Онлайн декларация за поверителност | HP® България
 

Декларация за поверителност на HP

 •  

  Нашите принципи за поверителност

   

  We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

 •  

  Участие в международни програми за поверителност

   

  Като глобална компания е възможно да осъществяваме достъп или да предаваме информация, която ни предоставяте, чрез дружествата на HP по целия свят в съответствие с тази Декларация за поверителност и съгласно следните международни програми за поверителност.


  ЩИТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЕС-САЩ

  HP се придържа към рамката на щита за поверителност ЕС-САЩ, зададена от Министерството на търговията на САЩ, във връзка със събирането, използването и съхранението на лични данни от държавите — членки на Европейския съюз. HP е сертифицирана за спазване на принципите на щита за поверителност за уведомяване, избор, отчетност за по-нататъшен трансфер, защита, интегритет на данните и ограничаване на целите, достъп и съдействие, приложение и отговорност. В случай на конфликт между правилата в тази политика за поверителност и принципите на щита за поверителност, превес имат принципите на щита за поверителност. За да научите повече за програмата „Щит за поверителност“ и за да разгледате нашата страница за сертифициране, посетете www.privacyshield.govСайт, който не е на HP.


  В съответствие с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ HP се ангажира да разрешава жалбите, свързани с вашата поверителност, и събирането и използването на вашите лични данни от наша страна. Граждани на Европейския съюз със запитвания или жалби относно тази политика за поверителност първо трябва да се свържат с HP чрез: СЛУЖБА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА HP


  HP се ангажира да отнася жалби, оставени без решение, във връзка с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ към BBB EU PRIVACY SHIELD, независима институция за решаване на спорове, намираща се в САЩ и управлявана от Съвета на Организацията за по-добър бизнес (BBB). Ако не получите своевременно потвърждение за регистриране на жалбата ви или ако тя не бъде разгледана удовлетворително, посетете www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Сайт, който не е на HP за допълнителна информация и за да подадете жалба.


  Ако жалбата ви не бъде удовлетворена чрез някои от описаните по-горе канали, при някои определени обстоятелства може да получите възможност да инициирате арбитражен процес пред панел на щита за поверителност.


  HP е предмет на разследващите и регулаторните правомощия за правоприлагане на Федералната комисия по търговия на САЩ или на друг упълномощен законов орган.

  *Конкретните, базирани в САЩ компании на HP, участващи в рамката на щита за поверителност ЕС-САЩ, са: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; и Tall Tree Insurance Company.


  Поверителност BBB OnLineСайт, който не е на HP


  Обвързващи корпоративни правила

  HP има установени редица Обвързващи корпоративни правила („BCR“), които са одобрени от основните регулаторни органи за защита на данните в ЕИП и Швейцария към месец юни 2011 г. BCR гарантират, че личните данни на лицата в ЕИП са защитени адекватно, докато се обработват от което и да е дружество на HP по света. HP извършва прехвърляне на лични данни от ЕС съгласно одобрените BCR и стандартните договорни клаузи, одобрени от европейските органи за защита на данните. Допълнителна информация за BCR ще намерите тук.


  Трансгранични правила за поверителност на APEC (Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество)

  HP получи знака за конфиденциалност APEC на TRUSTe, което означава, че тази Декларация за поверителност и нашите практики са подложени на оценка за съответствие с програмата на TRUSTe, която е на разположение за преглед на страницата за валидиране, достъпна чрез щракване върху знака на TRUSTe. Практиките за поверителност на HP, описани в тази Декларация, са в съответствие с трансграничната система за правила за поверителност на APEC („CBPR“), включително прозрачност, отчетност и избор по отношение на събирането и използването на лична информация. CBPR сертификацията не се отнася до информация, която може да се събира чрез възможен за изтегляне софтуер на платформи на трети лица.

  Ако имате неразрешен проблем във връзка с използването на данни или поверителността, свързана с APEC сертификацията на HP, който не сме разрешили удовлетворително, се свържете с TRUSTe.


  Сертификат за поверителност TRUSTeСайт, който не е на HP
 •  

  Как използваме данните

   

  Събираме и използваме лична информация, за да управляваме взаимоотношенията ви с HP и за да ви служим по-добре, като персонализираме вашата работа и взаимодействие с HP. Примери за начините за използване на данните ви включват:


  Потребителски опит

  Осигуряваме ви безпроблемен потребителски опит, като поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме продукти, услуги и функции, към които проявявате интерес, и като ви даваме възможност да участвате в конкурси и проучвания. Използваме данните ви, за да ви предлагаме съобразено с нуждите ви обслужване, да персонализираме HP услугите и съобщенията, които получавате, и да ви даваме препоръки, базирани на вашето използване на HP услуги.


  Съдействие при трансакции

  Помагаме ви да изпълнявате трансакции и поръчвате наши продукти или услуги, администрираме акаунта ви, обработваме плащания, организираме доставки и транспорт и улесняваме ремонти и връщания.


  Поддръжка на продукти и усъвършенстване

  Подобряваме качествата и работата на нашите продукти, решения, услуги и поддръжка, предлагаме гаранционна поддръжка, актуализации на фърмуера и софтуера, както и уведомления, за да гарантираме непрекъснатата работа на устройството или услугата.


  Административна комуникация

  Комуникация с вас във връзка с HP услугите. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на ваши запитвания или искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с гаранция, уведомления за изтегляне от пазара с цел безопасност или важни за вас корпоративни новини за сливания, придобивания или прекратяване на дейност.


  Защита

  Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уеб сайтове, продукти, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират вашата информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните данни. Може да въведем и допълнителни мерки за сигурност, например CCTV, за да опазим физическите си местоположения.


  Бизнес операции

  Изпълняваме обичайни бизнес операции като наемане на персонал, проверка на самоличността, вземане на решения за кредитиране при кандидатстване за кредит, провеждане на бизнес проучвания и анализи, корпоративна отчетност и управление, обучение на персонала и осигуряване на качество (което може да включва мониторинг или записване на повикванията до Клиентска поддръжка), както и повишаване на информираността.


  Проучвания и иновации

  Създаваме нови продукти, функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

  Реклама

  Предоставяме персонализирани промоционални оферти (в съответствие с вашите Предпочитания за поверителност) за HP услуги и други избрани партньорски уеб сайтове (можете например да видите реклама за продукт на партньорски сайт, която наскоро сте видели на сайт на HP). Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Може да споделяме част от информацията за вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ви показваме реклами, които представляват интерес за вас. За да научите повече, прочетете Как HP използва инструментите за автоматично събиране на данни.


  Спазване на закона

  Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.


  Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за бърза справка как използваме данните, които събираме.

 •  

  Какви данни събираме

   

  Личните данни са информация, която разкрива самоличността ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Събираме личните ви данни, когато използвате HP услугите или по време на разговори или кореспонденция с представители на HP.


  Личните данни, които събираме от вас, зависят от характера на взаимодействието ви с нас или с HP услугите, които използвате, но може да включват следното:


  Информация, която предоставяте директно

  • Информация за връзка – това е лична и/или служебна информация за връзка, например собствено име, фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес и други подобни данни за връзка.
  • Платежна информация – това са данни, необходими за обработване на плащания и за предотвратяване на измами, например номер на кредитна/дебитна карта, номер на код за сигурност и други данни за разплащания.
  • Данни за акаунта – това е информация за това как купувате или се регистрирате за HP услуги, хронология на вашите трансакции, плащания и поддръжка, видовете HP услуги, които използвате, както и друга информация, свързана с акаунта, който създавате.
  • Данни за местоположението – събираме данни за географското местоположение, когато активирате базирани на местоположението услуги или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време на регистрацията на продукта.
  • Защитени данни за достъп– събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти на HP.
  • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език, обща информация за образование и трудов стаж, общи данни за предпочитанията за заетост.
  • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ви във връзка с нашите продукти, услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ви за получаване на съобщения от нас.
  • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ви позволяват да споделяте информация с вашите социални мрежи и да взаимодействате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции от ваша страна може да доведе до събиране и споделяне на информация за вас, в зависимост от функцията. Насърчаваме ви да се запознавате с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате, за да сте наясно каква информация събират, използват и споделят чрез тези сайтове.
  • Друга уникална идентифицираща информация – примери за друга уникална информация, която събираме от вас, са серийни номера на продукти, данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата с нашите сервизни центрове, помощни бюра или други канали за обслужване на клиенти, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на HP услуги и за да отговорим на запитванията ви. Ако кандидатствате за незабавен кредит, можем да ви поискаме допълнителна лична информация, като например заплата, номер на лична карта, банкова/финансова информация и друга информация (например от агенции за кредитно отчитане) за удостоверяване на вашата самоличност и проверка на кредитоспособността ви.

  Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделяте информацията, няма да можем да ви предоставим HP услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ви.


  Информация, която се събира автоматично при използване на HP услуги от ваша страна


  • Данни за използване на продуктите – събираме данни за използването на продуктите, например отпечатани страници, режим на печат, използвани носители, марка мастило или тонер, файлов формат на отпечатаните документи (.pdf, .jpg и др.), приложение, използвано за печат (Word, Excel, Adobe Photoshop и др.), размер на файла, клеймо, както и използване и състояние на други консумативи за принтери. Не събираме и не сканираме съдържанието на файлове или информация, която може да се визуализира чрез приложение.
  • Данни за устройствата – събираме информация за вашия компютър, принтер и/или други устройства, например операционна система, количество памет, регион, език, часова зона, номер на модел, дата на първото използване, възраст на устройството, дата на производство на устройството, версия на браузъра, производител на компютъра, порт за свързване, статус на гаранцията, уникални идентификатори на устройството, рекламни идентификатори и допълнителна техническа информация според продукта.
  • Данни за приложенията – събираме информация за вашите приложения на HP като местоположение, език, софтуерни версии, избор за споделяне на данни и подробности за актуализации.
  • Данни за ефективността – отпечатване, функции и предупреждения от сорта „Мастилото свършва“, използване на фото карти, факс, сканиране, вграден уеб сървър и допълнителна техническа информация според продукта.
  • Данни за преглед на уеб сайтове – събираме информация за посещението и активността ви в нашите уеб сайтове на HP, приложения или уеб сайтове, „поддържани“ от други компании от наше име, включително съдържанието (и включени реклами), които разглеждате и използвате, адреса на уеб сайта, от който идвате, както и други действия, свързани с разглеждането на уеб сайтове (напр. страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате, или какви артикули сте добавили към пазарската кошница). Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и вградени уеб връзки. За да научите повече, прочетете Как HP използва инструментите за автоматично събиране на данни.
  • Анонимни или обобщени данни – събираме анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите HP услуги. В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдете идентифицирани чрез използване на тези данни с наличните технологии.

  Информация от трети страни


  Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна или налична при определени търговски условия. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, предпочитания, интереси и определени демографски данни. Например лични данни се събират, когато осъществявате достъп до нашите приложения чрез регистрацията си в социалните медии (т.е. влизане в приложенията ни с данните за вход за Facebook или друга социална мрежа). Основните данни, които получаваме, зависят от настройките за поверителност на профила ви в съответната социална мрежа. Ако купувате HP услуги от партньор на HP, може да получим определена информация за покупката от този партньор. Ако е приложимо, получаваме информация от агенции за предотвратяване на измами или от агенции за отчитане на кредитите във връзка с изчисляването на кредит.


  За да предлагаме определени HP услуги на корпоративно ниво, вашите фирмени данни за контакт се предоставят на HP от определено длъжностно лице от вашата фирма или дружество (напр. от служител на отдела по ИТ). При необходимост може да използваме информация, предоставена от вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да извършваме правни проверки на бизнес контакти като част от програмата ни за антикорупционно съответствие.


  Получаваме нелични данни, като обобщени или деидентифицирани демографски данни или данни за профил от трети страни, например компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.


  За да гарантираме точност на данните и отлично клиентско обслужване чрез предоставяне на персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами, може да свързваме или комбинираме информацията, която събираме от различните източници, посочени по-горе. Можем например да съпоставяме географската информация, придобита от търговски източници, с IP aдреса, установен чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, за да определим основната ви географска област. Информацията може да се свързва чрез уникален идентификатор като бисквитка или номер на акаунт.

 •  

  Поверителност на личните данни на деца

   

  HP не събира съзнателно информация от деца съгласно местното законодателство и не насочва уеб сайтовете или мобилните си приложения към деца.

 •  

  Как опазваме данните ви

   

  За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. HP съхранява данни, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.


  При събиране, предаване или съхраняване на чувствителна информация, например финансова информация, използваме набор от допълнителни технологии и процедури за сигурност, за да защитим личните ви данни от неупълномощен достъп, употреба или разкриване. При предаване на строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, защитаваме данните чрез криптиране, например чрез най-нови версии на протокола Transport Layer Security („TLS“).


  Като част от обработката на плащането в реално време се абонираме за услуги за защита срещу измами. Подобни услуги ни дават едно допълнително ниво на сигурност за вашите финансови данни и срещу измама с кредитни карти.

 •  

  Как споделяме данни

   

  Ще споделяме личните ви данни единствено както следва:


  Споделяне с фирми, собственост на HP


  Може да изпращаме личната ви информация на други фирми, собственост на HP, намиращи се в САЩ или по света, за целите, изложени в Декларацията за поверителност. За да се гарантира, че личните ви данни са защитени и като част от участието ни в Трансгранични правила за поверителност на APEC, Обвързващи корпоративни правила и Програми на щитове за поверителност, фирмите на HP са договорно обвързани да спазват изискванията за поверителност. Насоките за поверителност се представят пред служителите на HP веднъж в годината като част от задължителното ни обучение по „Почтеност в HP“.


  Като посещавате уеб сайтовете ни, регистрирате продукт или услуга, създавате акаунт или по друг начин ни предоставяте личните си данни, се съгласявате с преноса на лична информация в глобалната мрежа от дружества на HP съобразно международните програми, посочени по-горе.


  Споделяне с доставчици на услуги


  Използваме доставчици на услуги, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти или услуги за управление на измами, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни, помощ в реално време, събиране на дългове и управление или поддръжка на HP уеб сайтове. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно указанията на HP. Предприемаме мерки за осигуряване на адекватна защита при пренос на лични данни съгласно приложимото законодателство.


  Корпоративни трансакции


  Възникват обстоятелства, при които по стратегически или други бизнес причини, HP решава да продава, купува, осъществява сливания или по друг начин преструктурира дейността си. При подобни трансакции може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални или действителни купувачи или да получаваме лична информация от продавачи. Практиката ни е да осигуряваме адекватна защита за личните ви данни при този тип трансакции.


  Спазване на закона


  Можем да споделяме личните ви данни, когато вярваме добронамерено, че сме длъжни да: (i) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (ii) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (iii) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; (iv) приложим/защитим правата и собствеността на HP или дъщерните дружества; или (v) да защитим правата или личната безопасност на HP, нашите служители и трети лица в или при използване на собственост на HP, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.


  Споделяне с други трети страни


  Ще споделяме личните ви данни с: (i) агенции за кредитна информация и за превенция на измами; (ii) агенции за събиране на вземания (за неизплатени дългове към нас); (iii) застрахователни дружества, ако сте закупили застрахователна полица чрез нас (напр. пакети за грижи); или (iv) други трети страни, например партньори по веригата след надлежно уведомяване и съгласие. Ако изберете да предоставите лични данни на другите компании, с тези лични данни ще се борави съгласно правилата за поверителност на съответните компании, които може да са различни от политиките и практиките на HP


  Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за повече подробности относно споделянето на вашите данни.

 •  

  Избор на вашите предпочитания за поверителност

   

  Имате възможност да се абонирате за съобщения от нас, свързани с конкретни HP услуги. Можете също да изберете да получавате от HP съобщения от общ характер, както и да посочите как да получавате тези съобщения – напр. по поща, имейл, телефон, факс, мобилно устройство или онлайн.

  Можете да направите своя избор или да промените предпочитанията си, що се касае до получаване на абонаментна или обща кореспонденция, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в разделите долу. Тези опции не се отнасят до кореспонденция, свързана основно с администриране на изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация на драйвери или други административни или свързани с трансакции съобщения, когато основната цел на този тип съобщение не е промоционална по същество.


  Кореспонденция, свързана с абонаменти


  Кореспонденцията, свързана с абонаменти, включва имейл бюлетини, актуализации на софтуер и др., които могат да бъдат изрично поискани от ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие. След като сте заявили получаване на подобни съобщения, вие можете да се откажете от получаването им, като използвате един от следните начини:


  • Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
  • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни устройства, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.
  • Върнете се на Интернет страницата, където първоначално сте регистрирали своите предпочитания, и следвайте инструкциите за отказ. Достъп до различните абонаменти на HP ще получите от уеб сайта „Избор на абоната“.
  • Свържете се с отговорника за защита на данните чрез Служба за поверителност на HP. Посочете името си, информацията за контакт и необходимата конкретна информация относно абонаментите на HP, които повече не желаете да получавате.


  Кореспонденция от общ характер


  Нашата кореспонденция от общ характер съдържа информация за продукти, услуги и/или поддръжка. Тя може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти, персонализирано съдържание, насочени реклами или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие.


  Ще имате възможност често да използвате HP Passport, за да отбелязвате дали искате да получавате кореспонденция на HP от общ характер. HP Passport е услуга за индивидуална регистрация, която ви позволява да се регистрирате в разрешени с HP Passport уеб сайтове, като използвате идентификатор за индивидуален потребител и парола по ваш избор. HP Passport използва бисквитки, за да съхранява вашите основни лични данни, така че да не се налага да ги попълвате наново при всяко следващо влизане в някой от многобройните сайтове на HP. HP Passport ви дава и възможност да настроите вашите предпочитания за поверителност, които ще важат за всички уеб сайтове за HP, за имейл, онлайн и за други средства за комуникация, използващи HP Passport.


  Ако не можете да използвате HP Passport, можете да изключите получаването на тези съобщения от общ характер по един от следните начини:


  • Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
  • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни устройства, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.
  • Пишете до Служба за поверителност на HP. Посочете името си, информация за контакт и конкретна информация относно вашите предпочитания за поверителност.

  Реклами и предложения в сайтове на трети лица


  HP подписва договори с доставчици на услуги за публикуване на реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи.


  Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействате с нашите уеб сайтове, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ви, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за вас реклами. За допълнителна информация разгледайте Как HP си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.

  Настройки на бисквитки


 •  

  Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

   

  Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите HP услуги. Правим това, за да разберем как използвате нашите HP услуги; да подобрим потребителския ви опит и да активираме персонализирани функции и съдържание; да оптимизираме рекламите и маркетинговата си дейност; и да позволим на трети страни рекламни компании да ни помагат в предлагането в Интернет на реклами, съобразени с вашите интереси. Щракнете тук, за да видите Вашият избор относно автоматичното събиране на данни.


  Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.


  Как използваме бисквитките


  Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малък обем информация, които се изтеглят на устройството ви, или по-технически формулирано, в браузъра, който използвате на това устройство, когато посещавате уеб сайт. Фирмата, която поставя бисквитки в браузъра ви, може да прочете информацията от поставената бисквитка. Бисквитките се класифицират като „бисквитки за сесия“, които не остават на устройството след затварянето на браузъра, или „постоянни бисквитки“, които обикновено остават в устройството, докато не ги изтриете или не изтече срокът им на действие.


  Различните бисквитки се използват за изпълнение на различни функции, които описваме по-долу:

  • Използваме бисквитки, които са важни: Някои бисквитки са важни, защото ви позволяват да навигирате в уеб сайтовете ни и да използвате техните функции, например да получавате достъп до защитени области от уеб сайта. Без тези бисквитки не можем да предоставяме подходящо съдържание според типа устройство, което използвате.
  • Използваме бисквитки, за да помним избора ви: Тези бисквитки ни позволяват да помним избора, който правите на нашите уеб сайтове (например предпочитан език или регион, в който се намирате), и да ви предлагаме по-качествени и по-персонализирани функции. Тези бисквитки могат да се използват и за запаметяване на промените, които правите на размера и шрифта на текста, както и на други части от уеб страниците, които персонализирате. Те се използват и за предоставяне на услуги, които сте заявили, например гледане на видеоклип или публикуване на коментари в блог. Информацията, която събират бисквитките, може да се анонимизира, така че да не следят активността ви на други уеб сайтове.
  • Използваме бисквитки, за да персонализираме работата ви: Използваме бисквитки, за да променяме начина, по който уеб сайтовете работят или изглеждат, за да персонализираме работата ви въз основа на информация, която извличаме от поведението ви в нашите уеб сайтове, или информация, която вече знаем за вас, защото например сте регистриран потребител. Тези бисквитки могат да се използват за подбор на услугите, които получавате от нас, или за персонализиране на съдържанието и външния вид на уеб сайтовете при следващите ви посещения. Ако например персонализирате уеб страници или се регистрирате за продукти или услуги, бисквитката ще помогне на сървъра на нашата уеб страница да си припомни конкретната информация за вас. При следващото ви посещение в уеб сайтовете ни тази информация ще се извлече, за да можете по-лесно да използвате функциите на уеб сайта, които преди това сте избрали. Ако използвате повече от едно устройство или компютър, свързваме бисквитките, за да ви гарантираме персонализирана онлайн работа. Може да персонализираме информацията, която виждате, като се базираме на това, което вече знаем за вас, за да не губите много време в търсене на неща. Използването на бисквитки позволява на посетителите в сайтовете ни уникални за тях условия на ползване.
  • Използваме бисквитки с цел подобряване на ефективността и анализ: Използваме собствени бисквитки и/или бисквитки на трети страни (например уеб отметки), за да разберем как използвате уеб сайтовете и услугите ни, за да подобрим тяхната ефективност и да ги разработваме съгласно предпочитанията на клиенти и посетители. Бисквитките и уеб отметките могат да се използват за: тестване на различни дизайни, за да сме сигурни, че поддържаме последователен външен вид на всичките си уеб сайтове; проследяване и анализ на тенденциите за начините, по които потребителите взаимодействат с нашите уеб сайтове и средства за комуникация; проследяване на грешките и определяне на ефективността от промоционалните ни кампании. Използваме Google Анализ на Google Inc. например, за да следим използването на уеб сайтовете и активността в тях.
   Събраните данни обикновено се обобщават, за да се използват тенденциите и моделите на потребление за бизнес анализ, подобряване на сайта/платформата и измерване на ефективността. Бисквитките или направеният анализ се споделят и с нашите бизнес партньори. Събираме информация за броя на посетителите на нашите уеб сайтове, броя на клиентите, които се регистрират при посещение, колко дълго остават и в кои части на уеб сайтовете и услугите, но тези данни обикновено не се използват за определяне на самоличността ви. Получаваме подобна информация за посетителите на уеб сайтовете на наши партньори.
  • Използваме бисквитки за целеви реклами: Позволяваме на доставчиците на данни да използват бисквитки или други инструменти за автоматично събиране на данни във връзка с HP услугите, за да ни помагат да предлагаме собствено съдържание и реклами и да определяме ефективността на рекламните си кампании. Тези бисквитки събират деидентифицирани демографски данни или други данни, свързани с данните, които доброволно ни предоставяте (напр. имейл адреса си) и които ние споделяме с доставчици на данни единствено в хеширан, машинен формат за четене. Ако сте регистриран потребител, информацията, която се събира на нашите уеб сайтове, не е анонимна, и може да използваме тази информация заедно с друга информация, която знаем или генерираме за вас, включително предпочитанията ви за персонализирано съдържание, услуги, реклами и оферти. Можете да се откажете от получаването на базирани на интересите ви реклами на нашия уеб сайт, като блокирате бисквитките, както е описано във Вашият избор относно автоматичното събиране на данни. Прочетете по-долу за рекламните бисквитки, използвани от трети страни.

  Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи

  Позволяваме на рекламодатели и други трети страни (избрани търговски партньори) да поставят бисквитки на нашите уеб сайтове, за да им помагаме да ви показват по-подходящи и по-полезни реклами на уеб сайтовете на HP и извън тях. Използваме етикети за ремаркетинг (напр. Google и Bluekai), за да позволим на търговските ни партньори да рекламират продукти, които разглеждате на нашия сайт. Не споделяме с тези рекламодатели и трети страни информация, която може директно да ви идентифицира. Тези рекламодатели и други трети страни (включително рекламни мрежи, компании за подаване на реклами и други доставчици на услуги, които използваме) може да предположат, че потребителите, с които взаимодействат или които щракват върху персонализирана реклама или съдържание, са част от групата, към която са насочени рекламата или съдържанието.


  Повече подробности за някои от нашите партньори за базирани на интереси реклами ще намерите на следните уеб сайтове:


  Имайте предвид, че списъкът по-горе не е изчерпателен и се актуализира периодично.


  Споделяне на друга информация с рекламодатели


  Може да прехвърляме информация за вас към доставчици на рекламни технологии, за да могат да разпознават устройствата ви и да ви предлагат съдържание и реклами според интересите ви. Информацията включва име, пощенски адрес, имейл, ИД на устройство или друг идентификатор в криптиран формат. Доставчиците обработват тази информация в хеширан или деидентифициран формат. Тези доставчици събират допълнителна информация от вас, например IP адрес и информация за браузъра или операционната система; комбинират информацията за вас с информация от други компании в кооперативи за споделяне на данни, в които участваме; и поставят или разпознават собствените си уникални бисквитки на вашия браузър. Тези бисквитки съдържат демографски или други данни в деидентифициран формат.


  Бисквитките могат да се използват, когато споделяте информация, като използвате бутона на уеб сайта за споделяне в социалните медии. Социалната мрежа ще запише, че сте направили това. Тази информация може да бъде свързана с насочващи/рекламни дейности. Типовете бисквитки, използвани от тези трети страни, и начинът, по който използват информацията, генерирана от тях, зависят от политиките за поверителност на самите компании. За информация и повече подробности как да се откажете от насочвани реклами разгледайте уеб сайтовете по-горе или посетете Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването.

  3

  Други инструменти за автоматично събиране на данни


  Уеб отметки
  Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта от вас, взаимодействията ви по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ви предлагаме подходящо съдържание и реклами. Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви, знае кога сте разгледали определено съдържание или конкретно съобщение по имейл, определя датата и часа на прегледа на отметката и IP адреса на устройството ви. Можем например да вмъкваме уеб отметки в рекламни имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.


  Вградени уеб връзки
  Имейлите от HP, клавишите за Интернет на клавиатурата, конфигурирани от HP, и иконите за промоции, предварително инсталирани на работния плот на вашия компютър, често използват връзки, предназначени да ви насочат към съответното място в мрежата след пренасочване от сървърите на HP. Системата за пренасочване позволява на HP да променя URL адреса на местоназначението на тези връзки, ако това е необходимо, и да определя ефективността на нашите маркетингови инициативи. В имейлите такива уеб връзки позволяват на HP да определи дали сте щракнали върху връзка в даден имейл и тази информация за вашите действия може да се свърже с вашата самоличност.

 •  

  Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването

   

  Където е приложимо, изискваме съгласието ви за използване на бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, които съхраняват или осъществяват достъп до информация на устройството ви.


  Бисквитки


  Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

  Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени категории бисквитки ще бъде ограничен достъпът ви до определени функции на нашите сайтове, а определено съдържание или функции може да не са налични.


  За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ако се намирате в ЕС и искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, отидете на www.youronlinechoices.eu.


  В САЩ и Канада се придържаме към индустриалните стандарти на организацията Digital Advertising Alliance по отношение на рекламите, базирани на интереси. За да научите повече за избора във връзка с реклами, щракнете тук за САЩ или щракнете тук за Канада. В САЩ организацията Network Advertising Initiative също предлага начини за отказ от редица рекламни бисквитки. Посетете www.networkadvertising.org, за да научите повече. Имайте предвид, че отказът не означава, че повече никога няма да получавате онлайн реклами. Това означава, че фирмата или фирмите, от които сте се отказали, няма да ви изпращат реклами въз основа на уеб предпочитанията ви и моделите ви на потребление.


  Някои по-нови браузъри разполагат с функцията „Do Not Track“ (да не се проследява) за отказ от проследяване. Към настоящия момент не съществува индустриален стандарт относно исканията от типа „Do Not Track“, затова нашите уеб сайтове засега не реагират на заявки и искания за „Do Not Track“ от тези браузъри.

  Ако имате въпроси относно използването на бисквитки от наша страна, можете да се свържете със Служба за поверителност на HP.


  Уеб отметки


  Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можете да ги откажете или да изключите. Имате евентуално възможност да деактивирате уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ви компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледайте информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата. Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключите бисквитките или промените настройките за бисквитките в браузъра си.


  Вградени уеб връзки


  Ако не искате да събираме информация за връзките, върху които щраквате, можете:

  • да промените вашия избор на начина, по който получавате съобщенията от нас (т.е да изберете текстова версия на съобщението, ако това е възможно), или да не щракате върху връзките в имейл съобщенията, които изпращаме;
  • да изтриете промоционалните икони, предварително инсталирани от HP върху работния плот на вашия компютър, или да не щракате върху тях;
  • да преконфигурирате клавишите за Интернет на определени модели персонални компютри по такъв начин, че да стартирате желания от вас целеви URL, като прочетете инструкциите, приложени към компютъра.
 •  

  Упражняване на вашите права и връзка с нас

   

  Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.


  Свържете се с нас


  Ценим вашите отзиви. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за поверителност, събирането и използването на вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете по имейл със Служба за поверителност на HP или да ни пишете на някой от следните адреси по-долу:


  ЕС
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  Франция


  МЕКСИКО
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ОСТАНАЛИЯ СВЯТ
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  САЩ


  Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от вас наш представител ще се свърже с вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията ви. Целта ни е всички ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин.


  Ако не успеем да отговорим на запитванията ви, имате право да се свържете с местните надзорни органи за поверителност на данните или да потърсите правна защита чрез съдебната система, ако смятате, че правата ви са нарушени. За въпроси, проблеми или жалби във връзка с участието ни в щита за поверителност ЕС-САЩ прочетете повече за нашето участие в международни програми за поверителност.

 •  

  Промени в нашата Декларация за поверителност

   

  Ако направим промени в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Декларацията за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на корпоративния ни уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Декларация за поверителност е от октомври 2016 г.

Връзки, свързани с поверителността: