Velké podnikyTenký klient › Pobočky a vzdálení uživatelé
Everybody on HP

Řešení tenkých klientů

Nadešel čas změny výpočetního prostředí

Výpočetní prostředí

Existuje řada prostředí firem s jedinečnými požadavky na IT, která mohou být dále zkomplikována tradičním prostředím osobních počítačů. Výpočetní prostředí tenkých klientů HP jsou optimalizována tak, aby řešila specifické požadavky spojené například s těmito firemními modely:
  • Výpočetní prostředí s vysokou hustotou, jako například školy, školicí laboratoře nebo call centra.
  • Pobočky nebo vzdálená pracoviště vyžadující sdílený přístup, jako například pracoviště zaměstnanců nebo počítačové terminály v bankách nebo maloobchodech.
  • Firmy či obory s vysokým zabezpečením nebo vysokou regulací, jako například finanční, vládní nebo zdravotnické instituce.
  • Rozptýlená vysoce výkonná výpočetní prostředí, jako například národní nebo mezinárodní reklamní agentury nebo lokace, ve kterých se hledá ropa nebo plyn.
Manažeři v těchto typech prostředí musí řešit specifické požadavky, jako je například omezený prostor, ochrana soukromých údajů nebo přenos velkého množství dat, která rozhodují o úspěchu firmy. Potřeby těchto typů firemních prostředí lze přímo řešit pomocí výpočetních řešení pro tenké klienty.
Firemní výpočetní prostředí s vysokou hustotou

Nízké nároky na prostor a tichý provoz činí z tenkých klientů HP ideální řešení pro prostředí s velkým počtem uživatelů, kteří sdílí malý prostor. Tiché a energeticky nenáročné tenké klienty HP pomáhají snižovat náklady na energii a nabízí různé možnosti instalace, což umožňuje maximalizovat využití pracovního prostoru.
Vzdálená pracoviště, sdílená výpočetní prostředí
Rychlé a snadné nasazení tenkých klientů HP umožňuje snadné a efektivní zprovoznění prostředí vzdálených pracovišť, které může být prováděno i netechnickými zaměstnanci. Zprovoznění tenkého klienta HP může být stejně snadné jako zapojení klasického telefonu!

Podle organizace IDC mohou tenké klienty zredukovat požadavky na podporu IT až o 67 %, a to díky vlastnostem tenkých klientů HP jako jsou vysoká spolehlivost, dlouhý životní cyklus a vzdálená centralizovaná správa, která má nízké či nulové nároky na údržbu na pracovišti nebo servisní podporu. Díky těmto vlastnostem lze tenké klienty HP snadno nasazovat a spravovat a vytvořit spolehlivější výpočetní prostředí vzdálených pracovišť, jako jsou například pobočky, nebo dokonce počítačové terminály či systémy digitálních zobrazovacích zařízení.
Vysoce zabezpečená firemní prostředí
Veškerá data řešení tenkých klientů HP se nachází v datovém centru, organizace tudíž mohou lépe chránit zákazníky, pacienty nebo důležité obchodní informace a zajišťovat soulad s vládními bezpečnostními předpisy. V tenkém klientu určenému pro účely stolních počítačů nebo mobilních zařízení nejsou ve vysoce zabezpečeném výpočetním prostředí HP nikdy ukládána jakákoli data, pokud tedy nejsou připojeny do zabezpečené sítě, stávají se z nich pouhá těžítka. Tenké klienty HP také nabízejí řadu jedinečných bezpečnostních funkcí, jako například pokročilé nebo souborové zapisovací filtry, integrované brány firewall a antivirový software, a podporu silného ověřování prostřednictvím čipových karet, aby do sítě měly přístup jen oprávněné osoby. Vzdálená centrálně uložená data lze snadněji obnovit v případě přírodní katastrofy, nehody nebo odcizení tenkých klientů, což pomáhá zajišťovat kontinuitu obchodní činnosti a lepší ochranu investic do IT.

Přečíst technickou dokumentaci
Vysoce výkonná vzdálená prostředí
Výpočetní řešení tenkých klientů HP zohledňuje všechny typy uživatelů, včetně uživatelů se zvláštními oprávněními v oblastech designu, výroby, hledání ropy nebo plynu anebo finančních služeb, kteří požadují vyšší výkon, speciální hardware USB a pokročilou podporu 2D, 3D a multimediálních aplikací.

Pokročilé softwarové technologie společnosti HP a partnerů umožňují komprimaci a akceleraci aplikací náročných na zpracování dat a jejich přesunování v rámci sítě, aby bylo uživatelům, bez ohledu na jejich umístění, zajištěno bezpečnější, spolehlivější pracovní prostředí, které se svými vlastnostmi nijak neliší od místně zajišťovaných aplikací.

Přizpůsobené aplikace a podpora zařízení USB nepředstavují žádný problém a ve spojení se vzdálenými pracovními stanicemi blade HP budou mít vaši koncoví uživatelé pocit, že pracují s místními jednotkami, a to se všemi výhodami správy, zabezpečení a snadným nasazením tenkých klientů HP.