Načítání…

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost HP respektuje vaše soukromí


Společnost HP a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů a způsobu, jak jsou údaje o vás shromažďovány na Internetu a jak jsou použity. Toto prohlášení je lehce dostupné na naší domovské stránce a v dolní části každé internetové stránky společnosti HP.

Společnost HP je zakládajícím sponzorem programu týkajícího se ochrany osobních údajů online rady Council of Better Business Bureau (BBB) a je společností akreditovanou touto radou. Postupy ochrany osobních údajů společnosti HP jsou konzistentní s postupy rady BBB a jsme hrdí na to, že vlastníme razítko BBB.

bbb

Při vývoji zásad a standardů pro ochranu osobních údajů ve společnosti HP respektujeme a bereme v potaz všechny základní principy a rámce na světě, včetně směrnic OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů, směrnice EU 95/46/ES, rámce APEC a madridské dohody o mezinárodních standardech ochrany osobních údajů.

Společnost HP také certifikovala své zásady ochrany osobních údajů jako zásady, které jsou v souladu s principy bezpečného útočiště USA – EU: oznámení, výběr, další převod, přístup a přesnost, bezpečnost a dozor/výkon. Další informace o programu bezpečného útočiště Ministerstva obchodu USA naleznete na stránce http://www.export.gov/safeharbor/

V souladu se zásadami programu bezpečného útočiště se společnost HP zavazuje vyřešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Společnost HP se dále zavazuje předávat nevyřešené stížnosti vznesené občany nebo rezidenty EU, které se týkají přenosu osobních údajů dle principů bezpečného útočiště, nezávislému orgánu pro rozhodování sporů, BBB EU Safe Harbor, provozovanému radou BBB (Council of Better Business Bureaus). Pokud neobdržíte včasné oznámení o přijetí vaší stížnosti nebo pokud společnost HP vaši stížnost uspokojivě nevyřeší, můžete kontaktovat orgán BBB EU Safe Harbor na adrese: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

 • Společnost HP je globální organizací s právnickými subjekty, obchodními postupy, řídicími strukturami a technickými systémy, které překračují hranice. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny internetové stránky, které vlastní společnost HP, a internetové stránky a domény poboček plně vlastněných společností HP (dále jen "internetová stránka HP"), kromě těch případů, kdy je prohlášení nahrazeno zásadami ochrany osobních údajů nebo prohlášením zveřejněným na stránkách HP, které souvisí s určitým programem nebo službou společnosti HP.

  Odkazy na jiné internetové stránky, než stránky společnosti HP

  Internetová stránka HP může pro vaši informaci poskytovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Pokud otevřete tyto odkazy, opustíte internetovou stránku HP. Společnost HP nemá tyto stránky ani jejich zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od zásad společnosti HP, pod kontrolou. Naše společnost neschvaluje ani se nevyjadřuje k internetovým stránkám třetích stran. Osobních údajů, které se rozhodnete poskytnout nebo které jsou shromážděny těmito třetími stranami, se toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP netýká. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jakékoliv společnosti, předtím než jí poskytnete své osobní údaje.

  Můžeme na našich webových stránkách také nabízet funkce sociálních médií, které vám umožňují sdílet informace společnosti HP na vašich sociálních sítích a spolupracovat se společností HP na různých stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může vést ke shromáždění nebo sdílení vašich údajů v závislosti na funkci. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a nastavení webových stránek sociálních médií, které používáte, a ujistili se, že chápete, jaké údaje mohou být těmito stránkami sdíleny.

 • Společnost HP shromažduje, odstraňuje a používá osobní údaje po oznámení, získání souhlasu a v souladu s požadovaným oznámením orgánům pro ochranu osobních údajů s cílem vám lépe sloužit a porozumět vašim potřebám a zájmům. Požádáme vás o poskytnutí osobních údajů, například pokud budete objednávat zboží nebo služby, budete žádat o okamžitý úvěr, požadovat určitou informaci, objednávat reklamní nebo doprovodné materiály, registrovat sebe nebo výrobky společnosti HP, účastnit se soutěží nebo průzkumů nebo se ucházet o zaměstnání u společnosti HP. Typy osobních údajů, které nám poskytnete na těchto stránkách, mohou zahrnovat kontaktní informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa; finanční informace, jako je číslo vaší kreditní karty, a další jedinečné informace, jako jsou uživatelská jména a hesla, informace týkající se plateb a transakcí, preference výrobků a služeb, kontaktní preference, informace ohledně vzdělání a zaměstnání a údaje ohledně zájmu o zaměstnání. Pokud zažádáte o okamžitou půjčku, požádáme vás o poskytnutí dalších citlivých osobních údajů týkajících se platu, čísla sociálního pojištění a bankovních informací. Tyto informace budou použity našimi poskytovateli finančních služeb s cílem určit, zda je možné Vám poskytnout úvěr.

  Pokud si zvolíte program typu "informujte své kamarády" na naší internetové stránce, požádáme vás o emailovou adresu nebo telefonní číslo vašeho kamaráda a automaticky mu zašleme jednorázovou zprávu s pozvánkou, aby navštívil internetovou stránku. Společnost HP používá a ukládá tyto informace pouze pro účely odeslání této jednorázové zprávy a k zablokování zpráv typu "informovat kamaráda", kde je to možné.

  Pokud zveřejňujete, komentujete nebo sdílíte osobní údaje, včetně fotografií, na jakémkoli veřejném fóru na stránce HP, sociální síti, blogu, nebo jiném takovém fóru, vězte, že veškeré odeslané osobní údaje mohou přečíst, zobrazit, ukládat nebo použít ostatní uživatelé těchto fór, kteří vás pomocí nich mohou kontaktovat, posílat nevyžádané zprávy nebo je používat k účelům, nad nimiž nemáte kontrolu vy ani společnost HP. Společnost HP není odpovědná za osobní údaje, které se rozhodnete uvést v těchto fórech.

  Kromě vámi poskytnutých informací může společnost HP také shromažďovat údaje během vaší návštěvy stránky HP nebo webové stránky provozované jinou společností jménem společnosti HP prostřednictvím automatických nástrojů na shromažďování údajů, mezi než patří webové majáky, soubory cookies, vložené internetové odkazy a další nástroje na shromažďování údajů. Tyto nástroje shromažďují určité informace o provozu, které váš prohlížeč zasílá webové stránce, například typ vašeho prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresu stránky, z které jste přišli. Mohou rovněž shromažďovat údaje týkající se vaší adresy IP, chování při otevírání stránek (tj. zobrazené stránky, otevřené odkazy, a další činnost, kterou provádíte v souvislosti s internetovými stránkami HP) a produktových informací. Adresa IP je číslo, které je automaticky přiděleno vašemu počítači, kdykoliv prohlížíte internetové stránky, a které internetovým serverům umožňuje zjistit polohu a identifikovat váš počítač. Počítač používá adresy IP ke komunikaci na Internetu a umožňuje uživatelům prohlížet stránky a nakupovat. Společnost HP může rovněž některé tyto automatické nástroje na shromažďování údajů použít v souvislosti s určitými elektronickými zprávami zaslanými společností HP, a proto může shromažďovat údaje pomocí těchto nástrojů po otevření emailu nebo po kliknutí na odkaz obsažený v emailu. Další informace naleznete v části Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.

  Společnost HP také shromažďuje údaje z komerčně dostupných zdrojů, které považuje za věrohodné. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, emailovou adresu a demografické údaje. Údaje, které společnost HP shromažďuje v rámci svých komerčních zdrojů, mohou být použity spolu s údaji, které společnost HP shromažďuje při vašich návštěvách stránek HP. Společnost HP může například porovnávat geografické údaje získané z komerčního zdroje s adresou IP shromážděnou automatickými nástroji na shromažďování údajů, aby odvodila vaši obecnou geografickou oblast.

 • Údaje, které společnost HP shromažďuje, aby porozuměla vašim potřebám a zájmům, pomáhají společnosti HP poskytovat konzistentní a personalizovaný zážitek. Společnost HP může použít vaše údaje například k následujícím činnostem:
  • pomoc při dokončení transakce nebo objednávky;
  • zabránění a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších škodlivých činností;
  • komunikace ohledně výrobků a služeb;
  • poskytnutí služby a podpory;
  • poskytnutí informací o nových službách a výhodách;
  • poskytnutí přizpůsobených reklamních nabídek;
  • výběr obsahu, který vám bude zasílán;
  • přizpůsobení některých internetových stránek HP;
  • měření výkonu marketingových iniciativ, reklam a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti HP;
  • umožnění účasti v soutěžích a průzkumech; a kontaktování ohledně produktů a služeb HP.

  Dáme vám možnost vybrat své preference ochrany osobních údajů týkající se námi odesílaných informací (viz část Vaše možnosti a volba preferencí týkající se osobních údajů).

  Uznání zveřejněná na naší webové stránce jsou zveřejněna pouze s výslovným souhlasem jedince nebo společnosti, kteří je poskytli.

  Údaje o kreditní kartě jsou použity pouze pro provedení platby a prevenci podvodu. Údaje o kreditních kartách a další citlivé osobní údaje požadované k dokončení rozhodnutí ohledně úvěru nejsou poskytovateli finančních služeb nebo společností HP použity k jinému účelu a nebudou uchovány déle, než je nutné pro poskytnutí služeb, pokud nepožádáte o uchování údajů o kreditní kartě pro budoucí transakce.

 • Společnost HP neprodá ani nepronajme vaše osobní údaje jiným stranám s výjimkou případu popsaného v tomto prohlášení. Společnost HP sdílí osobní údaje následujícími způsoby:

  Společnost HP má poskytovatele služeb a dodavatele, kteří dodávají kompletní výrobky, služby a řešení zákazníkům a pomáhají společnosti HP s reklamními a komunikačními iniciativami. Mezi tyto poskytovatele a dodavatele patří například zpracovatelé kreditních karet, poskytovatelé zákaznické podpory a okamžité pomoci, marketing, poskytovatelé elektronických služeb, zpracovatelé automatizovaných údajů a zasilatelé. Dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou smlouvou vázáni k tomu, že údaje, které obdrží jménem společnosti HP, budou udržovat v tajnosti a nepoužijí je k jinému účelu, než je provádění služeb pro společnost HP.

  Čas od času se společnost HP účastní marketingových iniciativ s jinými společnostmi, které zahrnují webové stránky provozované jinou společností jménem společnosti HP. V rámci těchto iniciativ mohou být některé služby společnosti HP a obchodní komunikace poskytnuty současně s těmi, které jsou iniciovány jinými společnostmi. Některé tyto služby a nabídky vám umožňují sdílet osobních údaje se společností HP a dalšími společnostmi, které se těchto iniciativ účastní. Můžete například obdržet reklamní zásilky od společnosti HP a ostatních společností nebo dostat příležitost k registraci online týkající se softwarových výrobků od různých společností. Pokud se rozhodnete poskytnout osobní údaje pouze společnosti HP, společnost HP nebude sdílet tyto údaje s ostatními společnostmi, které se této obchodní iniciativy účastní. Pokud poskytnete osobní údaje ostatním společnostem, bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto společností, které se mohou lišit od zásad a postupů společnosti HP.

  Pro splnění vašeho požadavku bude společnost HP požadovat export vašich osobních údajů ostatním obchodním entitám, které jsou vlastněny společností HP ve Spojených státech a po celém světě v souladu s tímto prohlášením. Tento export je nutný pro poskytnutí údajů společnosti HP.

  S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebude společnost HP bez vašeho svolení sdílet osobní údaje, které poskytnete společnosti HP, s třetími stranami nenáležícími společnosti HP, s výjimkou situací, kdy musí: (i) reagovat na oprávněné požadavky policie a státních orgánů; (ii) jednat v souladu s veškerými zákony, nařízeními, předvoláními nebo soudními příkazy; (iii) vyšetřit a pomoci zabránit bezpečnostním hrozbám, podvodům a dalším škodlivých činnostem; (iv) vynutit nebo ochránit práva a majetek společnosti HP nebo jejích poboček; nebo (v) ochránit práva a osobní bezpečnost zaměstnanců společnosti HP a třetích stran na majetku nebo při použití majetku společnosti HP.

  Mohou nastat okolnosti, ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, kdy se společnost HP rozhodne prodat, koupit, spojit nebo jinak reorganizovat společnosti v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat zveřejnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodávajících. Je zásadou společnosti HP hledat při těchto typech transakcí vhodnou ochranu údajů.

 • Společnost HP vědomě neshromažďuje údaje týkající se dětí do třinácti let a nezaměřuje své internetové stránky na děti mladší třinácti let. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se u dětí do třinácti let aktivně zajímali o jejich činnosti a zájmy na Internetu.

 • Společnost HP Vám umožňuje přijímat řadu informací, které doplňují naše produkty a služby. Můžete se přihlásit k odběru informací specifických pro určité produkty a služby a také zvolit příjem obecných zpráv od společnosti HP. Můžete si vybrat, zda chcete tyto obecné zprávy od společnosti HP dostávat poštou, emailem, telefonicky nebo na mobilní zařízení.

  Svou volbu týkající se odběru nebo obecných zpráv můžete provést a měnit v místě shromažďování údajů nebo jiným způsobem, jak je uvedeno v následujících částech. Tato možnost se nevztahuje na komunikaci týkající se primárně vyhotovení objednávek, smluv, podpory, bezpečnostního upozornění produktu, aktualizace ovládačů nebo jiných administrativních oznámení a oznámení o transakcích, jelikož hlavním účelem těchto zpráv není reklama.

  Zprávy, které obdržíte od společnosti HP, budou poskytnuty v souladu s tímto prohlášením. Některé zprávy mohou využívat automatické nástroje na shromažďování údajů. Další informace získáte v části Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.

  Odebírané zprávy

  Odebírané zprávy zahrnují emailové bulletiny, aktualizace softwaru atd., o které jste výslovně požádali nebo jste k jejich zasílání dali svolení. Poté, co požádáte o takové zprávy, se můžete rozhodnout je nepřijímat pomocí jednoho z následujících způsobů:

  • Vyberte e-mailový odkaz "neodebírat" nebo "zrušit přihlášení k odběru" nebo postupujte podle pokynů ke zrušení odběru uvedených v každé odebírané emailové zprávě.
  • Chcete-li zrušit přihlášení k odběru zpráv zasílaných na mobilní zařízení, odpovězte na správu slovy "ZASTAVIT" NEBO "UKONČIT".
  • Vraťte se zpět na webovou stránku, kde jste původně zaregistrovali své preference, a postupujte podle pokynů ke zrušení odběru. Přístup k mnoha odběrům zpráv od společnosti HP získáte na stránce Webová stránka volby odběrů.
  • Pošlete zprávu Kanceláři ochrany osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte napsat své jméno, relevantní kontaktní údaje a specifické informace o odběrech zpráv společnosti HP, které si nepřejete dále dostávat.

  Pokud se rozhodnete ukončit odběr určitých zpráv, může to ovlivnit služby, které jste chtěli od společnosti HP přijímat, pokud zasílání zpráv bylo podmínkou pro poskytnutí těchto služeb.

  Obecné zprávy společnosti HP

  Obecné zprávy společnosti HP poskytují informace týkající se produktů, služeb a/nebo podpory. Mohou zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvánky k účasti na průzkumu trhu.

  Často budete moci použít Pas společnosti HP k určení, zda chcete přijímat obecné zprávy společnosti HP. Pas společnosti HP je služba jediného přihlášení, která vám umožní registraci na webových stránkách s funkcí pasu společnosti HP při použití jednoho vámi vybraného uživatelského jména a hesla. Pas společnosti HP používá soubory cookies k uložení vašich základních osobních údajů, abyste je nemuseli znovu zadávat, když se v budoucnu budete vracet na jednu z mnoha webových stránek společnosti HP. Pas společnosti HP Vám umožňuje nastavit preference týkající se osobních údajů. Vaše preference budou platné pro všechny webové stránky společnosti HP a další sdělovací prostředky, které používají pas společnosti HP.

  Pokud nemůžete použít pas společnosti HP, můžete příjem těchto obecných sdělení ukončit pomocí jednoho z následujících způsobů:

  • Vyberte e-mailový odkaz "neodebírat" nebo "zrušit přihlášení k odběru" nebo postupujte podle pokynů ke zrušení odběru uvedených v každé emailové zprávě.
  • Chcete-li zrušit přihlášení k odběru zpráv zasílaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovy "ZASTAVIT" NEBO "UKONČIT”.
  • Pošlete zprávu Kanceláři ochrany osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte napsat své jméno, relevantní kontaktní údaje a specifické informace o vašich preferencích týkajících se ochrany osobních údajů.
 • Společnost HP usiluje o to, aby vaše osobní údaje byly zaznamenány přesně. Zavedli jsme technologii, řídicí procesy a zásady, které nám pomáhají udržet přesnost dat. Společnost HP poskytuje jedincům přiměřený přístup k osobním údajům, které poskytují společnosti HP, a přiměřený způsob, jak údaje kontrolovat a opravovat nebo jak požádat o anonymitu, zablokování nebo vymazání, dle potřeby. K zajištění vašeho soukromí a bezpečí také před povolením přístupu k vašim údajům podnikneme přiměřené kroky, abychom ověřili vaši identitu, například požadováním hesla a uživatelského ID. Chcete-li zobrazit či změnit osobní údaje, které jste poskytli přímo společnosti HP, můžete se vrátit na webovou stránku, na které jste své údaje zadali, a postupovat podle pokynů na webové stránce, použít HP Passport pokud je to povoleno, nebo kontaktovat Kancelář ochrany osobních údajů společnosti HP.

 • Společnost HP bere vážně důvěru, kterou do nás vkládáte. K zabránění neautorizovanému přístupu nebo zveřejnění, k udržení přesnosti údajů a k zajištění odpovídajícího použití údajů společnost HP využívá odpovídající fyzické, technické a administrativní postupy, aby zabezpečila shromažďované údaje.

  Při shromažďování nebo přenášení citlivých údajů, například čísel kreditních karet, používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, abychom pomohli chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete jsou uloženy v počítačových systémech umístěných ve hlídaných zařízeních, k nimž je omezený přístup. Při přenášení vysoce důvěrných informací (například čísel kreditních karet nebo hesel) po Internetu je chráníme pomocí šifrování, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

  Čísla kreditních karet jsou použita pouze k provedení plateb a nejsou použita k žádnému jinému účelu. V rámci provádění plateb v reálném čase je společnost HP předplatitelem služeb zabraňujících podvodům. Tyto služby vám a společnosti HP poskytují další stupeň zabezpečení bránící zneužití kreditních karet a chránící vaše finanční údaje.

 • Pokud změníme naše prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme revidované prohlášení s aktualizovaným datem revize zde. Pokud provedeme významné změny v našem prohlášení, můžeme vás rovněž informovat jinými způsoby, například odesláním e-mailové zprávy nebo zveřejněním oznámení na naší domovské stránce.

 • Vážíme si vašich názorů. Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, pošlete je Kanceláři ochrany osobních údajů společnosti HP nebo nám napište na následující adresu :

  Kanada, Jižní Amerika a USA:
  HP Privacy Mailbox
  11445 Compaq Center Drive W.
  Mailstop 040307
  Houston, Texas 77070
  USA

  Mexico:
  Hewlett-Packard
  Legal Department
  Prolongación Reforma No. 700
  Colonia Lomas de Santa Fe
  México, D.F., C.P.01210

  Evropa, Střední východ a Afrika:
  EMEA Privacy Office
  Hewlett Packard
  MS 250
  1 Avenue du Canada
  HP Les Ulis -91947 – France

  Asia-Pacific and Japan:
  HP APJ Privacy Office
  Hewlett Packard
  PO Box 384
  Concord West, NSW 2138
  Australia

  Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů

  Následující část poskytuje další informace o běžně používaných webových nástrojích.

  Cookies

  Soubor "cookie" je malý datový soubor přenesený webovou stránkou na pevný disk vašeho počítače. Společnost HP nebo její poskytovatelé služeb soubory cookies odesílají, když procházíte webové stránky společnosti nebo stránky, kde se zobrazuje reklama společnosti, nakupujete, požadujete nebo upravujete informace, registrujete sebe nebo určité služby. Přijetím souborů cookie používaných na naší stránce, stránkách provozovaných jinou společností jménem společnosti HP nebo na stránkách, kde se zobrazují naše reklamy, nám můžete poskytnout přístup k informacím o vašem chování při procházení stránek, které můžeme použít k přizpůsobení vašeho používání. Soubory cookie jsou obvykle klasifikovány jako soubory cookie "relace" nebo jako "trvalé" soubory cookie.

  • Soubory cookie relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají.
  • Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost. Většina prohlížečů soubory cookie ve výchozím nastavení automaticky přijímá, obvykle však můžete soubory cookie odmítnout nebo přijmout pouze některé soubory cookie upravením preferencí ve vašem prohlížeči. Pokud vypnete soubory cookie, některé funkce na naší stránce nemusí být k dispozici a některé webové stránky se nemusí zobrazit správně.

  Informace o oblíbených prohlížečích a jak upravit preference týkající se souborů cookie najdete na následujících webových stránkách:

  Společnost HP někdy používá místní sdílené objekty LSO (local shared object) Flash k ukládání obsahu a preferencí Flash. Objekty LSO mají podobné funkce jako soubory cookie HTML prohlížeče a ukládají ve vašem počítači malé soubory, kterým se běžně říká flash soubory cookie. Flash soubory cookie se liší od souborů cookie prohlížeče a nástroje pro správu souborů cookie poskytované vaším prohlížečem tyto flash soubory cookie neodstraní. Chcete-li se dozvědět více o flash souborech cookie a jak spravovat související nastavení zabezpečení a ukládání, navštivte webové stránky Adobe Systems.

  Webové majáky

  Některé webové stránky HP.com,stránky třetích stran a emailové zprávy ve formátu HTML používají webové majáky spolu se soubory cookie ke shromažďování údajů o vašem používání webových stránek a práci s e-mailem a také měří výkon stránky hp.com a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti HP. Webový maják je elektronický jednopixelový obrázek (1x1) neboli čistý GIF. Webové majáky umí rozeznat určité typy informací na vašem počítači, jako jsou soubory cookie, čas a datum zobrazení stránky a popis stránky, kde je webový maják umístěn. V závislosti na kontextu mohou webové majáky také odkazovat na obsah serveru třetích stran a může být používán poskytovateli služeb k dodávání relevantních reklam.

  Webové majáky můžete v e-mailových zprávách zakázat tak, že nebudete stahovat obrázky obsažené v přijatých zprávách (tato funkce se liší v závislosti na emailovém softwaru používaném v počítači). To však nemusí vždy webový maják nebo jiné nástroje na shromažďování dat v emailové zprávě zakázat kvůli specifickým možnostem emailového softwaru. Další informace o tomto tématu najdete v informacích k vašemu emailovému softwaru nebo se obraťte na poskytovatele služeb.

  Pokud se rozhodnete přijímat marketingové emaily nebo bulletiny od společnosti HP, jak je uvedeno v částiVaše možnosti a volba preferencí týkajících se osobních údajů, společnost HP může automaticky shromažďovat vaše osobní údaje. Například, prostřednictvím webových majáků a personalizovaných URL vložených do těchto emailů nebo bulletinů může společnost HP sledovat, zda jste tyto zprávy otevřeli a zda jste klikli na odkazy obsažené ve zprávách. Další informace o vložených webových odkazech najdete níže.

  Vložené webové odkazy

  Emailové zprávy od společnosti HP, klávesy pro Internet předem nastavené společností HP a propagační ikony předem nainstalované na pracovní ploše vašeho počítače často představují odkazy určené k tomu, aby vás přivedly na odpovídající část webu pomocí přesměrování přes servery společnosti HP. Systém přesměrování společnosti HP umožňuje měnit cílovou adresu URL těchto odkazů, je-li třeba, a určit efektivitu našich marketingových iniciativ.

  V e-mailových zprávách mohou tyto webové odkazy společnosti HP také umožnit určit, zda jste na odkaz ve zprávě klikli, a tyto informace mohou být spojeny s vaší identitou. Pokud nechcete, aby společnost HP shromažďovala informace o odkazech, na které jste klikli, můžete provést následující:

  • změnit svou volbu týkající se přijímání zpráv od společnosti HP (tzn. vybrat textovou verzi zprávy, když je to možné) nebo neklikat na odkazy ve zprávách, které vám společnost HP posílá,
  • odstranit propagační ikony předem nainstalované společností HP na pracovní ploše vašeho počítače nebo na ně neklikat,
  • přenastavit klávesy pro Internet na některých modelech počítačů tak, aby otevřely cílovou URL dle vašeho výběru, pomocí pokynů dodaných vaším PC.

  Reklamy společnosti HP a nabídky na webových stránkách třetích stran

  Společnost HP má smlouvu s poskytovateli služeb na umisťování reklam na webové stránky vlastněné třetími stranami. Některé webové stránky mohou být navíc provozovány poskytovatelem služeb a poskytovat nabídky společnosti HP jménem společnosti HP. Tito poskytovatelé služeb mohou odesílat soubory cookie a používat webové majáky na těchto webových stránkách třetích stran a na stránce hp.com. Tyto soubory cookie a webové majáky mohou společnosti HP umožňovat shromažďování údajů o vámi zobrazených stránkách a navštívených odkazech.

  Informace o síťové reklamě a jak tento proces spravovat získáte na webové stránce Síťová reklama.

  Nástroje na shromažďování údajů

  Společnost HP může používat nástroje na shromažďování údajů o vašich zkušenostech s některými webovými stránkami společnosti HP. Tyto nástroje nezahrnují použití webových majáků nebo souborů cookie, ale zaznamenávají vaši interakci s webovou stránkou HP, jak ji zachytil server HP. Určité nástroje, používané v některých zemích, mohou společnosti HP umožnit přehrání webové relace zákazníka. Tyto nástroje se používají primárně pro účely řešení potíží; informace shromážděné těmito nástroji jsou ukládány po omezenou dobu.