Programy nahrazení a zpětného převzetí produktů

Bezpečnostní výměny a náhrady produktů

Společnost HP se podílí na dobrovolných programech výměny součástí produktů, které mohou způsobovat problémy při činnosti, avšak netýkají se bezpečnostních rizik.

Bezpečnostní výměny produktů

Ve spolupráci s americkou komisí pro bezpečnost spotřebních produktů (Consumer Product Safety Commission) se společnost HP podílí na dobrovolných programech zpětného převzetí, pokud se vadný díl či součástka projeví jako možné bezpečnostní riziko.

Program stažení a výměny napájecího kabelu k přenosným počítačům HP

26. srpna 2014 společnost HP vyhlásila ve spolupráci s několika státními regulačními orgány celosvětový program dobrovolného stažení a výměny napájecích kabelů používaných se síťovými adaptéry dodávanými po celém světě k přenosným a mini přenosným počítačům HP a Compaq i s napájecími adaptéry dodávanými k příslušenství, jako jsou dokovací stanice. Tyto napájecí kabely se mohou přehřívat a představují tak riziko požáru a popálenin. Dotčené napájecí kabely byly dodány s produkty a příslušenstvím prodávanými od září 2010 do června 2012. Zákazníci, kterých se tento program týká, budou mít za každý ověřený stažený napájecí kabel nárok na náhradní kabel zdarma.

HP notebooky - bezpečnostní upozornění o nahrazení baterií

Společnost HP ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (Consumer Product Safety Commission) a dalšími bezpečnostními regulačními úřady oznámila celosvětový bezpečnostní program odvolání a výměny baterií používaných v noteboocích HP k těmto datům: 14. května 2009 (rozšířený 19. května 2010 a 26. května 2011), 30. října 2008, 20. dubna 2006 a 14. října 2005. Zákazníci společnosti HP, kterých se tyto programy týkají, mají nárok na bezplatnou výměnu každé ověřené, odvolané baterie.

Plochý monitor HP L2035 - bezpečnostní upozornění

U některých plochých monitorů HP L2035 mohlo dojít k nesprávné instalaci spodního úchytu uvnitř plastového panelu monitoru, čímž vzniklo možné riziko zasažení elektrickým proudem.

HP Deskjet a Photosmart - bezpečnostní upozornění pro zákazníky

U některých produktů může dojít k prasknutí zásuvky pro připojení napájecího kabelu k tiskárně.

Stáhnout aplikaci Adobe Acrobat® Reader®