Tisková zpráva: 18. březen 2013
Témata:

HP pomáhá předním světovým výrobcům automobilů snížit množství odpadů

HP bude dalších pět let dále vyvíjet, udržovat a poskytovat klíčová data z globálního systému IMDS

PRAHA, 18. března 2013 – Společnost HP oznámila, že po dobu dalších pěti let bude spolupracovat se 34 předními světovými výrobci automobilů na odstraňování škodlivých látek v rámci celého automobilového dodavatelského řetězce. Náplní této spolupráce bude poskytování komplexních dat o materiálním složení autodílů z Mezinárodního systému pro správu dat o materiálech International Material Data System (IMDS).

Systém IMDS pomáhá předním světovým výrobcům automobilů a dalším více než 100 000 organizací, které jsou součástí automobilového dodavatelského řetězce, dodržovat nařízení a limity týkající se obsahu nebezpečných látek. Poskytuje specifikace více než 40 milionů produktů a jejich složení, takže výrobci automobilů mají k dispozici podrobnosti o každé dílčí látce či sloučenině, která je použita při výrobě jakýchkoli autodílů. Databáze IMDS pomáhá výrobcům automobilů zabránit používání těžkých kovů, jako je kadmium, olovo, rtuť či šestimocný chróm, a používat pouze materiály, potvrzené coby recyklovatelné.

Na základě nově prodlouženého smluvního kontraktu bude divize HP Enterprise Services pokračovat ve vývoji, udržování a poskytování celosvětově dostupné databáze komplexních IMDS informací.

„V minulosti si OEM dodavatelé vedli své vlastní seznamy povolených a zakázaných látek, které ale podstatně zvyšovaly obtížnost jejich identifikace v rámci celého dodavatelského řetězce,“ řekl Matthew Griffin, zástupce společnosti Jaguar Land Rover a mluvčí řídicího výboru IMDS. „Databáze IMDS poskytuje standardizovaný formát pro výměnu informací o jednotlivých materiálech během celého výrobního procesu v rámci automobilového průmyslu, díky čemuž mohou automobilky mnohem snáze a nákladově efektivněji zajistit dodržování předpisů a ekologických norem.“

Systém IMDS byl původně vyvinut v reakci na směrnici Evropské Unie o konci provozu silničních vozidel End-Of-Life Vehicles (ELV) Directive, která se zaměřuje na snižování množství odpadů. Později byl IMDS přijat jako celosvětový standard pro reporting materiálového složení autodílů v rámci celého automobilového průmyslu. K prvotním členům IMDS, automobilkám BMW, Daimler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a VW – včetně české automobilky Škoda, se tak nyní připojují OEM(1) výrobci autodílů z celého světa a společně přispívají ke dlouhodobé ekologické udržitelnosti automobilového průmyslu.

Databáze IMDS poskytuje centrální místo pro výměnu informací mezi výrobci automobilů, jejich dodavateli a dodavateli jejich dodavatelů o materiálech použitých na výrobu veškerých součástí vozidel. Výrobci a OEM dodavatelé musejí poskytovat informace o použitých materiálech, aby bylo možné určit podíl jednotlivých složek a stupeň nebezpečnosti daného výrobku, a posoudit soulad s právními předpisy směrnice ELV. Systém IMDS díky tomu pomůže výrobcům automobilů splnit závazek vůči vyhlášce ELV, nařizující schopnost recyklace 95 % hmotnosti každého vozidla, které bude prodáno počínaje rokem 2015.

„Automobilový průmysl musí splňovat podmínky neustále se měnící legislativy a zvyšovat recyklovatelnost starých automobilů,“ řekl Oliver Bahns, celosvětový ředitel obchodní jednotky HP Automotive and Aerospace. „HP již 12 let úzce spolupracuje s předními organizacemi z oblasti automobilového průmyslu, aby zajistilo, že systém IMDS bude obsahovat komplexní informace o veškerých materiálech, používaných v dílčích automobilových komponentách a v každém stupni dodavatelského řetězce.“

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Zkratka OEM (Original Equipment Manufacturer) označuje výrobce, který při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou. Zkratku OEM někdy nahrazují pojmy subdodavatel a subdodávka.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.