Tisková zpráva: 14. květen 2013

HP rozšiřuje možnosti recyklace tiskových kazet

Rozšířený program zpětného odběru použitého tiskového materiálu HP v rámci regionu EMEA pomáhá zákazníkům zvýšit ekologickou udržitelnost jejich tiskových řešení

PRAHA, 14. května 2013 – Společnost HP představila rozšířené recyklační řešení, které zákazníkům v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) umožní snížit dopad používání tiskáren na životní prostředí a zároveň těžit z výhod originálního tiskového materiálu HP.

Jako přední společnost v oblasti vývoje udržitelnějších tiskových technologií HP neustále spolupracuje s výrobci, distributory a partnery z řad nevládních organizací na vytváření řešení s co nejnižším dopadem na životní prostředí – od návrhu a výroby inovativních, z hlediska životního prostředí vysoce udržitelných produktů, přes jejich používání až po konečnou recyklaci.

„Naši zákazníci vyžadují tisková řešení, která jim zajistí kvalitu, spolehlivost a zároveň poskytnou záruku ekologičnosti. Používání originálního spotřebního materiálu navíc nešetří pouze životní prostředí, ale znamená i významné snížení tiskových nákladů zákazníků,“ řekla Erika Lindauerová, ředitelka divize HP PPS pro Českou republiku a Slovensko.

Rozšíření možností recyklace pro zákazníky HP

Špičkový program recyklace HP Planet Partners umožňuje zákazníkům recyklovat použité originální tiskové kazety HP v rámci „uzavřeného“ procesu recyklace plastů. K dnešnímu dni zákazníci v rámci programu HP Planet Partners celosvětově zrecyklovali již více než půl miliardy inkoustových kazet a tonerových kazet LaserJet.(1)

Program HP Planet Partners je bezplatný a dostupný zákazníkům ve 34 zemích regionu EMEA včetně České republiky. Zapojit se do programu je velmi snadné – stačí navštívit stránky www.hp.cz/recyklace nebo sběrné místo autorizovaného partnera HP.

Díky spolupráci s různými prodejci v rámci celého regionu EMEA, jako jsou Staples, Makro, Dixons a El Corte Ingles, rozšířilo HP v uplynulých měsících svou síť odběrných míst, která nyní čítá více než 9 000 maloobchodních prodejen na celém světě.

V Německu, Rakousku, Švýcarsku a ve Francii nyní HP aktivně spolupracuje i se společností AfB Group, která se specializuje na recyklaci v oblasti IT; více než 50 % jejích zaměstnanců je tělesně postižených. Společnost AfB se zabývá sběrem a tříděním použitých originálních tiskových kazet a jejich zasíláním společnosti HP k recyklaci. Vzájemná spolupráce se v nedávné době prohloubila v návaznosti na úspěšný pilotní projekt, který proběhl v loňském roce v Rakousku. V jeho rámci zajistila společnost AfB sběr více než 10 000 tonerových kazet z téměř 200 podniků.

Prostřednictvím této a podobných aktivit chce HP do konce roku 2015 zrecyklovat přibližně 1,6 milionu tun elektronických výrobků a spotřebního materiálu.

Recyklace v řádu miliard

V rámci svého unikátního „uzavřeného“ procesu recyklace využívá HP plasty z recyklovaných kazet a dalších použitých zdrojů k výrobě nových originálních tiskových kazet. Dosud HP celosvětově zrecyklovalo 776 000 tun elektronických výrobků a originálních tiskových kazet HP, a tím zachránilo 280 milionů tiskových kazet(1) a více než dvě miliardy použitých plastových lahví před uložením na skládky.

Podle odhadu HP mají recyklované plasty využívané společností HP od roku 2010 při výrobě inkoustových kazet v porovnání s novými (nikdy nepoužitými) plasty až o 33 % menší uhlíkovou stopu – a to i přesto, že dopad na životní prostředí zahrnuje i zpětný odběr, dopravu a zpracování recyklovaného materiálu. Při využívání recyklovaných plastů také dochází ke snížení spotřeby vody při výrobě tiskových kazet, podle odhadu HP až o 89 %.(2)

Pozice největšího světového poskytovatele IT infrastruktury, softwaru, služeb a řešení poskytuje HP jedinečnou možnost reagovat na výzvy v oblasti snižování spotřeby energií a množství odpadů. Společnost HP si jasně uvědomuje bohaté spektrum možností změn současných způsobů využívání technologií prostřednictvím stále ekologičtějších produktů a řešení, která jejím zákazníkům pomáhají prosperovat i s ohledem na trvalou udržitelnost.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Na základě interních dat společnosti HP.
(2) Platí pro tiskové kazety vyrobené v roce 2010 a později. Odhady jsou založeny na výsledcích hodnocení životního cyklu (life-cycle assessment, LCA), provedeného v roce 2010 pro HP společností Four Elements Consulting. Studie srovnává dopady výroby nových originálních tiskových kazet HP na životní prostředí při využívání PET (polyetylén tereftalát) plastů s dopady při využívání recyklovaných PET plastů. Podrobné informace jsou dostupné na webu www.hp.com/go/RecycledPlasticsLCA. Veškerá data byla shromažďována ode dne spuštění uvedených programů.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se předpoklady HP ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků; vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; tlaky konkurenčních firem na HP; rozvoj nových produktů a služeb a zlepšování stávajících výrobků a služeb pro splnění aktuálních potřeb zákazníků; reakce na nově vznikající technologická trendy; realizace kontraktů HP a jejích dodavatelů, zákazníků a partnerů; ochrana duševního vlastnictví a majetku HP, včetně duševního vlastnictví souvisejícího s licencemi třetích stran; integrace a ostatní rizika spojená s obchodními procesy a investičními transakcemi; přijímání a udržení klíčových zaměstnanců, předpoklady týkající se důchodového zabezpečení a dalších náklady související s odchodem zaměstnanců; očekávání a předpoklady týkající se načasování a nasazení programů pro další snižování nákladů, plány restrukturalizace a jejich integrace; důsledky nevyřízených pohledávek, vyšetřování, a sporů; a další rizika, jež jsou popsána v oznámeních společnosti HP podaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2012. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.