на други лица, освен в случаите, посочени в настоящата Декларация. HP споделя лична информация по следните начини:


HP работи с доставчици на услуги и стоки, за да управлява или поддържа своите бизнес операции, да осигурява доставка на цялостни продукти, услуги и решения за клиентите, както и с цел оказване на помощ на HP при осъществяване на маркетингови и комуникационни инициативи. Тези доставчици на стоки и услуги включват например фирми за обработка на транзакции по кредитни карти, доставчици на услуги по обслужване на клиенти и онлайн поддръжка, маркетинг, доставчици на имейл услуги, фирми за автоматична обработка на данни и агенти по доставка. Доставчиците на стоки и услуги са задължени по договор да държат конфиденциална и защитена информацията, получена от името на HP, и да не я използват за каквито и да е цели, различни от извършване на услугите, които те предоставят за HP.


HP периодично участва в маркетингови инициативи с други фирми, в т.ч. сайтове, поддържани от друга фирма от името на HP. Като част от тези инициативи, определени услуги и маркетингова кореспонденция на HP могат да се доставят едновременно с тези на другите фирми. Някои от тези услуги и кореспонденция ви дават възможност да споделите личната си информация както с HP, така и с другите фирми, участващи в тези инициативи. Например, можете да получите маркетингова кореспонденция от HP и от други фирми или да имате възможност да се регистрирате онлайн за софтуерни продукти от няколко фирми. Ако изберете да предоставите личната си информация само на HP, то HP няма да споделя тази информация с другите фирми, участващи в маркетинговата инициатива. Ако изберете да предоставите лична информация на другите фирми, с тази лична информация ще се борави в съответствие с правилата за поверителност на тези фирми, която може да се различава от правилата и практиките на HP.


HP може да изпрати личната ви информация на други фирми, собственост на HP, намиращи се в САЩ или по света. Като използвате уеб сайтове на HP, регистрирате се за акаунт или услуга или по друг начин предоставяте вашата лична информация на HP, вие се съгласявате на това прехвърляне на вашата лична информация в глобалната мрежа от лица на HP.


С изключение според описаното в настоящата Декларация HP няма да споделя вашата лична информация, предоставена на HP, на трети лица, различни от HP, без вашето разрешение, освен за да: (i) отговори на надлежно упълномощени заявки за информация от полицейските и правителствените власти; (ii) спази закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (iii) разследва и помогне за предотвратяването на заплахи за сигурността, измами или друга зловредна дейност; (iv) приложи/защити правата и собствеността на HP или дъщерните дружества на HP; или (v) за да защити правата или личната безопасност на HP, нашите служители и трети лица във или при използване на собственост на HP, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.


Могат да възникнат обстоятелства, при които по стратегически или други причини, свързани с бизнеса, HP реши да продаде, купи, слее или по друг начин да реорганизира търговската си дейност в определени държави. Подобна сделка може да включва разкриване на лична информация за потенциалните и фактическите покупки или получаване на подобна информация от продавачите. Практиката на HP е да търси адекватна защита за информацията при подобен тип сделки.


5

5. Поверителност на личните данни на деца

HP не събира целенасочено лични данни на деца под 13-годишна възраст, или 14-годишна в Корея, нито насочва своите уеб сайтове към деца под тази възраст. Насърчаваме родителите и настойниците да участват активно в онлайн и мобилните дейности и интереси, в които участват техните деца.


6

6. Вашият избор и дефиниране на предпочитанията ви за поверителност

HP ви дава възможност за избор за получаване на разнообразна информация, която допълва нашите продукти и услуги. Можете да се абонирате за получаване на информация, свързана с конкретен продукт или услуга, или да изберете да получавате кореспонденция от общ характер от HP. Ние ви предоставяме възможност да изберете по какъв начин да получавате кореспонденция от общ характер от HP – по пощата, по имейл, телефон или мобилно устройство.


Можете да направите своя избор или да промените предпочитанията си, що се касае до получаване на абонаментна или обща кореспонденция, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в разделите долу. Тази опция не се отнася преди всичко до кореспонденция, свързана с администриране на изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация на драйвери или други административни или свързани с транзакции съобщения, като целта на тази кореспонденция не е промоционална по характера си.


Кореспонденция, свързана с абонаменти


Кореспонденцията, свързана с абонаменти включва имейл бюлетини, актуализации на софтуер и други съобщения, които могат да бъдат изрично поискани от ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие. След като сте поискали да получавате подобни съобщения, вие можете да се откажете от получаването им, като използвате един от следните начини:

 • В полученото писмо изберете връзката "отказ" или "прекратяване на абонамент" или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
 • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни устройства, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.
 • Върнете се на интернет страницата, където първоначално сте регистрирали своите предпочитания и следвайте инструкциите за отказ. Различните абонаменти на HP се предлагат на Уебстраницата „Избор на абоната“.
 • Пишете до Служба за конфиденциалност на HP. Посочете името си, информацията за контакт и съответната конкретна информация относно абонаментите на HP, които повече не желаете да получавате.

Кореспонденция на HP от общ характер

Кореспонденцията на HP от общ характер съдържа информация за продукти, услуги и/или техническа поддръжка. Тя може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие.


Ще имате възможност често да ползвате HP Passport, за да отбележите дали искате да получавате кореспонденция на HP от общ характер. HP Passport е услуга с единично влизане, която ви дава възможност да се регистрирате в сайтове на HP, които изискват идентификация чрез HP Passport, с едно-единствено избрано от вас потребителско име и парола. HP Passport използва бисквитки, за да съхранява вашата основна лична информация, така че не е необходимо да я попълвате наново при всяко евентуално влизане в някой от многобройните сайтове на HP. HP Passport също така ви дава възможност да настроите вашите предпочитания за поверителност. Вашите предпочитания ще се прилагат в уеб сайтовете на HP, за имейл или други средства за комуникация, използващи HP Passport.


Ако не успявате да използвате HP Passport, можете да изключите получаването на тези общи известия по един от следните начини:

 • В полученото писмо изберете връзката "отказ" или "прекратяване на абонамент" или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко имейл съобщение.
 • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни устройства, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.
 • Пишете до Служба за конфиденциалност на HP. Посочете името си, информация за контакт и съответната конкретна информация относно вашите предпочитания за поверителност.

7

7. Достъп до вашата информация и нейната точност


HP полага всички усилия за точно записване на вашата лична информация. Ние прилагаме технология, процеси на управление и правила, които спомагат за поддържане на точността на данните. HP предоставя на отделните потребители достъп в разумни рамки до личната информация, която те са предоставили на HP, и възможност в разумни рамки за преглеждане и редактиране на тази информация, или възможност за искане за анонимизиране, блокиране или изтриване на подобна информация според приложимото. С оглед защита на конфиденциалността на личните ви данни и вашата сигурност, ние ще предприемем разумни стъпки за потвърждаване на вашата самоличност, като например искане да въведете потребителско име и парола, преди да получите достъп до вашите данни. За да прегледате и промените личната информация, която сте предоставили директно на HP, можете да се върнете на уеб страницата, където първоначално сте въвели данните си, и да следвате инструкциите на тази уеб страница, да използвате функцията HP Passport, където е разрешена, или Службата поверителност HP.


8

8. Опазване на сигурността на вашата лична информация

HP се отнася с надлежно внимание към доверието, което ни оказвате. За предотвратяване на неупълномощен достъп или разкриване, поддържане точността на данните и осигуряване на подходящото използване на информацията, HP използва разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на събираната и обработвана от нас информация. HP съхранява данни само ако се изисква или разрешава от местното законодателство и само докато има основателна бизнес причина за това.


Когато събираме или прехвърляме поверителна информация, като информация за кредитни карти, ние използваме различни допълнителни технологии и процедури за сигурност, за да помогнем за защитата на вашата лична информация от неоторизиран достъп, употреба или разкриване. Личната информация, която ни предоставяте, се съхранява в компютърни системи, разположени в контролирани сгради с ограничен достъп. Когато предаваме строго поверителна информация (като номер или ключ на кредитна карта) по интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, като например протокола Secure Socket Layer (SSL).


Номерата на кредитните карти се използват само за извършване на плащания, а не за други цели. Като част от процеса на извършване на плащания в реално време, HP поддържа абонамент за услуга по предотвратяване на измами. Тази услуга дава на HP допълнително ниво на сигурност, което предпазва от измами с кредитни карти и опазва вашите финансови данни.


9

9. Изменения на настоящата Декларация

Ако променим нашата Декларация за поверителност, ние ще публикуваме тук изменената Декларация с актуализирана дата на изменението. Ако извършим значителни изменения на нашата Декларация, които изменят съществено нашите практики относно личните данни, преди да приложим промените на практика, можем да ви уведомим за това и по друг начин, например като ви изпратим имейл или публикуваме уведомление на нашия корпоративен уеб сайт и/или страници в социални мрежи. This privacy policy was last updated on November 2015.


10

10. Връзка с нас

Вашите мнения са ценни за нас. Ако имате коментари или въпроси във връзка с нашата Декларация за поверителност, поверителността на личните данни в HP или ако желаете да направите оплакване, изпратете това на Службата за поверителност на HP или ни пишетенаследния адрес:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Изменение November 2015 г.


11

Как HP си служи с инструментите за автоматично събиране на информация

Следните раздели предоставят допълнителна информация за широко използваните инструменти от уеб технологията.


Бисквитки

"Бисквитка" е малък файл с данни, предаван от сайта към твърдия диск на вашия компютър. HP или доставчиците на услуги на HP изпращат бисквитки, когато сърфирате в нашия сайт или сайтове, където се показват нашите реклами, правите покупки, заявявате или персонализирате информация или се регистрирате за определени услуги. Приемането на бисквитките, използвани в нашия сайт, сайтове, поддържани от друга фирма от името на HP, или сайтове, на които се показват нашите реклами, ни предоставя достъп до информация за поведението ви при преглед в уеб, която можем да използваме, за да персонализираме нашия подход индивидуално към вас. Те се класифицират като "бисквитки за сесия" или "постоянни бисквитки".

 • Бисквитките за сесия не остават във вашия компютър след затварянето на браузъра.
 • Постоянните бисквитки остават на вашия компютър, докато не ги изтриете или не им изтече срокът на действие. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране, но можете да откажете приемането на бисквитки, или да приемате бисквитки избирателно, като настроите по съответния начин настройките за предпочитания на вашия браузър. Ако изключите бисквитките, някои от функциите на нашия сайт могат да станат недостъпни за вас, а някои от интернет страниците могат да не се изобразяват правилно на екрана.

В някои страни можете и да персонализирате своя HP.com сайт и съответните предпочитания за бисквитки, като използвате инструмент за управление на предпочитанията в тази Декларация, който е наличен от сайта, който посещавате.


В помощните раздели и частта за поддръжка в браузъра ви ще намерите информация за най-използваните браузъри и за това как да настроите своите предпочитания за бисквитките.


HP периодично използва флаш локално споделяни обекти (LSO) за съхраняване предпочитания и информация за флаш съдържание. LSO изпълняват подобни функции за бисквитките в HTML формат на браузъра и запазват малки файлове във вашия компютър, които са познати като флаш бисквитки. Флаш бисквитките се различават от бисквитките на браузъра и инструментите за управление на бисквитките, които браузърът ви предоставя, може да не премахват флаш бисквитки. За повече информация за флаш бисквитките и как да управлявате настройките за поверителност и съхранение, посетете уеб сайта на Adobe Systems non-HP site


Уеб маяци

В някои уеб страници на HP.com и на трети лица, а също така и в имейл съобщения в HTML формат се използват уеб маяци самостоятелно или в комбинация с бисквитките с цел да се събере информация за използването на сайта от вас и вашите действия, свързани с имейл съобщението, както и да се оцени функционирането на hp.com, приложенията и сайтовете, поддържани от друга фирма от името на HP. Уеб маякът е електронно изображение, което се нарича еднопикселовo изображение (1х1) или прозрачен GIF. Уеб маяците могат да различават определени типове информация във вашия компютър, като например бисквитки, час и дата на разглежданата страница, и описанието на страницата, на която е поставен уеб маякът. В зависимост от контекста уеб маяците могат да се отнасят и до съдържание на сървър на трети лица и могат да се използват от доставчици на услуги за предоставяне на рекламно съдържание, персонализирано за вас.


Можете да деактивирате уеб маяците в имейл съобщенията, като не изтегляте изображенията, които се съдържат в съобщението (тази функция се различава в зависимост от софтуера за имейл, който използвате във вашия компютър). Обаче това не винаги ще деактивира уеб маяка или другите инструменти за автоматично събиране на данни в имейл съобщението поради специфичните особености на софтуера за имейл. За повече информация относно това вижте информацията, която се предоставя заедно с вашия софтуер за имейл или от доставчика на услугата.


Ако изберете да получавате маркетингови имейли или бюлетини от HP, както е посочено във Вашият избор и избиране на предпочитанията ви за поверителност, HP може автоматично да събира лична информация за вас. Например, чрез уеб маяци и персонализирани URL адреси, вградени в тези имейли или бюлетини, HP може да проследява дали сте отворили тези съобщения и дали сте щракнали върху връзките, които се намират в тези съобщения. За повече информация относно вградените уеб връзки, вижте по-долу.


Вградени уеб връзки

Имейлите от HP, клавишите за интернет на клавиатурата, конфигурирани от HP, и иконите за промоции, предварително инсталирани на работния плот на вашия компютър, често използват връзки, предназначени да ви насочат към съответното място в уеб след пренасочване от сървърите на HP. Системата за пренасочване позволява на HP да променя URL адреса на местоназначението на тези връзки, ако това е необходимо, и да определя ефективността на нашите маркетингови инициативи.


В имейлите такива уеб връзки също така може да позволят на HP да определи дали сте щракнали върху връзката в даден имейл и тази информация за вашите действия може да се свърже с вашата самоличност. Ако не искате HP да събира информация за връзките, върху които щраквате, можете да направите следното:

 • да промените вашия избор на начина, по който получавате съобщенията от HP (т.е да изберете текстова версия на съобщението, ако това е възможно), или да не щракате върху връзките в имейл съобщенията, изпращани от HP.
 • да изтриете промоционалните икони, предварително инсталирани от HP върху работния плот на вашия компютър, или да не щракате върху тях
 • да преконфигурирате клавишите за Интернет на определени модели компютри по такъв начин, че да изберете желания от вас URL, като прочетете инструкциите, приложени към вашия компютър

Реклами и предложения на HP в сайтове на трети лица

HP подписва договори с доставчици на услуги за публикуване на реклами в сайтове, собственост на трети лица. Освен това някои сайтове могат да се поддържат от доставчик на услуги, който предоставя оферти на HP от името на HP. Тези доставчици на услуги могат да изпращат бисквитки и да използват уеб маяци на сайтовете на трети лица и в hp.com. Бисквитките и уеб маяците дават възможност на HP да събира информация за страниците, които разглеждате, и връзките, върху които щраквате.


Можете да научите повече за мрежовата реклама и как да се откажете, като посетите http://www.aboutads.info non-HP site


Главното копие на декларацията за употреба е достъпна на английски език на адрес http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. За ваше удобство там са предоставени всички преводи.

Back to top
12

13

Related Privacy links