Tisková zpráva: 16. duben 2013
Témata:

HP zveřejňuje seznam metalurgických firem ve svém dodavatelském řetězci

Společnost HP zahájila unikátní iniciativu zveřejňování dodavatelů metalurgických materiálů, aby umožnila budování bezkonfliktního dodavatelského řetězce

PRAHA, 16. dubna 2013 – Společnost HP představila seznam 195 metalurgických společností, které jsou součástí jejího dodavatelského řetězce.

HP je první IT společností, která zveřejnila seznam metalurgických firem ve svém dodavatelském řetězci a prošla nezávislým auditem procesu identifikace jednotlivých dodavatelů metalurgických materiálů. Tento krok jasně ukazuje vedoucí úlohu HP v úsilí dosáhnout zcela bezkonfliktního dodavatelského řetězce. HP v rámci této iniciativy podněcuje dodavatele, aby získali certifikát bezkonfliktního dodavatele metalurgických materiálů (conflict-free smelter, CFS) a vybízí celé průmyslové odvětví, aby více využívalo bezkonfliktních dodavatelů a zpracovatelů metalurgických materiálů.

Po více než deset let byla těžba nerostných surovin využívaných k výrobě tantalu, cínu, tungstenu a zlata (tzv. konfliktní suroviny, 3TG) v Demokratické republice Kongo (Democratic Republic of Congo, DRC) spojena s financováním ozbrojených skupin vedoucích v této zemi civilní válku. Tyto kovy jsou široce využívané v mnoha průmyslových odvětvích a patří k běžným součástem spotřební elektroniky.

HP hrálo vedoucí roli v mezinárodním úsilí za dosažení bezkonfliktní těžby zdrojů v Demokratické republice Kongo a pomohlo vytvořit společnou pracovní skupinu v rámci koalice Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) a iniciativy Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Tato pracovní skupina následně zahájila program certifikace bezkonfliktních dodavatelů metalurgických materiálů (CFS Program).

„Přistoupili jsme k této problematice se stejnou rázností jako k ostatním komplexním provozním otázkám a dosáhli jsme vynikajícího výsledku,“ řekl Tony Prophet, senior viceprezident pro celosvětové provozy dodavatelského řetězce v divizi HP PPS. „Jsme rozhodnuti spolupracovat se všemi články našeho dodavatelského řetězce i s nevládními a průmyslovými organizacemi na zajištění zodpovědného přístupu k získávání zdrojů v rámci DRC a dosažení bezkonfliktního dodavatelského řetězce.“

Součástí úsilí, které HP vynakládá na hledání řešení v DRC a sousedních zemích, je aktivní spolupráce s nevládními, průmyslovými i vládními organizacemi, včetně projektu Enough, Ministerstva zahraničí USA a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„HP svým postojem ke konfliktním surovinám v uplynulých čtyřech letech jasně dokazovalo svoji vedoucí pozici v oblasti budování bezkonfliktního dodavatelského řetězce. Zveřejnění seznamu svých dodavatelů hutních materiálů představuje další významný krok správným směrem, protože vytváří tlak na dodavatele, aby si nechali provést audit ověřující jejich neúčast v konfliktech,“ uvedl Sasha Lezhnev, vedoucí politický analytik projektu Enough. „Ještě před několika lety se společnosti obávaly své seznamy dodavatelů hutních materiálů zveřejňovat, nicméně tato nová úroveň transparentnosti může pomoct zajistit, aby pořizované spotřební zboží nemělo žádný podíl na afrických konfliktech.“

HP se zavázalo poskytovat zvýšenou úroveň transparentnosti dodavatelského řetězce svým zákazníkům a dalším externím subjektům. V roce 2008 se HP stalo první IT společností, která začala zveřejňovat jména organizací z první úrovně dodavatelského řetězce, což zahrnovalo názvy přibližně 95 % všech HP dodavatelů. Dnes navíc – kromě seznamu metalurgických firem –zveřejňuje HP i adresy svých továren a typy produktů dodavatelů, kteří provádějí finální montáž výrobků HP.

Tyto iniciativy jsou součástí rozsáhlejšího programu zodpovědnosti dodavatelského řetězce HP (Supply Chain Social and Environmental Responsibility) a jasně ukazují vedoucí pozici HP při řízení svého dodavatelského řetězce v souladu s nejvyššími etickými principy.

HP provozuje jeden z nejrozsáhlejších dodavatelských řetězců v IT oboru; tvoří jej tisícovka výrobců a desítky tisíc dodavatelů z nevýrobní sféry, kteří působí ve více než 45 státech a oblastech.

HP nepřetržitě spolupracuje s dodavateli po celém světě na zajišťování zásadních a trvalých zlepšení v oblasti sociálního i životního prostředí, která se týkají široké řady témat, jako jsou pracovní síly a etika, zdraví a bezpečnost při práci, pracovní prostředí či systémy řízení.

Podrobnější informace o úsilí vynakládaném společností HP v oblasti bezkonfliktních nerostných surovin jsou dostupné na webu HP.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.