Velké podniky Tenké klienty – domovská stránka › Řešení pro finanční oblast
Everybody on HP

Řešení tenkých klientů

Nadešel čas změny výpočetního prostředí

Řešení tenkých klientů pro finanční služby

Řešení tenkých klientů HP pro finanční služby nabízí zabezpečení a spolehlivost, což je velmi důležité pro provoz finančních služeb. Tato řešení eliminují místní úložiště a pohyblivé součásti, které by mohly způsobit selhání systému. Implementace tenkých klientů HP přináší špičkové funkce, které zabraňují potenciálně nebezpečným činnostem, jako je neoprávněné stahování, sdílení souborů nebo instalace neschválených nebo škodlivých aplikací. Řešení tenkých klientů HP pro finanční služby dokonce nabízí zabezpečené výkonné speciální tenké klienty, které mohou pokrýt požadavky i těch nejnáročnějších finančních aplikací.

Snížené riziko

  • Řešení tenkých klientů pro finanční služby poskytují spolehlivou a spravovatelnou infrastrukturu, která uchovává citlivá data zákazníků a společnosti v bezpečí.
  • Ochrana centralizovaných dat pomáhá organizacím řešit výzvy spojené se speciálními požadavky na soulad a předpisy finančních služeb.
  • Řešení tenkých klientů pro finanční služby zjednodušují obnovu po havárii, aby bankovní služby mohly být poskytovány s minimálním rizikem.

Zjednodušená správa

  • Centrální úložiště dat a správa poskytují větší kontrolu nad celým prostředím IT.
  • Snadné nasazení a vysoká spolehlivost osvobozují zdroje IT od časově náročných činností spojených se správou a údržbou, aby se mohly více zaměřit na zvýšení efektivity celého prostředí IT.

Případové studie řešení tenkých klientů HP pro finanční služby: