Tisková zpráva: 27. březen 2013
Témata:

HP umožňuje rychleji zhodnotit velké objemy dat

Díky službám HP ES mohu organizace dosáhnout dřívější návratnosti investic do řešení pro správu velkých objemů dat

PRAHA, 27. března 2013 – Divize HP Enterprise Services představila novou službu pro správu a analýzu informací IM&A (information management and analytics). Díky této službě mohou organizace rychleji zvýšit hodnotu jejich velkoobjemových dat (Big Data) a zajistit si podporu při získávání nových zdrojů příjmů, zvyšování efektivity, minimalizaci rizik a snižování nákladů.

Přestože si vedoucí pracovníci a ředitelé firem uvědomují důležitost IT řešení, které si poradí s různorodostí, rychlostí a obrovským objemem informací, mnoho z nich považuje tuto problematiku a související témata v rámci jejich organizace za neřešitelné. Podle celosvětového průzkumu, provedeného na zakázku pro společnost HP,(1) uvedla více než polovina dotázaných manažerů, že jejich společnost nedisponuje vhodným řešením pro vytěžení informací a analýzu velkých objemů dat. Prozradili také, že jim chybí potřebné znalosti a koherentní strategie, která by sjednotila všechny komponenty a propojila nové i původní datové struktury. Díky pokročilé analýze dat mohou firmy přijímat nejvhodnější opatření vedoucí k vyšší úspěšnosti a transformaci jejich podnikatelských aktivit.

Nová služba HP Big Data Discovery Experience zjednodušuje a urychluje přístup organizací k hodnotám skrytým v jejich datech. Toto řešení nabízí škálovatelné prostředí, v němž mohou zákazníci využívat různorodé technologie pro získávání klíčových informací z vlastních dat. Mohou tak opustit náročné koncepce zpracovávání velkých objemů dat a přejít přímo k jejich reálnému využívání a přijímání opatření na základě získaných vhledů.

Tyto vhledy mohou organizacím pomoci optimalizovat například marketing prováděný v reálném čase a napříč různými distribučními kanály, zkvalitnit zákaznický servis či zlepšit odhad poptávky. Další způsoby využití zahrnují také poskytování podpory zákazníkům při detekci a prevenci podvodů, zajišťování souladu s předpisy v reálném čase či využívání sociálních médií pro řízení rizik a správu dobrého jména obchodní značky.

Služba HP Big Data Discovery Experience nabízí bezpečnou a rychlou cestu k využívání Big Data technologií přinášejících inovace a lepší obchodní výsledky. Řešení HP Big Data Discovery Experience je dodáváno formou služby, která zákazníkům poskytuje konzultanty v oblasti Big Data, datové odborníky, řízené procesy a pokročilé technologie. Zákazníci tak nemusejí provádět žádné počáteční investice do odborných pracovníků, hardwaru ani softwaru.

„Řešení pro zpracovávání velkých objemů nestrukturovaných dat představuje významnou časovou a finanční investici pro jakýkoli podnik, nezávisle na odvětví,“ řekl Markus Ruff, viceprezident pro správu a analýzu informací v divizi HP Enterprise Services. „HP dlouhodobě prosazuje strategii propojování plánů obchodních a IT oddělení, díky níž pomáhá zákazníkům zkrátit dobu potřebnou k vytěžení informací z velkých objemů dat a získávání nových obchodních náhledů, které jim umožní provádět lepší a rychlejší rozhodnutí.”

Objevte a oceňte hodnotu „velkých dat“

HP Big Data Discovery Experience pomáhá organizacím sjednotit podnikové a IT strategie spojené s využitím velkých objemů nestrukturovaných dat, umožňuje jim porozumět těmto datům a vnímat jejich hodnotu. Tento náhled organizacím pomáhá urychlit vývoj jejich informační strategie.

V rámci služby HP Big Data Discovery Experience spolupracují konzultanti HP se zaměstnanci klientů (organizací) a poskytují jim poradenství v oblasti klíčových parametrů úspěchu a jejich identifikace, účastní se také řady plánovacích setkání za účelem provedení odhadu požadavků z hlediska stávajícího a budoucího stavu. HP zároveň provádí diagnostické vyhodnocení klíčových parametrů v oblastech lidských zdrojů, procesů a datové připravenosti.

Služba HP Big Data Discovery Experience umožňuje na základě analýzy dat organizací objevit klíčové informace, zajistit ověření realizovatelnosti obchodních strategií, stanovit pracovní postupy a definovat obchodní opodstatnění. Služba poskytuje organizacím informační ekosystém, který jim umožňuje prostřednictvím studií a analytických modelů specifických pro různé obory podrobně zkoumat různé typy dat. HP také umožňuje organizacím zavádět nejvhodnější aplikace na základě získaných analýz velkých objemů dat do výrobních procesů.

Řešení HP Big Data Discovery Experience obsahuje také konzultační poradenství kombinované s bohatou podporou funkcí, které zajišťují špičkové možnosti využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, návrhy aplikací, nástroje pro jejich zavádění, a zároveň garantují maximální úroveň zabezpečení, ochrany a utajení informací. Nabídka formou „platformy jako služby“ (platform-as-a-service, PaaS) umožňuje využití řady technologií HP, včetně softwarových řešení HP Autonomy a HP Vertica, spolu s nabídkou infrastrukturních a cloudových řešení HP. HP Big Data Discovery Experience také využívá open source řešení, jako např. Hadoop, a služby partnerů, jako např. TIBCO Spotfire Analytics.

Cena a dostupnost

Řešení HP Big Data Discovery Experience je již dostupné v Jižní a Severní Americe a ve vybraných evropských zemích. Cena služby se odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka. Celosvětová dostupnost se očekává do konce letošního kalendářního roku.

Podrobnější informace najdete na adrese www.hp.com/go/bi.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Průzkum společnosti Coleman Parkes Research, „HP Cloud and Information Optimization,“ říjen 2012.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.