Tisková zpráva: 14. květen 2013

HP rozšiřuje možnosti recyklace tiskových kazet

Rozšířený program zpětného odběru použitého tiskového materiálu HP v rámci regionu EMEA pomáhá zákazníkům zvýšit ekologickou udržitelnost jejich tiskových řešení

PRAHA, 14. května 2013 – Společnost HP představila rozšířené recyklační řešení, které zákazníkům v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) umožní snížit dopad používání tiskáren na životní prostředí a zároveň těžit z výhod originálního tiskového materiálu HP.

Jako přední společnost v oblasti vývoje udržitelnějších tiskových technologií HP neustále spolupracuje s výrobci, distributory a partnery z řad nevládních organizací na vytváření řešení s co nejnižším dopadem na životní prostředí – od návrhu a výroby inovativních, z hlediska životního prostředí vysoce udržitelných produktů, přes jejich používání až po konečnou recyklaci.

„Naši zákazníci vyžadují tisková řešení, která jim zajistí kvalitu, spolehlivost a zároveň poskytnou záruku ekologičnosti. Používání originálního spotřebního materiálu navíc nešetří pouze životní prostředí, ale znamená i významné snížení tiskových nákladů zákazníků,“ řekla Erika Lindauerová, ředitelka divize HP PPS pro Českou republiku a Slovensko.

Rozšíření možností recyklace pro zákazníky HP

Špičkový program recyklace HP Planet Partners umožňuje zákazníkům recyklovat použité originální tiskové kazety HP v rámci „uzavřeného“ procesu recyklace plastů. K dnešnímu dni zákazníci v rámci programu HP Planet Partners celosvětově zrecyklovali již více než půl miliardy inkoustových kazet a tonerových kazet LaserJet.(1)

Program HP Planet Partners je bezplatný a dostupný zákazníkům ve 34 zemích regionu EMEA včetně České republiky. Zapojit se do programu je velmi snadné – stačí navštívit stránky www.hp.cz/recyklace nebo sběrné místo autorizovaného partnera HP.

Díky spolupráci s různými prodejci v rámci celého regionu EMEA, jako jsou Staples, Makro, Dixons a El Corte Ingles, rozšířilo HP v uplynulých měsících svou síť odběrných míst, která nyní čítá více než 9 000 maloobchodních prodejen na celém světě.

V Německu, Rakousku, Švýcarsku a ve Francii nyní HP aktivně spolupracuje i se společností AfB Group, která se specializuje na recyklaci v oblasti IT; více než 50 % jejích zaměstnanců je tělesně postižených. Společnost AfB se zabývá sběrem a tříděním použitých originálních tiskových kazet a jejich zasíláním společnosti HP k recyklaci. Vzájemná spolupráce se v nedávné době prohloubila v návaznosti na úspěšný pilotní projekt, který proběhl v loňském roce v Rakousku. V jeho rámci zajistila společnost AfB sběr více než 10 000 tonerových kazet z téměř 200 podniků.

Prostřednictvím této a podobných aktivit chce HP do konce roku 2015 zrecyklovat přibližně 1,6 milionu tun elektronických výrobků a spotřebního materiálu.

Recyklace v řádu miliard

V rámci svého unikátního „uzavřeného“ procesu recyklace využívá HP plasty z recyklovaných kazet a dalších použitých zdrojů k výrobě nových originálních tiskových kazet. Dosud HP celosvětově zrecyklovalo 776 000 tun elektronických výrobků a originálních tiskových kazet HP, a tím zachránilo 280 milionů tiskových kazet(1) a více než dvě miliardy použitých plastových lahví před uložením na skládky.

Podle odhadu HP mají recyklované plasty využívané společností HP od roku 2010 při výrobě inkoustových kazet v porovnání s novými (nikdy nepoužitými) plasty až o 33 % menší uhlíkovou stopu – a to i přesto, že dopad na životní prostředí zahrnuje i zpětný odběr, dopravu a zpracování recyklovaného materiálu. Při využívání recyklovaných plastů také dochází ke snížení spotřeby vody při výrobě tiskových kazet, podle odhadu HP až o 89 %.(2)

Pozice největšího světového poskytovatele IT infrastruktury, softwaru, služeb a řešení poskytuje HP jedinečnou možnost reagovat na výzvy v oblasti snižování spotřeby energií a množství odpadů. Společnost HP si jasně uvědomuje bohaté spektrum možností změn současných způsobů využívání technologií prostřednictvím stále ekologičtějších produktů a řešení, která jejím zákazníkům pomáhají prosperovat i s ohledem na trvalou udržitelnost.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Na základě interních dat společnosti HP.
(2) Platí pro tiskové kazety vyrobené v roce 2010 a později. Odhady jsou založeny na výsledcích hodnocení životního cyklu (life-cycle assessment, LCA), provedeného v roce 2010 pro HP společností Four Elements Consulting. Studie srovnává dopady výroby nových originálních tiskových kazet HP na životní prostředí při využívání PET (polyetylén tereftalát) plastů s dopady při využívání recyklovaných PET plastů. Podrobné informace jsou dostupné na webu www.hp.com/go/RecycledPlasticsLCA. Veškerá data byla shromažďována ode dne spuštění uvedených programů.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

O společnosti HP

Společnost HP vytváří nové možnosti pro technologie, které mají významný vliv na lidi, podniky, vlády a vůbec celou společnost. Společnost HP je největší technologická společnost na světě a její produktové portfolio zahrnuje tisková zařízení, osobní počítače, software, služby a infrastrukturu informačních technologií pro řešení zákaznických problémů. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou dostupné na stránkách http://www.hp.com.