HP Indigo 5900 数字印刷机 (CA219A)

联系我们

技术规格

技术规格

 
打印速度:
  • 8.5 x 11 四色 68 页/分钟(双版同印) 8.5 x 11 四色 90 页/分钟(双版同印)
打印高品质色彩(最佳):
  • 8 位色彩模式下为 812 dpi,寻址能力为: HDI(高清成像模式)下为 2438 x 2438 dpi
色彩支持标准:
  • 青色、品红色、黄色、黑色、橙色、紫色、绿色、UV 红、浅青色、浅品红色、白色、数字哑光、荧光粉红色
4 色打印速度:
  • 68 张 4 色 8.5 x 11 图像/分钟(双版同印)
  • 90 张彩色 8.5 x 11 图像/分钟(EPM,双版同印)
屏幕技术:
  • 175、180、180 M、HMF-200 lpi
 

纸张处理

纸张处理

 
介质厚度:
  • 70- 400 微米,最高为 600 微米
 

外形尺寸与重量

外形尺寸与重量

 
尺寸(宽 x 深 x 高)
3952 x 2282 x 2074 毫米
重量
2700 千克