Upozornění na práva spojená s osobními údaji


Vaše osobní údaje jsou shromažďovány společností "HEWLETT-PACKARD s.r.o", jejíž sídlo je registrováno na adrese "BB Centrum, Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4", a to pro účely marketingu, prodeje, podpory a údržby produktů HP a služeb poskytovaných zákazníkům (1) Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje předány jiným pobočkám ve skupině HP, které se nacházejí mimo Evropskou unii, především provozovnám korporace HP v USA (2). Tato předání jsou prováděna v souladu s pravidly BCR (Závazná podniková pravidla- Binding Corporate Rules) společnosti HP, certifikací Safe Harbour a veškerými dalšími zákonnými požadavky tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana vašich údajů. V souladu s lokálně platnými právními předpisy na ochranu údajů můžete využít svého práva k přístupu, opravě, nesouhlasu nebo odstranění údajů kliknutím na odkaz Formulář zpětné vazby k ochraně osobních údajů níže. Tento odkaz lze také použít k iniciaci dotazů a/nebo k odeslání stížností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo s využitím konkrétních práv poskytovaných pravidly BCR společnosti HP.


Pravidla BCR společnosti HP byla schválena příslušnými orgány pro ochranu osobních údajů a poskytují zákazníkům a zaměstnancům HP jednotný režim ochrany osobních údajů s nejvyššími standardy. Další informace o pravidlech BCR společnosti HP naleznete po kliknutí na odkaz níže.


Formulář zpětné vazby k ochraně osobních údajů
Další informace o pravidlech BCR společnosti HP

(1) Podrobný popis zpracování je uveden při shromaždování údajů u každé z relevantních aplikací.
(2) Seznam entit HP je k dispozici na adrese www.hp.com.


Související odkazy:

Prohlášení o ochraně soukromí

Globání HP pravidla o ochraně soukromí