Jak to všechno začalo

Šedesát let před příchodem nových technologií a internetových stránek sestrojili spolužáci Bill Hewlett a Dave Packard v garáži zvukový oscilátor a zahájili tak revoluci v technologii.

I v dnešní době se neustále bráníme konvencím. Navzájem se motivujeme řešit problémy a překvapit svět. Malým i velkým překážkám čelíme díky inspiraci a zdravé perspektivě: ať se jedná o nejvýkonnější počítač na světě nebo o vědecký kalkulátor, přinášejí naše řešení podporu zákazníkům po celém světě.

Naši snílci mají podporu v podobě kvalitních zdrojů globální společnosti.

Pomocí vzdělávání, školení a uznání neustále ozvíjíme své schopnosti, protože dobře víme, že bez našich zaměstnanců bychom v té garáži pracovali dodnes.