Tisková zpráva: 18. březen 2013
Témata:

HP pomáhá předním světovým výrobcům automobilů snížit množství odpadů

HP bude dalších pět let dále vyvíjet, udržovat a poskytovat klíčová data z globálního systému IMDS

PRAHA, 18. března 2013 – Společnost HP oznámila, že po dobu dalších pěti let bude spolupracovat se 34 předními světovými výrobci automobilů na odstraňování škodlivých látek v rámci celého automobilového dodavatelského řetězce. Náplní této spolupráce bude poskytování komplexních dat o materiálním složení autodílů z Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech International Material Data System (IMDS).

Systém IMDS pomáhá předním světovým výrobcům automobilů a dalším více než 100 000 organizací, které jsou součástí automobilového dodavatelského řetězce, dodržovat nařízení a limity týkající se obsahu nebezpečných látek. Poskytuje specifikace více než 40 milionů produktů a jejich složení, takže výrobci automobilů mají k dispozici podrobnosti o každé dílčí látce či sloučenině, která je použita při výrobě jakýchkoli autodílů. Databáze IMDS pomáhá výrobcům automobilů zabránit používání těžkých kovů, jako je kadmium, olovo, rtuť či šestimocný chróm, a používat pouze materiály, potvrzené coby recyklovatelné.

Na základě nově prodlouženého smluvního kontraktu bude divize HP Enterprise Services pokračovat ve vývoji, udržování a poskytování celosvětově dostupné databáze komplexních IMDS informací.

„V minulosti si OEM dodavatelé vedli své vlastní seznamy povolených a zakázaných látek, které ale podstatně zvyšovaly obtížnost jejich identifikace v rámci celého dodavatelského řetězce,“ řekl Matthew Griffin, zástupce společnosti Jaguar Land Rover a mluvčí řídicího výboru IMDS. „Databáze IMDS poskytuje standardizovaný formát pro výměnu informací o jednotlivých materiálech během celého výrobního procesu v rámci automobilového průmyslu, díky čemuž mohou automobilky mnohem snáze a nákladově efektivněji zajistit dodržování předpisů a ekologických norem.“

Systém IMDS byl původně vyvinut v reakci na směrnici Evropské Unie o konci provozu silničních vozidel End-Of-Life Vehicles (ELV) Directive, která se zaměřuje na snižování množství odpadů. Později byl IMDS přijat jako celosvětový standard pro reporting materiálového složení autodílů v rámci celého automobilového průmyslu. K prvotním členům IMDS, automobilkám BMW, Daimler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a VW – včetně české automobilky Škoda, se tak nyní připojují OEM(1) výrobci autodílů z celého světa a společně přispívají ke dlouhodobé ekologické udržitelnosti automobilového průmyslu.

Databáze IMDS poskytuje centrální místo pro výměnu informací mezi výrobci automobilů, jejich dodavateli a dodavateli jejich dodavatelů o materiálech použitých na výrobu veškerých součástí vozidel. Výrobci a OEM dodavatelé musejí poskytovat informace o použitých materiálech, aby bylo možné určit podíl jednotlivých složek a stupeň nebezpečnosti daného výrobku, a posoudit soulad s právními předpisy směrnice ELV. Systém IMDS díky tomu pomůže výrobcům automobilů splnit závazek vůči vyhlášce ELV, nařizující schopnost recyklace 95 % hmotnosti každého vozidla, které bude prodáno počínaje rokem 2015.

„Automobilový průmysl musí splňovat podmínky neustále se měnící legislativy a zvyšovat recyklovatelnost starých automobilů,“ řekl Oliver Bahns, celosvětový ředitel obchodní jednotky HP Automotive and Aerospace. „HP již 12 let úzce spolupracuje s předními organizacemi z oblasti automobilového průmyslu, aby zajistilo, že systém IMDS bude obsahovat komplexní informace o veškerých materiálech, používaných v dílčích automobilových komponentách a v každém stupni dodavatelského řetězce.“

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Zkratka OEM (Original Equipment Manufacturer) označuje výrobce, který při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou. Zkratku OEM někdy nahrazují pojmy subdodavatel a subdodávka.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

O společnosti HP

Společnost HP vytváří nové možnosti pro technologie, které mají významný vliv na lidi, podniky, vlády a vůbec celou společnost. Společnost HP je největší technologická společnost na světě a její produktové portfolio zahrnuje tisková zařízení, osobní počítače, software, služby a infrastrukturu informačních technologií pro řešení zákaznických problémů. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou dostupné na stránkách http://www.hp.com.