Цифров информационен дисплей

Цифровите информационни дисплеи на HP предлагат пълнофункционална, атрактивна и завладяваща графика, текст и видео реклами с висока разделителна способност 1080p, което ги прави идеални за закрити помещения.

Намерете

Цифрови означения

Визуализация:
 -   от   продукти
 -   от   продукти
  • Продуктът може да бъде различен от този на снимката.


  • Моля, проверете спецификациите на продукта, посочени в информационния лист/документацията. Ако продуктът е в съответствие с EN 55022 клас А, използването на продукта в жилищни райони може да причини (при неблагоприятни условия) смущение при приемането на телевизионни /радио сигнали.

    HP се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No 1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества може да се намери на адрес: www.hp.com/go/reach.