Řízení servisních pracovníků - HP kompetenční centrum

 

HP kompetenční centrum - WFM

Jednou z oblastí, v nichž se uplatňují systémy na řízení lidských zdrojů (HRIS – Human Resources Information Systems) je nasazení pracovníků v terénu. Pomoc při plánování zde nabízejí nástroje nazývané WFM (Workforce Management) nebo FSM (Field Service Management). S implementací těchto nástrojů může poradit kompetenční centrum HP v Praze, které poskytuje:

  • podporu zákazníků uvažujících o snížení provozních nákladů zavedením systému řízení pracovníků v terénu, plánování kapacit a optimalizace pracovních cest
  • konzultační služby pro stanovení potřebných funkcionalit pro konkrétního zákazníka
  • zkušené konzultanty pro implementaci
  • srovnávací testy k ověření úrovně úspor
  • odhad návratnosti

VISITOUR

Architektura

Jedná se o třívrstvý snadno konfigurovatelný systém, jehož standardní moduly pokrývají širokou škálu funkcionalit. Velkou výhodou je škálovatelnost, malá HW náročnost a jednoduchost implementace i aktualizace, což podstatným způsobem snižuje provozní náklady. Kompletní nabídka zahrnuje serverovou část, dispečerské prostředí a mobilního klienta.

Možnosti plánování

Díky velmi rychlému optimalizačnímu algoritmu je možné reagovat odpovídajícím způsobem na změny v řádu vteřin. VISITOUR je tak výkonným pomocníkem, pokud potřebujete se zákazníkem okamžitě dohodnout termín např. pracovníci helpdesku nebo v případě havárií. Termíny jsou navrženy okamžitě a optimálně i s přihlédnutím k případným dominovým efektům.

Standardní moduly

Sytém pracuje s integrovanými mapovými podklady a je modulární. Je tedy možné standardně nabízené funkcionality dodávat na míru konkrétních potřeb zákazníka. Jedná se například o závislé či několikadenní zakázky, evidence sdílení nástrojů a zařízení, spojování jednotlivých pracovníků do čet, evidence materiálu včetně plánování jeho vyzvednutí, přerušitelnost dlouhodobých zakázek a pod. Další funkce či kombinace lze dle požadavků zákazníka upravit či vyvinout.

Ovládání

Grafické prostředí je intuitivní a díky tomu je nezbytné zaškolení dispečerů krátké. Uživatel má k dispozici velké množství filtrů, přehledů, nastavení a třídění, díky němuž si udrží přehled a snadno analyzuje stav zaplánování či plnění pracovních zakázek.

Zajímáte se o toto řešení?

Kontaktujte nás