Někdy může být tlak okolí prospěšný.

Ve společnosti HP budete každý den pracovat na něčem skutečném. Něčem významném. Něčem, co má dalekosáhlý vliv na způsob, jakým je ve světě nakládáno s technologiemi.

Stejně důležité jako výsledky jsou ale i lidé, kteří vám pomáhají jich dosáhnout.