Velké podniky Tenké klienty – domovská stránka › Řešení pro oblast vzdělávání
Everybody on HP

Řešení tenkých klientů

Nadešel čas změny výpočetního prostředí

Klientská řešení pro oblast vzdělávání

Řešení tenkých klientů pro oblast vzdělávání mohou zajistit špičkovou technologii pro každou lavici v učebně. Školy z celého světa implementovaly řešení tenkých klientů, aby si tím zajistily komfortní počítačové prostředí nabízející učitelům a správcům plnou kontrolu a studentům obohacenou výuku. Současně mohl být zachován rozpočet škol, protože byly sníženy celkové náklady na správu a údržbu.

Dejte oddělení IT moc prostřednictvím řešení tenkých klientů pro oblast vzdělávání

  • Osvoboďte oddělení IT od časově náročného nasazení a správy a zvyšte efektivitu a produktivitu.
  • Zabezpečte citlivá data studentů a školy pomocí lepší ochrany proti virům a jiným bezpečnostním hrozbám.
  • Držte krok s požadavky na speciální aplikace a zkraťte dobu potřebnou k testování a nasazení.
  • Rozdělujte výpočetní výkon dle potřeby a požadavků.

Pomozte učitelům soustředit se na studenty, ne na IT

  • Spolehlivost centralizované správy a řešení tenkých klientů pro oblast vzdělávání redukují odstávky systému a zkracují dobu řešení problémů, aby jak učitelé, tak studenti mohli být produktivnější.
  • Jednoduchost řešení HP dává učitelům výpočetní sílu, aby mohli být při výuce efektivnější.
Přečíst technický dokument ›

Nejlepší školy po celém světě se spoléhají na řešení tenkých klientů HP pro oblast vzdělávání

Efektivní správa třídy

Zapnutí a vypnutí všech počítačů, vzdálené přihlášení a odhlášení všech počítačů v jediném kroku, vytváření vlastního rozvržení třídy a další funkce. Další informace ›

Výpočetní řešení HP Multiseat

Realizujte výpočetní prostředí 1:1 bez navýšení rozpočtu na technologie. Další informace ›