HP Inc. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto přeložené prohlášení o ochraně soukromí, které jsme připravili pro vaše pohodlí, je nyní z důvodu nedávných změn zastaralé. Po dobu provádění úprav na překladu vám budou veškeré aktuální údaje k dispozici v anglické verzi. Klikněte zde.

0

Společnost HP respektuje vaše soukromí

Společnost HP a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů, včetně toho, jak jsou údaje o vás a vašich aktivitách na internetu shromažďovány a jak jsou společností HP použity. Toto prohlášení je dostupné na domovské stránce HP.com a v dolní části každé internetové stránky společnosti HP.


Společnost HP je zakládajícím sponzorem programu týkajícího se ochrany osobních údajů online rady Council of Better Business Bureau (BBB) a je společností akreditovanou touto radou. Postupy ochrany osobních údajů společnosti HP jsou konzistentní s postupy rady BBB a jsme hrdí na to, že vlastníme certifikaci BBB.


Accredited Business non-HP site


Při vývoji zásad a standardů pro ochranu osobních údajů ve společnosti HP respektujeme a bereme v potaz základní principy a rámce z celého světa, včetně směrnic OECD o ochraně soukromí a mezinárodních tocích osobních údajů, směrnice EU 95/46/ES, rámce APEC a madridské dohody o mezinárodních standardech ochrany osobních údajů.


Společnost HP dodržuje zásady bezpečného přístavu mezi USA a EU a zásady bezpečného přístavu mezi USA a Švýcarskem stanovené ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a držení osobních údajů z členských zemí EU a Švýcarska. HP potvrdila, že dodržuje zásady bezpečného přístavu týkající se oznamování, výběru, dalšího převádění, zabezpečení, integrity údajů, přístupu a prosazování. Více informací o programu bezpečného přístavu a certifikaci HP naleznete na adrese http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. Společnost HP také stanovila řadu závazných podnikových pravidel („BCR“), která byla schválena většinou regulačních orgánů na ochranu dat v zemích EHS a Švýcarsku s platností od června 2011. Pravidla BCR zajišťují, aby byly osobní údaje z EHS odpovídajícím způsobem chráněny během zpracování prováděném jakýmkoli globálním subjektem společnosti HP.


V souladu s principy programu bezpečného přístavu a požadavky pravidel BCR se společnost HP zavazuje, že bude řešit stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, jejich shromažďování a použití z naší strany. Společnost HP se dále zavazuje předávat nevyřešené stížnosti vznesené občany nebo rezidenty EU, které se týkají přenosu osobních údajů dle zásad bezpečného přístavu, nezávislému orgánu pro rozhodování sporů, BBB EU Safe Harbor, provozovanému radou BBB (Council of Better Business Bureaus). Pokud neobdržíte včasné oznámení o přijetí vaší stížnosti nebo pokud společnost HP vaši stížnost uspokojivě nevyřeší, můžete kontaktovat orgán BBB EU Safe Harbor na adrese: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


Společnost HP obdržela od organizace TRUSTe označení APEC Privacy Seal, které stvrzuje, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů a naše související postupy byly posouzeny a vyhovují podmínkám programu TRUSTe. Výsledky tohoto posouzení najdete na ověřovací stránce, kterou lze zobrazit kliknutím na označení TRUSTe.

Postupy společnosti HP související s ochranou osobních údajů a popsané v tomto prohlášení splňují podmínky systému APEC Cross Border Privacy Rules System, mimo jiné s ohledem na transparentnost, odpovědnost a možnost volby, co se týče shromažďování a využití osobních údajů.

Certifikace CBPR se nevztahuje na údaje, které mohou být shromažďovány softwarem na platformách třetí strany, který je dostupný ke stažení.


V případě jakýchkoli nedostatečně vyřešených problémů souvisejících se soukromím nebo použitím osobních údajů, které se týkají certifikace společnosti HP od organizace APEC, kontaktujte organizaci TRUSTe. non-HP site
Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů:1

1. Rozsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HP je globální organizací s právnickými subjekty, obchodními postupy, řídicími strukturami a technickými systémy, které překračují hranice. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny internetové stránky, domény, služby, aplikace a produkty ve vlastnictví společností HP a dceřiných společností s plným vlastnictvím („weby nebo služby společnosti HP“), avšak s tou výjimkou, že zásady nebo prohlášení na ochranu osobních údajů pro konkrétní program, produkt nebo službu společnosti HP mohou toto prohlášení o ochraně osobních údajů nahradit nebo doplnit.


Odkazy na jiné internetové stránky než stránky společnosti HP

Weby nebo služby společnosti HP mohou poskytovat odkazy na užitečné aplikace, produkty, služby nebo weby jiných organizací. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte stránky HP. Společnost HP nemá tyto stránky jiných organizací ani jejich zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od zásad společnosti HP, pod kontrolou. Naše společnost neschvaluje ani se nevyjadřuje k internetovým stránkám jiných organizací. Osobních údajů, které se rozhodnete poskytnout nebo které jsou shromažďovány těmito jinými organizacemi, se toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP netýká. Než dovolíte shromažďování osobních údajů, doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé navštívené stránky.


Můžeme také nabízet funkce sociálních médií, které vám umožňují sdílet informace společnosti HP na vašich sociálních sítích a spolupracovat se společností HP na různých stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může vést ke shromáždění nebo sdílení vašich údajů v závislosti na funkci. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a nastavení webových stránek sociálních médií, které používáte, a zjistili, jaké údaje mohou být těmito stránkami shromažďovány, používány a sdíleny.


2

2. Shromažďování osobních údajů

Společnost HP shromažďuje, exportuje a používá osobní údaje k tomu, aby spravovala vztah zákazníků s ní a mohla jim lépe sloužit přizpůsobením se jejich potřebám a zvýšit jejich spokojenost při komunikaci se společností HP. Toto shromažďování je prováděno za použití příslušného upozornění a získání souhlasu a v příslušných případech v souladu s požadovaným oznámením orgánům pro ochranu osobních údajů.


Společnost HP může shromažďovat údaje v souvislosti s následujícími dokumenty a úkony:


 • objednávky, aktivace a registrace produktů nebo služeb
 • vytvoření profilu a ověření uživatele
 • žádosti o informace
 • získání odběru marketingových materiálů nebo podpory
 • přihlášení do soutěže nebo účast v rámci průzkumu
 • žádosti o okamžitý úvěr
 • žádosti o práci

Typy osobních údajů, které nám poskytujete:

 • kontaktní údaje, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • finanční údaje, jako jsou číslo vaší kreditní/debetní karty nebo jiné fakturační údaje
 • rodné číslo a výše platu
 • jiné jedinečné údaje, jako jsou uživatelská ID a hesla, preference týkající se produktů a služeb, preference týkající se kontaktování, informace o vzdělání a zaměstnání a zájem o práci
 • v některých případech mohou být vaše obchodní kontaktní údaje poskytnuty společnosti HP určitým subjektem v rámci vaší firmy nebo podniku (například členem vašeho IT oddělení)

Pokud zažádáte o okamžitý úvěr, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších osobních údajů, například výše platu, rodné číslo, bankovní/finanční údaje a jiné údaje pro ověření vhodnosti osoby žádající o úvěr. Tyto informace budou použity našimi poskytovateli finančních služeb s cílem určit, zda je možné vám poskytnout úvěr a v jaké výši.


Pokud zvolíte program typu „informujte své přátele“ nebo jiný podobný referenční program na naší webové stránce, požádáme vás o e-mailovou adresu, kontakt na sociální média, telefonní číslo či jiné kontaktní údaje přátel a zašleme jim zprávu s pozvánkou, aby se zúčastnili programu.


Pokud zveřejňujete, komentujete, vyjadřujete zájem nebo podáváte stížnost nebo sdílíte osobní údaje, včetně fotografií, na jakémkoli veřejném fóru na stránce HP, sociální síti, blogu nebo jiném takovém fóru, vězte, že veškeré odeslané údaje mohou přečíst, zobrazit, ukládat nebo použít ostatní uživatelé těchto fór, kteří vás pomocí nich mohou kontaktovat, posílat nevyžádané zprávy nebo je používat k účelům, nad nimiž nemáte kontrolu vy ani společnost HP. Společnost HP není odpovědná za osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout v těchto fórech.


Kromě vámi poskytnutých informací může společnost HP také shromažďovat údaje během vaší návštěvy stránky HP, webové aplikace HP nebo webové stránky provozované jinou společností jménem společnosti HP prostřednictvím automatických nástrojů na shromažďování údajů, mezi než patří webové majáky, soubory cookies a vložené internetové odkazy. Tyto nástroje shromažďují určité informace o provozu, které prohlížeč zasílá na webové stránky, například typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresu stránky, ze které jste přišli. Mohou rovněž shromažďovat údaje týkající se vaší IP adresy, jedinečného identifikátoru zařízení, chování při použití webu (např. zobrazené stránky, otevřené odkazy a další činnost, kterou provádíte v souvislosti s internetovými stránkami společnosti HP nebo stránkami provozovanými jménem společnosti HP) a produktových informací. Společnost HP může některé tyto automatické nástroje na shromažďování údajů použít rovněž v souvislosti s určitými e-maily a zprávami zaslanými společností HP, a proto může shromažďovat údaje pomocí těchto nástrojů po otevření e-mailu nebo po kliknutí na odkaz obsažený v e-mailu. Další informace získáte v části Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.


Společnost HP také shromažďuje údaje z veřejně nebo komerčně dostupných zdrojů, které považuje za věrohodné. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, preference, zájmy a demografické údaje/profil. Údaje, které společnost HP shromažďuje v rámci svých veřejných nebo komerčních zdrojů, mohou být použity spolu s údaji shromažďovanými společností HP při vašich návštěvách stránek společnosti HP. Společnost HP může například porovnávat geografické údaje získané z komerčního zdroje s IP adresou shromážděnou automatickými nástroji na shromažďování údajů, aby odvodila vaši obecnou geografickou oblast.


Pokud je to nutné, může společnost HP využívat údaje poskytnuté vámi nebo vaším zaměstnavatelem, spolu s veřejně dostupnými údaji nebo údaji z online či offline zdrojů, k provedení řádných kontrol obchodních kontaktů, které jsou součástí protikorupčního programu společnosti HP.


3

3. Jak vaše údaje používáme

Údaje, které společnost HP shromažďuje, aby porozuměla vašim potřebám a zájmům, pomáhají společnosti HP poskytovat konzistentní a přizpůsobené služby. Společnost HP může vaše údaje použít například k následujícím činnostem:

 • správa vztahu s vámi,
 • pomoc při dokončení transakce nebo objednávky,
 • zabránění a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších nebezpečných činností,
 • komunikace s vámi ohledně produktů a služeb HP,
 • poskytování a vylepšování služeb a podpory,
 • poskytování informací o nových službách a výhodách,
 • poskytování přizpůsobených akčních nabídek,
 • výběr obsahu pro vás,
 • přizpůsobení některých webových stránek společnosti HP,
 • měření výkonu marketingových iniciativ, reklam a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti HP,
 • umožnění vaší účasti v soutěžích a průzkumech.

Umožníme vám vybrat si preference ochrany osobních údajů týkající se námi odesílaných informací (více informací v části Vaše možnosti a volba preferencí týkající se osobních údajů).


Údaje o platební kartě jsou použity pouze pro provedení platby a prevenci podvodu. Údaje o výši platu, rodné číslo a další citlivé osobní údaje nejsou poskytovateli finančních služeb nebo společností HP použity k jinému účelu a nebudou uchovány déle, než je nutné pro poskytnutí služeb, pokud nepožádáte o uchování údajů o platební kartě pro budoucí transakce.


4

4. Jak vaše údaje sdílíme

Společnost HP neprodá ani nepronajme vaše osobní údaje jiným organizacím s výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení. Společnost HP sdílí osobní údaje následujícími způsoby:


Společnost HP má poskytovatele služeb a dodavatele, kteří spravují nebo podporují její obchodní jednání, dodávají kompletní výrobky, služby a řešení zákazníkům a pomáhají společnosti HP s reklamními a komunikačními iniciativami. Mezi tyto poskytovatele a dodavatele patří například zpracovatelé platebních karet, poskytovatelé zákaznické podpory a okamžité pomoci, marketing, poskytovatelé elektronických služeb, zpracovatelé automatizovaných údajů a zasilatelé. Dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou smlouvou vázáni k tomu, že údaje, které obdrží jménem společnosti HP, budou udržovat v tajnosti, zabezpečí je a nepoužijí je k jinému účelu, než je provádění služeb pro společnost HP.


Čas od času se společnost HP účastní marketingových iniciativ s jinými společnostmi, které zahrnují webové stránky provozované jinou společností jménem společnosti HP. V rámci těchto iniciativ mohou být některé služby společnosti HP a obchodní komunikace poskytnuty současně s těmi, které jsou iniciovány jinými společnostmi. Některé tyto služby a nabídky vám umožňují sdílet osobní údaje se společností HP a dalšími společnostmi, které se těchto iniciativ účastní. Můžete například obdržet reklamní zásilky od společnosti HP a ostatních společností nebo dostat příležitost k online registraci týkající se softwarových výrobků od různých společností. Pokud se rozhodnete poskytnout osobní údaje pouze společnosti HP, společnost HP nebude sdílet tyto údaje s ostatními společnostmi, které se této obchodní iniciativy účastní. Pokud poskytnete osobní údaje jiným společnostem, bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto společností, které se mohou lišit od zásad a postupů společnosti HP.


Společnost HP může předat vaše osobní údaje jiným podnikatelským subjektům vlastněným společností HP v USA a po celém světě. Použitím webových stránek HP, registrací účtu nebo služby nebo pomocí jiného způsobu poskytování osobních údajů naší společnosti souhlasíte s tímto přenosem vašich osobních údajů v rámci celosvětové sítě subjektů společnosti HP.


S výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení nebude společnost HP bez vašeho svolení sdílet osobní údaje, které poskytnete společnosti HP, s žádnými jinými organizacemi nevlastněnými společností HP, pokud nebude muset: (i) reagovat na oprávněné požadavky policie a státních orgánů; (ii) jednat v souladu s veškerými zákony, nařízeními, předvoláními nebo soudními příkazy; (iii) vyšetřit a pomoci zabránit bezpečnostním hrozbám, podvodům a dalším škodlivých činnostem; (iv) uplatnit nebo ochránit práva a majetek společnosti HP nebo jejích poboček; nebo (v) chránit práva nebo osobní bezpečnost společnosti HP, svých zaměstnanců a jiných organizací, pokud jde o používání majetku společnosti, v souladu s požadavky platných právních předpisů.


Mohou nastat okolnosti, ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, kdy se společnost HP rozhodne prodat, koupit, spojit nebo jinak reorganizovat společnosti v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat zveřejnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodávajících. Je zásadou společnosti HP hledat při těchto typech transakcí vhodnou ochranu údajů.


5

5. Ochrana údajů týkajících se dětí

Společnost HP záměrně neshromažďuje údaje od dětí mladších 13 let, nebo 14 let v Koreji, a své webové stránky nezaměřuje na děti nedosahující uvedeného věku. Vyzýváme rodiče a opatrovníky, aby zaujali aktivní postoj, pokud jde o online a mobilní aktivity a zájmy svých dětí.


6

6. Vaše možnosti a volba preferencí týkající se osobních údajů

Společnost HP vám umožňuje přijímat řadu informací, které doplňují naše produkty a služby. Můžete se přihlásit k odběru informací specifických pro určité produkty a služby a také zvolit příjem obecných zpráv od společnosti HP. Můžete si vybrat, zda chcete tyto obecné zprávy od společnosti HP dostávat poštou, e-mailem, telefonicky nebo na mobilní zařízení.


Svou volbu týkající se odběru nebo obecných zpráv můžete provést a změnit v místě shromažďování údajů nebo jiným způsobem, jak je uvedeno v následujících částech. Tato možnost se nevztahuje na komunikaci týkající se primárně vyhotovení objednávek, smluv, podpory, bezpečnostního upozornění produktu, aktualizace ovládačů nebo jiných administrativních oznámení a oznámení o transakcích, jelikož hlavním účelem těchto zpráv není reklama.


Odebírané zprávy


Odebírané zprávy zahrnují e-mailové bulletiny, aktualizace softwaru atd., o které jste výslovně požádali nebo jste k jejich zasílání dali svolení. Když požádáte o takové zprávy, můžete se rozhodnout je nepřijímat pomocí jednoho z následujících způsobů:

 • Vyberte e-mailový odkaz „neodebírat“ nebo „zrušit přihlášení k odběru“ nebo postupujte podle pokynů ke zrušení odběru uvedených v každé odebírané e-mailové zprávě.
 • Chcete-li zrušit přihlášení k odběru zpráv zasílaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovy „ZASTAVIT“ nebo „UKONČIT“.
 • Vraťte se zpět na webovou stránku, kde jste původně zaregistrovali své preference, a postupujte podle pokynů ke zrušení odběru. Přístup k mnoha odběrům zpráv od společnosti HP získáte na webových stránkách pro volbu odběrů.
 • Pošlete zprávu Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte napsat své jméno, relevantní kontaktní údaje a specifické informace o odběrech zpráv společnosti HP, které si nepřejete dále dostávat.

Pokud se rozhodnete ukončit odběr určitých zpráv, může to ovlivnit služby, které jste chtěli od společnosti HP přijímat, pokud zasílání zpráv bylo podmínkou pro poskytnutí těchto služeb.


Obecné zprávy společnosti HP

Obecné zprávy společnosti HP poskytují informace týkající se produktů, služeb nebo podpory. Mohou zahrnovat informace o nových produktech či službách, speciální nabídky nebo pozvánky k účasti na průzkumu trhu.


Často budete moci použít Pas společnosti HP k určení, zda chcete přijímat obecné zprávy společnosti HP. Pas HP je služba jediného přihlášení, která vám umožní registraci na webových stránkách s funkcí pasu HP při použití jednoho vámi vybraného uživatelského jména a hesla. Pas HP používá soubory cookies k uložení vašich základních osobních údajů, abyste je nemuseli znovu zadávat, když se v budoucnu budete vracet na jednu z mnoha webových stránek společnosti HP. Pas HP vám umožňuje nastavit předvolby se osobních údajů. Nastavené předvolby se použijí na všech webových stránkách, e-mailech a dalších komunikačních kanálech společnosti HP, které používají Pas HP.


Pokud nemůžete použít Pas HP, můžete se rozhodnout obecné zprávy nepřijímat pomocí jednoho z následujících způsobů:

 • Vyberte e-mailový odkaz „neodebírat“ nebo „zrušit přihlášení k odběru“ nebo postupujte podle pokynů ke zrušení odběru uvedených v každé emailové zprávě.
 • Chcete-li zrušit přihlášení k odběru zpráv zasílaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovy „ZASTAVIT“ nebo „UKONČIT“.
 • Pošlete zprávu Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte napsat své jméno, relevantní kontaktní údaje a specifické informace o vašich preferencích týkajících se ochrany osobních údajů.

7

7. Přístup k vašim údajům a jejich správnost

Společnost HP usiluje o to, aby vaše osobní údaje byly zaznamenány přesně. Zavedli jsme technologii, řídicí procesy a zásady, které nám pomáhají udržet přesnost dat. Společnost HP poskytuje jedincům přiměřený přístup k osobním údajům, které poskytují společnosti HP, a přiměřený způsob, jak údaje kontrolovat a opravovat nebo jak požádat o anonymitu, zablokování nebo vymazání, dle potřeby. K zajištění vašeho soukromí a bezpečí také před povolením přístupu k vašim údajům podnikneme přiměřené kroky, abychom ověřili vaši identitu, například požadováním hesla a uživatelského ID. Chcete-li zobrazit či změnit osobní údaje, které jste poskytli přímo společnosti HP, můžete se vrátit na webovou stránku, na které jste své údaje zadali, a postupovat podle pokynů na webové stránce, použít Pas společnosti HP, pokud je to povoleno, nebo kontaktovat Kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti HP.

.
8

8. Bezpečnost osobních údajů

Společnost HP bere vážně důvěru, kterou do nás vkládáte. K zabránění neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, k zachování přesnosti údajů a zajištění odpovídajícího použití údajů využívá společnost HP přiměřené fyzické, technické a administrativní postupy, aby zabezpečila shromažďované a zpracovávané údaje. Společnost HP uchovává data jen v případě požadavku nebo v souladu s místními právními předpisy, a to pouze v případě oprávněného obchodního účelu.


Při shromažďování nebo přenášení citlivých údajů, například čísel platebních karet, používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, abychom pomohli chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy v počítačových systémech umístěných ve hlídaných zařízeních s omezeným přístupem. Při přenášení vysoce důvěrných informací (například čísel platebních karet nebo hesel) přes internet je chráníme pomocí šifrování, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).


Čísla platebních karet jsou použita pouze k provedení plateb a nejsou použita k žádnému jinému účelu. V rámci provádění plateb v reálném čase je společnost HP předplatitelem služeb zabraňujících podvodům. Touto službou vám společnost HP poskytuje další stupeň zabezpečení bránící zneužití platebních karet a chránící vaše finanční údaje.


9

9. Změny tohoto prohlášení

Pokud změníme naše prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme revidované prohlášení s aktualizovaným datem revize zde. Pokud provedeme významné změny v našem prohlášení, které podstatně změní naše zásady ochrany osobních údajů, můžeme vás rovněž informovat jinými způsoby, například odesláním e-mailové zprávy nebo zveřejněním oznámení na naší domovské stránce nebo stránkách sociálních médií.


10

10. Kontaktujte nás

VVážíme si vašich názorů. Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, ochrany soukromí u společnosti HP nebo chcete podat stížnost, pošlete je Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP nebo nám napište na tuto adresu:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Revize: listopadu 2015


11

Jak společnost HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů

Následující část poskytuje další informace o běžně používaných webových nástrojích.


Cookies

Soubor „cookie“ je malý datový soubor přenesený webovou stránkou na pevný disk vašeho počítače. Společnost HP nebo její poskytovatelé služeb soubory cookies odesílají, když procházíte webové stránky společnosti nebo stránky, kde se zobrazuje reklama společnosti, nakupujete, požadujete nebo upravujete informace, registrujete sebe nebo určité služby. Přijetím souborů cookies používaných na našich stránkách, stránkách provozovaných jinou společností jménem společnosti HP nebo na stránkách, kde se zobrazují naše reklamy, nám můžete poskytnout přístup k informacím o vašem chování při procházení stránek, které můžeme použít k přizpůsobení vašeho používání. Soubory cookies jsou obvykle klasifikovány jako soubory cookies „relace“ nebo jako „trvalé“ soubory cookies.

 • Soubory cookies relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají.
 • Trvalé soubory cookies zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá, obvykle však můžete soubory cookies odmítnout nebo přijmout pouze některé soubory cookies upravením předvoleb ve vašem prohlížeči. Pokud vypnete soubory cookies, některé funkce na naší stránce nemusí být k dispozici a některé webové stránky se nemusí zobrazit správně.

V některých zemích můžete předvolby stránky HP.com a přidružených souborů cookies upravit pomocí nástroje pro správu v tomto prohlášení, který je k dispozici na navštívené stránce.


Informace o oblíbených prohlížečích a jak upravit předvolby souborů cookies najdete v sekcích nápovědy a podpory vašeho prohlížeče.


Společnost HP někdy používá místní sdílené objekty (LSO) Flash k ukládání obsahu a preferencí Flash. Objekty LSO mají podobné funkce jako soubory cookies HTML prohlížeče a ukládají v počítači malé soubory, kterým se běžně říká flash soubory cookies. Flash soubory cookies se liší od souborů cookies prohlížeče a nástroje pro správu souborů cookies poskytované prohlížečem tyto flash soubory cookies neodstraní. Chcete-li se dozvědět více o flash souborech cookies a jak spravovat související nastavení zabezpečení a ukládání, navštivte webovou stránku Adobe Systems non-HP site.


Webové majáky

Některé webové stránky HP.com a jiných organizací, aplikace a emailové zprávy ve formátu HTML používají webové majáky spolu se soubory cookies ke shromažďování údajů o vašem používání webových stránek a práci s e-mailem a také měří výkon stránky HP.com, aplikací a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti HP. Webový maják je elektronický jednopixelový obrázek (1x1) neboli čistý GIF. Webové majáky umí rozeznat určité typy informací na vašem počítači, například soubory cookies, čas a datum zobrazení stránky a popis stránky, kde je webový maják umístěn. V závislosti na kontextu mohou webové majáky také odkazovat na obsah serveru jiných organizací a může být používán poskytovateli služeb k dodávání relevantních reklam.


Webové majáky můžete v e-mailových zprávách zakázat tak, že nebudete stahovat obrázky obsažené v přijatých zprávách (tato funkce se liší v závislosti na e-mailovém softwaru používaném v počítači). Tímto způsobem ale nemusí jít webový maják nebo jiné nástroje na shromažďování dat v e-mailové zprávě vždy zakázat, s ohledem na specifické možnosti e-mailového softwaru. Další informace o tomto tématu najdete v informacích k vašemu e-mailovému softwaru nebo se obraťte na poskytovatele služeb.


Pokud se rozhodnete přijímat marketingové e-maily nebo bulletiny od společnosti HP, jak je uvedeno v části Vaše možnosti a volba preferencí týkajících se osobních údajů, společnost HP může automaticky shromažďovat vaše osobní údaje. Například prostřednictvím webových majáků a personalizovaných URL vložených do těchto e-mailů nebo bulletinů může společnost HP sledovat, zda jste tyto zprávy otevřeli a zda jste klikli na odkazy obsažené ve zprávách. Další informace o vložených webových odkazech najdete níže.


Vložené webové odkazy

E-mailové zprávy od společnosti HP, klávesy pro internet předem nastavené společností HP a propagační ikony předem nainstalované na pracovní ploše vašeho počítače často představují odkazy určené k tomu, aby vás přivedly na odpovídající část webu pomocí přesměrování přes servery společnosti HP. Systém přesměrování společnosti HP umožňuje měnit cílovou adresu URL těchto odkazů, je-li třeba, a určit efektivitu našich marketingových iniciativ.


V e-mailových zprávách mohou tyto webové odkazy společnosti HP také umožnit určit, zda jste na odkaz ve zprávě klikli, a tyto informace mohou být spojeny s vaší identitou. Pokud nechcete, aby společnost HP shromažďovala informace o odkazech, na které jste klikli, můžete provést následující:

 • změnit svou volbu týkající se přijímání zpráv od společnosti HP (tzn. vybrat textovou verzi zprávy, když je to možné) nebo neklikat na odkazy ve zprávách, které vám společnost HP posílá
 • odstranit propagační ikony předem nainstalované společností HP na pracovní ploše vašeho počítače nebo na ně neklikat
 • přenastavit klávesy pro internet na některých modelech počítačů tak, aby otevřely cílovou URL dle vašeho výběru, pomocí pokynů dodaných s vaším počítačem

Hlavní verze těchto zásad je k dispozici v angličtině na stránce http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Všechny přeložené verze slouží k usnadnění informovanosti zákazníků.


Zpět nahoru
12

13

Související odkazy k ochraně soukromí