Velké podniky Tenké klienty – domovská stránka › Řešení pro oblast zdravotní péče
Everybody on HP

Řešení tenkých klientů

Nadešel čas změny výpočetního prostředí

Řešení tenkých klientů pro oblast zdravotní péče

Řešení tenkých klientů HP pro oblast zdravotní péče nabízí organizacím spolehlivý a bezpečnější způsob správy záznamů pacientů a dalších důležitých lékařských záznamů. Implementace tenkých klientů poskytují bezpečný a centralizovaný přístup k datům zdravotní péče a redukují chyby spojené s lékařskou péčí a fakturací. Centralizovaný přístup také vylepšuje klinický pracovní postup. Umožňuje zdravotníkům rychlý a spolehlivý přístup k požadovaným informacím, a tím zvyšuje spokojenost pacientů.

Řešení tenkých klientů pro oblast zdravotní péče: Dejte oddělení IT sílu

 • Prodloužená doba provozu, snazší nasazení a méně času potřebného k řešení problémů značí, že zaměstnanci oddělení IT budou mít na starost spolehlivější prostředí se snazší správou.
 • Vyšší úroveň centralizace a automatizace může výrazně redukovat dobu potřebnou k testování a nasazení.
 • Centralizace také významně zjednodušuje plánování obnovy po havárii.

Snížení rizika prostřednictvím ochrany citlivých dat pacientů

 • Uchovávejte lékařské záznamy v centralizovaném datovém centru, které nabízí vyšší úroveň zabezpečení.
 • Zabránění neoprávněnému přístupu a snížení rizika ztráty nebo odcizení pomáhají zdravotnickým zařízením plnit požadavky směrnic.
Přečíst technickou dokumentaci obsahující informace o tenkých klientech HP a zdravotní péči ›

Řešení tenkých klientů HP pro oblast zdravotní péče poskytují
hospodárné produkty společnostem působícím
v oblasti zdravotní péče.

 • Zdravotní středisko North Shore: Řešení tenkých klientů HP nabízí přesně to, co
  lékaři požadují

 • Nemocnice Pacific Hospital: Tenké klienty HP snižují náklady a zlepšují služby
  Přečíst případovou studii (PDF, 318 kB) ›

 • Středisko Metro Health: Počítače blade HP BladeSystems nahrazují tradiční
  osobní počítače, zvyšují produktivitu
  Sledovat video (5:15 min) ›