Načítání…
cz_switchOpenFlow_02_2012_260x146

HP vylepšilo technologické prostředí společnosti Rolls-Royce

PRAHA, 10. října 2012 – Společnost HP oznámila, že Rolls-Royce plc., celosvětový lídr v oblasti výroby motorů a napájecích systémů určených pro použití na zemi, moři i ve vzduchu, uzavřela nový pětiletý kontrakt na dodávku služeb divize HP Enterprise Services.

Produkty a služby společnosti HP dlouhodobě zajišťují chod klíčových součástí IT ekosystému Rolls-Royce. V rámci nové obchodní smlouvy bude HP pokračovat v hostingu IT aplikací společnosti Rolls-Royce prostřednictvím špičkových datových center HP ve Velké Británii, USA a Singapuru.

HP bude rovněž spravovat vzdálené servery a datová úložiště společnosti Rolls-Royce, které jsou umístěny v Brazílii, Kanadě, Francii, Německu a Norsku. Díky standardizaci IT infrastruktury založené na nástrojích HP pro správu systémů a nasazení celosvětově dostupných technologických služeb dosáhne IT prostředí Rolls-Royce maximálního zabezpečení, flexibility i efektivity.

„Považujeme za naprosto klíčové, aby byly naše prvotřídní produkty, služby i zaměstnanci podporováni stejně špičkovým IT zázemím,“ řekl Simon Ricketts, IT ředitel společnosti Rolls-Royce. „Nová obchodní smlouva s HP navazuje na dosavadní dlouhodobou spolupráci a vzájemnou důvěru mezi oběma společnostmi. Představuje další důležitý krok v naší trvalé strategii budování univerzálního a flexibilního IT ekosystému, který zajistí spolehlivé zázemí pro pokrytí našich současných i budoucích obchodních priorit.“

HP využije pro správu aplikací a posílení výkonu stávající infrastruktury datových center společnosti Rolls-Royce síť vlastních datových center umístěných v různých lokalitách po celém světě. Současně dodá také služby pro správu a podporu vývojového, výrobního a zákaznického oddělení Rolls-Royce i aplikací pro back office a správu informací.

Díky novému kontraktu s HP pokrývajícímu správu aplikací a služby podpory bude Rolls-Royce moci využívat nové inteligentní nástroje a služby pro aktivní správu IT infrastruktury. Díky tomu vylepší dostupnost systémů uživatelům, poskytne vyšší flexibilitu a udrží produktové portfolio vždy aktuální. Řešení HP rovněž výrazně sníží náklady na provoz aplikací společnosti Rolls-Royce.

„Rozhodnutí společnosti Rolls-Royce vybrat si HP pro pokrytí náročných služeb mezi všemi konkurenčními nabídkami jen potvrzuje kvalitu našeho portfolia a zkušeností našich pracovních týmů,“ řekl Mike Nefkens, senior vicepresident HP Enterprise Services. „Nová smlouva představuje další krok v dlouhodobě dobrých vztazích s tímto předním klientem a zajišťuje maximální technologickou podporu pro současnou i budoucí obchodní strategii společnosti Rolls-Royce.“

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

Copyright © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

O společnosti HP

Společnost HP vytváří nové možnosti pro technologie, které mají významný vliv na lidi, podniky, vlády a vůbec celou společnost. Společnost HP je největší technologická společnost na světě a její produktové portfolio zahrnuje tisková zařízení, osobní počítače, software, služby a infrastrukturu informačních technologií pro řešení zákaznických problémů. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou dostupné na stránkách http://www.hp.com.