Tisková zpráva: 10. říjen 2012
Témata: Collaboration

HP vylepšilo technologické prostředí společnosti Rolls-Royce

Obě společnosti navázaly na dlouhodobé partnerství novým kontraktem na dodávku služeb

PRAHA, 10. října 2012 – Společnost HP oznámila, že Rolls-Royce plc., celosvětový lídr v oblasti výroby motorů a napájecích systémů určených pro použití na zemi, moři i ve vzduchu, uzavřela nový pětiletý kontrakt na dodávku služeb divize HP Enterprise Services.

Produkty a služby společnosti HP dlouhodobě zajišťují chod klíčových součástí IT ekosystému Rolls-Royce. V rámci nové obchodní smlouvy bude HP pokračovat v hostingu IT aplikací společnosti Rolls-Royce prostřednictvím špičkových datových center HP ve Velké Británii, USA a Singapuru.

HP bude rovněž spravovat vzdálené servery a datová úložiště společnosti Rolls-Royce, které jsou umístěny v Brazílii, Kanadě, Francii, Německu a Norsku. Díky standardizaci IT infrastruktury založené na nástrojích HP pro správu systémů a nasazení celosvětově dostupných technologických služeb dosáhne IT prostředí Rolls-Royce maximálního zabezpečení, flexibility i efektivity.

„Považujeme za naprosto klíčové, aby byly naše prvotřídní produkty, služby i zaměstnanci podporováni stejně špičkovým IT zázemím,“ řekl Simon Ricketts, IT ředitel společnosti Rolls-Royce. „Nová obchodní smlouva s HP navazuje na dosavadní dlouhodobou spolupráci a vzájemnou důvěru mezi oběma společnostmi. Představuje další důležitý krok v naší trvalé strategii budování univerzálního a flexibilního IT ekosystému, který zajistí spolehlivé zázemí pro pokrytí našich současných i budoucích obchodních priorit.“

HP využije pro správu aplikací a posílení výkonu stávající infrastruktury datových center společnosti Rolls-Royce síť vlastních datových center umístěných v různých lokalitách po celém světě. Současně dodá také služby pro správu a podporu vývojového, výrobního a zákaznického oddělení Rolls-Royce i aplikací pro back office a správu informací.

Díky novému kontraktu s HP pokrývajícímu správu aplikací a služby podpory bude Rolls-Royce moci využívat nové inteligentní nástroje a služby pro aktivní správu IT infrastruktury. Díky tomu vylepší dostupnost systémů uživatelům, poskytne vyšší flexibilitu a udrží produktové portfolio vždy aktuální. Řešení HP rovněž výrazně sníží náklady na provoz aplikací společnosti Rolls-Royce.

„Rozhodnutí společnosti Rolls-Royce vybrat si HP pro pokrytí náročných služeb mezi všemi konkurenčními nabídkami jen potvrzuje kvalitu našeho portfolia a zkušeností našich pracovních týmů,“ řekl Mike Nefkens, senior vicepresident HP Enterprise Services. „Nová smlouva představuje další krok v dlouhodobě dobrých vztazích s tímto předním klientem a zajišťuje maximální technologickou podporu pro současnou i budoucí obchodní strategii společnosti Rolls-Royce.“

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

Copyright © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.