Pracovní příležitosti

Upozornění
Kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" bude Vaše následně vyplněná žádost o zaměstnání společně s Vámi poskytnutými informacemi uložena v mezinárodní databázi umístěné ve Spojených státech amerických a Kanadě. Data budou používána za účelem porovnání Vašich znalostí, dovedností a zájmů s pozicemi otevíranými společností HP.

Tento souhlas je udělen na dobu šesti měsíců. Po uplynutí této doby budou Vaše data ze systému vymazána. Pokud budete chtít kdykoliv svůj profil z databáze vymazat, zašlete prosím e-mail (z původně uvedené adresy) na e-mail a do pole Subject (popř. Věc či Předmět) napište Delete from Database.

Vaše osobní údaje budou zpracovávat osoby zvláště k tomu pověřené manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky a osobní údaje budou bezpečně uchovávány v elektronické formě s omezeným přístupem třetích osob.

Poskytnuté osobní údaje mohou být předány v rozsahu a za účelem výše uvedeným ke zpracování třetím stranám, se kterými má společnost HP uzavřenu smlouvu týkající se zpracování dat a pro které platí stejné podmínky nakládání s daty jako u společnosti HP.