Prohlášení o ochraně osobních údajů online | HP® Česká republika
 

Prohlášení HP o ochraně osobních údajů

 •  

  Naše zásady ochrany osobních údajů

   

  Máme program založený na odpovědnosti a zavázali jsme se dodržovat následující zásady, založené na mezinárodně uznávaných rámcích a principech ochrany soukromí a osobních údajů:

 •  

  Účast v mezinárodních programech ochrany osobních údajů

   

  Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, vámi poskytnuté údaje mohou být přeneseny do subjektů HP po celém světě, nebo k nim tyto subjekty mohou mít přístup, a to v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a na základě následujících mezinárodních programů ochrany osobních údajů.


  SYSTÉM EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ (EU-US PRIVACY SHIELD)

  Společnost HP ve spojení se shromažďováním, použitím a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie zajišťuje soulad s rámcem EU-USA Privacy Shield, který implementovalo ministerstvo obchodu USA. Společnost HP potvrdila, že dodržuje zásady Privacy Shield oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů a účelového omezení, přístupu a odvolání, prosazování a odpovědnosti. V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami Privacy Shield budou mít přednost zásady Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield a naši certifikaci naleznete na webových stránkách www.privacyshield.govWeb nepatřící společnosti HP.


  V souladu se zásadami systému EU-USA Privacy Shield se společnost HP zavazuje řešit stížnosti ohledně ochrany vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo použití vašich osobních údajů. Jednotlivci z Evropské unie, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měli nejprve kontaktovat společnost HP na adrese: KANCELÁŘ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI HP


  Společnost HP se dále zavázala nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podle zásad EU-USA Privacy Shield předat neziskovému poskytovateli mimosoudního řešení sporů BBB EU PRIVACY SHIELD se sídlem v USA, provozovanému radou Council of Better Business Bureaus. Jestliže nedostanete včasné potvrzení o příjmu stížnosti, nebo vaše stížnost nebude uspokojivě vyřešena, navštivte webové stránky www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Web nepatřící společnosti HP, kde získáte více informací a můžete podat stížnost.


  Jestliže se vaši stížnost nepodaří vyřešit výše uvedenými prostředky, za určitých omezených okolností může být zahájeno závazné rozhodčí řízení před panelem Privacy Shield.


  Společnost HP podléhá vyšetřování a prosazování ze strany Federální obchodní komise USA a ostatních oprávněných statuárních orgánů USA.

  * Konkrétní společnosti HP se sídlem v USA, které se účastní rámce EU–USA Privacy Shield jsou následující: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; a Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLineWeb nepatřící společnosti HP


  Závazná podniková pravidla

  Společnost HP také stanovila závazná podniková pravidla („ZPP“), která byla schválena většinou regulačních orgánů na ochranu dat v EHP a Švýcarsku, s účinností od června 2011. ZPP zajišťují, že osobní údaje z EHP jsou odpovídajícím způsobem chráněny během zpracování prováděného jakýmkoli globálním subjektem společnosti HP. Předávání osobních údajů z EU v rámci společnosti HP probíhá v souladu se schválenými ZPP a modelovými smluvními ustanoveními schválenými evropskými úřady na ochranu dat. Více informací o našich ZPP najdete zde.


  Mezinárodní pravidla ochrany soukromí APEC

  Společnost HP obdržela od organizace TRUSTe označení APEC Privacy Seal, které stvrzuje, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů a naše související postupy byly posouzeny a vyhovují podmínkám programu TRUSTe. Výsledky tohoto posouzení najdete na ověřovací stránce, kterou lze zobrazit kliknutím na označení TRUSTe. Postupy společnosti HP související s ochranou osobních údajů a popsané v tomto prohlášení splňují podmínky systému APEC Cross Border Privacy Rules („CBPR“), mimo jiné s ohledem na transparentnost, odpovědnost a možnost volby, co se týče shromažďování a využití osobních údajů. Certifikace CBPR se nevztahuje na údaje, které mohou být shromažďovány softwarem na platformách třetí strany, který je dostupný ke stažení.

  V případě jakýchkoli nedostatečně vyřešených problémů souvisejících se soukromím nebo použitím osobních údajů, které se týkají certifikace společnosti HP od organizace APEC, kontaktujte organizaci TRUSTe.


  TRUSTe Privacy CertificationWeb nepatřící společnosti HP
 •  

  Jak údaje využíváme

   

  Osobní údaje shromažďujeme a využíváme k tomu, abychom mohli spravovat váš vztah se společností HP a abychom vám mohli lépe sloužit přizpůsobením služeb a komunikace. Mezi příklady využití vašich údajů patří:


  Spokojenost zákazníků

  Cílem je zajistit vám kvalitní zákaznický zážitek tím, že budeme uchovávat aktuální kontaktní a registrační údaje, poskytovat ucelenou zákaznickou podporu, nabízet produkty, služby a funkce, které by vás mohly zajímat, a umožníme vám účast v soutěžích a anketách. Vaše údaje také používáme k upravení vašeho zákaznického zážitku na míru, přizpůsobení služeb HP Services a sdělení, která dostáváte, a k sestavení doporučení na základě vašeho využívání služeb HP Services.


  Podpora transakcí

  Pomoc s provedením transakcí a objednávek našich produktů a služeb, správa vašeho účtu, zpracování plateb, zajištění expedice a doručení a zprostředkování oprav a vrácení produktů.


  Podpora a zlepšování produktů

  Zlepšování výkonu a provozu našich produktů, řešení, služeb a podpory, včetně záruční podpory a včasných aktualizací firmwaru a softwaru a upozornění pro zajištění nepřerušeného provozu zařízení nebo služby.


  Administrativní komunikace

  Komunikace o službách HP Services. Jako příklady administrativní komunikace lze uvést odpovědi na dotazy nebo žádosti, komunikace týkající se provedení služeb nebo záruky, upozornění na stažení produktů z bezpečnostních důvodů nebo aktuální firemní informace týkající se fúzí, akvizic či odprodejů.


  Zabezpečení

  Zajištění integrity a zabezpečení našich webových stránek, produktů, funkcí a služeb a prevence a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a další kriminální nebo nebezpečné činnosti, která může ohrozit vaše údaje. Při interakci s vámi podnikneme také přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla, než vám poskytneme přístup k osobním údajům. Za účelem zabezpečení našich fyzických poboček můžeme také zavést další bezpečnostní opatření, jako například kamery CCTV.


  Chod podniku

  Činnosti v rámci běžného chodu podniku, jako je nábor zaměstnanců, ověření vaší identity, rozhodnutí o poskytnutí úvěru, provádění výzkumu a analytiky, firemní reporty a řízení, školení zaměstnanců a kontrola kvality (což může zahrnovat monitorování nebo nahrávání telefonátů na zákaznickou podporu) a komunikace.


  Výzkum a inovace

  Inovace produktů, funkcí a služeb s využitím nástrojů pro výzkum a vývoj a analýzy dat.

  Reklamní materiály

  Poskytování přizpůsobených propagačních nabídek (v souladu s vaším Nastavením ochrany soukromí) v rámci služeb HP Services a na dalších vybraných partnerských webových stránkách (například na partnerských webových stránkách se vám může zobrazit reklama na produkt, který jste si nedávno prohlíželi na stránkách HP). Mohou při tom být využity automatické nástroje na shromažďování údajů. Některé vaše údaje můžeme také sdílet s poskytovateli marketingových služeb a sítěmi digitálního marketingu za účelem zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Více si můžete přečíst v části Jak HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.


  Soulad se zákony

  Soulad s příslušnými zákony, předpisy, soudními příkazy, požadavky státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, abychom zajistili řádný provoz našich služeb a produktů, ochránili sebe, své uživatele a zákazníky a mohli řešit případné spory.


  Rychlý přehled o tom, jak shromažďované údaje využíváme, najdete v Tabulce shromažďování a využití údajů.

 •  

  Jaké údaje shromažďujeme

   

  Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují, nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat během vašeho používání služeb HP Services nebo při konverzaci nebo korespondenci se zástupci společnosti HP.


  Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, závisí na povaze vzájemné interakce a na tom, jaké služby HP Services využíváte. Mohou však spadat do následujících kategorií:


  Údaje, které poskytujete přímo

  • Kontaktní údaje – můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, a další podobné kontaktní údaje.
  • Platební údaje – shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb a zabránění podvodům, jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů, a další související fakturační údaje.
  • Údaje o účtu – shromažďujeme například údaje o tom, jak jste zakoupili služby HP Services nebo jak jste se k nim přihlásili, historii transakcí, fakturace a podpory, služby HP Services, které používáte, a cokoli dalšího v souvislosti s vámi vytvořeným účtem.
  • Údaje o umístění – když povolíte služby založené na umístění nebo se rozhodnete poskytnout informace o svém umístění při registraci produktu, můžeme shromažďovat údaje o vaší zeměpisné poloze.
  • Přihlašovací údaje– shromažďujeme vaše uživatelská ID, hesla, nápovědy k heslům a podobné bezpečnostní údaje potřebné pro ověřování a přístup k účtům HP.
  • Demografické údaje – můžeme shromažďovat nebo získávat od třetích stran určité demografické údaje, jako je země, pohlaví, věk, upřednostňovaný jazyk, obecné údaje o vzdělání a zaměstnání a obecné údaje o zájmu o pracovní pozice.
  • Preference – shromažďujeme údaje o vašich preferencích a zájmech týkajících se našich produktů a služeb (jak údaje, které nám sdělíte, tak údaje vyvozené z dalších informací, které o vás máme k dispozici) a o upřednostňovaném způsobu komunikace s námi.
  • Údaje o sociálních médiích – můžeme poskytovat funkce pro sociální média, které umožní sdílet informace na sociálních sítích a interagovat s námi na různých stránkách sociálních médií. Vaše použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení údajů o vás, v závislosti na konkrétní funkci. Doporučujeme vám projít si zásady ochrany osobních údajů a nastavení na stránkách sociálních médií, které používáte, abyste věděli, jaké údaje mohou tyto stránky shromažďovat, používat a sdílet.
  • Další jednoznačně identifikující údaje – Příklady dalších údajů, které od vás můžeme shromažďovat, zahrnují sériová čísla produktů, informace uvedené při osobní, online nebo telefonické komunikaci se servisními středisky, technickou podporou nebo jinými kanály zákaznické podpory, vaše odpovědi v zákaznických průzkumech nebo soutěžích a další informace, které jste nám dodali za účelem usnadnění poskytování služeb HP Services a vyřizování vašich dotazů. Pokud zažádáte o okamžitý úvěr, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších osobních údajů, například výše platu, rodného čísla, údajů o bankovním účtu a jiných údajů (například od subjektů podávajících informace o úvěrové spolehlivosti) pro ověření vaši identity a úvěruschopnosti.

  Tyto osobní údaje nemusíte uvést. Pokud se však rozhodnete je s námi nesdílet, v některých případech nebude možné poskytovat vám služby HP Services, určité specializované funkce nebo efektivně řešit vaše případné dotazy.


  Informace automaticky shromažďované o vašem využívání služeb HP Services


  • Údaje o využívání produktu – shromažďujeme údaje o využívání produktu, jako je počet vytištěných stran, tiskový režim, použitá média, značka inkoustu nebo toneru, typ tištěného souboru (.pdf, .jpg atd.), aplikace použitá pro tisk (Word, Excel, Adobe Photoshop atd.), velikost souboru, časové razítko a využití a stav spotřebního materiálu v tiskárně. Nesledujeme ani neshromažďujeme obsah souborů ani žádné informace zobrazené v aplikaci.
  • Údaje o zařízení – shromažďujeme informace o vašem počítači, tiskárně nebo zařízení, jako je operační systém, množství paměti, region, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, datum prvního spuštění, stáří zařízení, datum výroby zařízení, verze prohlížeče, výrobce počítače, port připojení, stav záruky, jedinečné identifikátory zařízení, identifikátory reklamy a další technické údaje, které se liší u jednotlivých produktů.
  • Údaje o aplikacích – shromažďujeme údaje spojené s aplikacemi HP, jako je umístění, jazyk, verze softwaru, volby sdílení dat a podrobnosti o aktualizacích.
  • Údaje o výkonu – tiskové události, funkce a upozornění, jako například varování o nízké hladině inkoustu, použití tisku fotografií, faxu, skeneru, integrovaného webového serveru a další technické údaje, které se liší u jednotlivých produktů.
  • Údaje o prohlížení webových stránek – shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a aktivitě na našich webových stránkách HP, aplikacích nebo webových stránkách provozovaných jinou společností naším jménem, například o obsahu (včetně reklam), který zobrazíte a se kterým interagujete, adrese webové stránky, z níž jste přišli, a další činnosti clickstream (například zobrazené stránky, kliknutí na odkazy nebo položky přidané do košíku). Některé tyto údaje shromažďujeme prostřednictvím našich automatických nástrojů na shromažďování údajů, kam patří soubory cookie, webové majáky a integrované webové odkazy. Více si můžete přečíst v části Jak HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.
  • Anonymní nebo agregované údaje – můžeme shromažďovat anonymní odpovědi v průzkumech a agregované údaje o používání našich služeb HP Services. V rámci své činnosti můžeme také použít proces anonymizace nebo pseudonymizace vašich údajů, který zajistí, že bude vysoce nepravděpodobné, aby vás někdo na základě těchto údajů s pomocí dostupné technologie identifikoval.

  Informace z externích zdrojů


  Můžeme také získávat údaje z externích zdrojů, které považujeme za důvěryhodné a které nejsou veřejně dostupné ani dostupné na komerční bázi. Takové údaje mohou zahrnovat osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, preference, zájmy a určité demografické údaje. Můžeme například shromažďovat osobní údaje, když k našim aplikacím přistupujete prostřednictvím sociálních médií (např. přihlásíte se k našim aplikacím pomocí účtu na portálu Facebook nebo na jiných sociálních médiích). Základní údaje, které získáme, závisí na vašem nastavení ochrany osobních údajů v účtu na sociální síti. Pokud zakoupíte služby HP Services od partnera HP, můžeme od něj dále získat určité údaje o vašem nákupu. Ve spojení s poskytováním úvěru můžeme také, je-li to na místě, získat údaje od subjektů pro prevenci podvodu nebo subjektů podávajících informace o úvěrové spolehlivosti.


  Ve spojení s poskytováním určitých služeb HP Services na firemní úrovni mohou být společnosti HP poskytnuty vaše kontaktní údaje pověřenou osobou v rámci vašeho podniku nebo organizace (například členem vašeho oddělení IT). Je-li to nezbytné, můžeme také použít údaje poskytnuté vámi nebo vaším zaměstnavatelem společně s údaji z veřejně dostupných online i offline zdrojů k provedení hloubkové prověrky obchodních kontaktů v rámci našeho programu souladu s protikorupčními zákony.


  Dále získáváme neosobní údaje, jako jsou agregované nebo anonymizované demografické/profilové údaje, od třetích stran, například společností zabývajících se dodáváním podnikových dat, analytických služeb a softwaru jako služby.


  Abychom mohli zajistit správnost údajů a nabídnout zákazníkům kvalitní zážitek prostřednictvím lepšího přizpůsobení služeb, obsahu, marketingu a reklam, můžeme propojit nebo sloučit údaje, které shromažďujeme z různých výše uvedených zdrojů. Můžeme například porovnat údaje o zeměpisné poloze získané z komerčních zdrojů s adresou IP získanou našimi automatickými nástroji na shromažďování údajů a dostat tak informaci o vaší přibližné zeměpisné poloze. Údaje mohou být také provázané jedinečným identifikátorem, jako je soubor cookie nebo číslo účtu.

 •  

  Ochrana soukromí dětí

   

  Společnost HP se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí, dle definice místního zákona, a nevytváří své webové stránky a mobilní aplikace pro cílovou skupinu dětí.

 •  

  Zabezpečení vašich osobních údajů

   

  Používáme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění a zajistili, že vaše údaje budou využity jen oprávněným způsobem. Společnost HP uchovává údaje tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon, a to tak dlouho, dokud mají legitimní obchodní účel.


  Při shromažďování, předávání nebo ukládání citlivých údajů, jako jsou finanční údaje, využíváme celou řadu dalších bezpečnostních technologií a postupů, které přispějí k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Při přenášení vysoce důvěrných údajů (například čísla kreditních karet nebo hesla) přes internet používáme ochranu šifrováním, jako jsou nejnovější verze protokolu Transport Layer Security („TLS“).


  Jako součást zpracování plateb v reálném čase také využíváme služby prevence podvodů. Tato služba nám poskytuje dodatečnou úroveň zabezpečení proti podvodům prostřednictvím kreditních karet a chrání vaše platební údaje.

 •  

  Jak údaje sdílíme

   

  Vaše osobní údaje sdílíme jen následujícími způsoby:


  Sdílení se společnostmi HP


  Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům HP v USA a po celém světě k účelům uvedeným tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Abychom zaručili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a v rámci naší účasti v programech APEC Cross Border Privacy Rules, Binding Corporate RulesPrivacy Shield jsou subjekty HP smluvně zavázány dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů. Dále jsou zaměstnanci HP každoročně seznámeni s našimi pravidly ochrany osobních údajů v rámci povinného školení Integrita u společnosti HP.


  Přístupem na naše webové stránky, zaregistrováním produktu nebo služby, vytvořením účtu nebo jiným poskytnutím osobních údajů souhlasíte s předáváním svých osobních údajů v rámci globální sítě subjektů HP na základě výše uvedených mezinárodních programů.


  Sdílení s poskytovateli služeb


  Najímáme si poskytovatele služeb, kteří pro nás řídí určité aspekty naší obchodní činnosti, nebo je podporují. Tito poskytovatelé služeb mohou sídlit v USA nebo jinde na světě a mohou poskytovat služby, jako je zpracování kreditních karet a služby prevence podvodu, zákaznická podpora, plnění objednávek, dodávání produktů, přizpůsobení obsahu, reklamní a propagační činnosti (včetně digitální a přizpůsobené reklamy), služby IT, poskytování e-mailových služeb, hostování dat, poskytování okamžité pomoci, vymáhání dluhů a správa nebo podpora webových stránek HP. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zabezpečit osobní údaje, které od nás přijmou, a nesmí je využít k jiným účelům než poskytování služeb podle pokynů společnosti HP. Dále provádíme opatření pro zajištění odpovídající ochrany u veškerých přenosů vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zákony.


  Firemní transakce


  Může dojít k situaci, kdy se společnost HP ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, sloučit nebo jinak reorganizovat své podniky. V rámci takových transakcí můžeme zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje potenciálním či skutečným kupujícím nebo získat osobní údaje od prodávajících. Naším postupem je zajistit při těchto typech transakcí odpovídající ochranu vašich osobních údajů.


  Soulad se zákony


  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že máme povinnost: (i) reagovat na oprávněné požadavky ze strany orgánů činných v trestním řízení, regulačních úřadů, soudů nebo jiných veřejných orgánů, mimo jiné za účelem splnění požadavků na zajištění národní bezpečnosti; (ii) jednat v souladu se zákonem, nařízením, předvoláním nebo soudním příkazem; (iii) vyšetřovat a pomoci předcházet ohrožení zabezpečení, podvodu nebo jiné nezákonné či škodlivé činnosti; (iv) uplatnit nebo chránit práva a majetek společnosti HP nebo jejích dceřiných společností; (v) chránit práva nebo osobní bezpečnost společnosti HP, svých zaměstnanců a třetích stran, pokud jde o používání majetku společnosti, v souladu s požadavky platných zákonů.


  Sdílení s dalšími třetími stranami


  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s: (i) subjekty podávajícími informace o úvěrové spolehlivosti a subjekty pro prevenci podvodů; (ii) subjekty vymáhajícími dluhy (v případě nesplacených pohledávek); (iii) pojišťovnami, jestliže jste naším prostřednictvím zakoupili pojistku (např. služby Care Pack); (iv) dalšími třetími stranami, například prodejními partnery, po příslušném oznámení a získání souhlasu. Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje jiným společnostem, bude s těmito údaji zacházeno podle zásad ochrany osobních údajů daných společností, které se mohou od zásad a postupů společnosti HP lišit.


  Další podrobnosti o sdílení vašich údajů naleznete v Tabulce shromažďování a využití údajů.

 •  

  Výběr nastavení ochrany soukromí

   

  Máte možnost přihlásit se k odběru sdělení týkajících se konkrétních služeb HP Services. Můžete také dostávat obecná sdělení společnosti HP a vybrat si, jakým způsobem mají být doručována – např. poštou, e-mailem, telefonicky, faxem, pomocí mobilního zařízení nebo online.

  Volby ohledně přihlášení k odběru nebo obecných sdělení můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo jinými způsoby, popsanými v následujících oddílech. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy, podpora, varování o bezpečnosti produktů, aktualizace ovladačů nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.


  Odebíraná sdělení


  Odebíraná sdělení zahrnují e-mailové zpravodaje, softwarové aktualizace atd., o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejichž přijímáním jste souhlasili. Poté, co o tato sdělení požádáte, můžete jejich odběr zrušit jedním z následujících způsobů:


  • Použijte odkaz pro vyřazení (Opt-out, Unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu s odebíraným sdělením.
  • Chcete-li zrušit odběr zpráv doručovaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovem „STOP“ nebo „END“.
  • Vraťte se na webovou stránku, kde jste původně zadali své preference, a postupujte podle pokynů pro zrušení odběru. Mnoho odběrů společnosti HP naleznete na webové stránce Volba odběrů.
  • Kontaktujte našeho správce pro ochranu údajů prostřednictvím Kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte uvést své jméno, kontaktní údaje a konkrétní informace o odběrech HP nebo marketingových sděleních, která se nadále nepřejete dostávat.


  Obecná sdělení


  Naše obecná sdělení obsahují informace o produktech, službách nebo podpoře. Může jít o informace o nových produktech nebo službách, zvláštní nabídky, přizpůsobený obsah, cílenou reklamu nebo pozvánky k účasti v marketingovém průzkumu či hodnocení souladu.


  Často lze nastavení přijímání obecných sdělení od společnosti HP provést prostřednictvím HP Passport. HP Passport je služba jednotného přihlašování, která umožňuje registraci na internetových stránkách využívajících službu HP Passport za použití jediného uživatelského jména a hesla. HP Passport využívá soubory cookie k uložení základních osobních údajů, abyste je nemuseli na každé z mnoha stránek společnosti HP pokaždé znovu zadávat. Umožňuje také nastavit ochranu soukromí pro všechny webové stránky HP, e-maily, online komunikační prostředky a další, které využívají HP Passport.


  Jestliže HP Passport nemůžete použít, můžete přijímání těchto obecných sdělení zakázat jedním z následujících způsobů:


  • Použijte odkaz pro vyřazení (opt-out, unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu.
  • Chcete-li zrušit odběr zpráv doručovaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovem „STOP“ nebo „END“.
  • Napište Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte uvést své jméno, kontaktní údaje a konkrétní informace o nastavení ochrany soukromí.

  Reklamy a nabídky společnosti HP na webových stránkách třetích stran


  Společnost HP má s poskytovateli služeb uzavřené smlouvy na umístění reklam na webové stránky vlastněné třetími stranami. Někdy jsou k tomu využívány některé osobní údaje, jak je popsáno v části Soubory cookie pro reklamy třetích stran a sociální média.


  Kromě toho používáme soubory cookie a můžeme povolit reklamním sítím a dalším třetím stranám používat soubory cookie a další automatické nástroje na shromažďování údajů, které zjišťují, jak používáte naše webové stránky, sdělení, služby a vybrané partnerské webové stránky, a identifikují vaše zájmy a vytvářejí profily a zájmové segmenty, abychom vám mohli zobrazovat co nejrelevantnější a nejužitečnější reklamy. Další informace naleznete v části Jak HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.

  Cookie Nastavení


 •  

  Jak používáme automatické nástroje na shromažďování údajů

   

  Používáme soubory cookie a umožňujeme některým dalším společnostem v našich službách HP Services používat soubory cookie, webové majáky a další podobné technologie (souhrnně „automatické nástroje na shromažďování údajů“). Účelem je lépe porozumět tomu, jak služby HP Services používáte; zlepšit váš uživatelský zážitek a povolit přizpůsobené funkce a obsah; optimalizovat naše reklamy a marketing; umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím sem zobrazíte Vaše možnosti ohledně automatických nástrojů na shromažďování údajů a sledování online.


  Další informace ohledně automatických nástrojů na shromažďování údajů najdete na adrese: www.allaboutcookies.org.


  Naše použití souborů cookie


  Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou při vaší návštěvě určitého webu staženy do vašeho zařízení, nebo technicky do prohlížeče, který na daném zařízení používáte. Subjekt, který soubory cookie do prohlížeče uloží, v něm může následně přečíst uložené informace. Soubory cookie jsou obvykle klasifikovány jako „soubory cookie relace“, které po uzavření prohlížeče v zařízení nezůstávají, nebo jako „trvalé soubory cookie“, které většinou v zařízení zůstanou, dokud je neodstraníte, nebo nevyprší jejich platnost.


  Různé soubory cookie jsou využívány k různým funkcím, jak je vysvětleno níže:

  • Používáme nezbytné soubory cookie: Některé soubory cookie jsou nezbytné pro pohyb na našich webových stránkách a používání jejich funkcí, například přístupu k zabezpečeným oblastem. Bez těchto souborů nemůžeme povolit příslušný obsah podle toho, jaký typ zařízení používáte.
  • Používáme soubory cookie pro zapamatování vašich voleb: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které na našich webových stránkách zadáte (například upřednostňovaný jazyk nebo oblast, kde se nacházíte), a poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce. Lze je také použít k zapamatování změn nastavení velikosti textu, fontů a dalších přizpůsobitelných součástí webových stránek. Dále mohou být využity k poskytování služeb, o které požádáte, například přehrání videa nebo zadání komentáře na blogu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány, a nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných webových stránkách.
  • Používáme soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského zážitku: Soubory cookie také využíváme ke změně chování nebo vzhledu našich webových stránek, abychom vám přizpůsobili uživatelský zážitek na základě informací, které získáme z vašeho chování na našich webových stránkách, nebo informací, které o vás máme k dispozici například proto, že jste registrovaným zákazníkem. Tyto soubory cookie můžeme využít k přizpůsobení služeb, které od nás dostáváte, nebo obsahu a vzhledu webových stránek, které se vám budou zobrazovat v následných relacích. Pokud si například přizpůsobíte webové stránky nebo si zaregistrujete produkty či služby, soubor cookie pomůže našemu webovému serveru načíst vaše konkrétní údaje. Při příští návštěvě webových stránek budou dříve poskytnuté údaje znovu načteny, abyste mohli snadno používat prvky webových stránek, které jste dříve zvolili. Jestliže pravidelně používáte více než jedno zařízení nebo počítač, můžeme soubory cookie vzájemně propojit, abyste i v tomto případě dostali online obsah přizpůsobený na míru. Můžeme také přizpůsobit zobrazené informace podle toho, co o vás již víme, takže strávíte méně času hledáním. Díky použití souborů cookie může mít každý návštěvník našich stránek jedinečný zážitek.
  • Používáme soubory cookie pro účely zlepšení výkonu a analytiky: Používáme své vlastní soubory cookie nebo cookie třetích stran a další identifikátory (jako webové majáky), abychom zjistili, jak naše webové stránky a služby používáte, a mohli tak zlepšit jejich výkon a rozvíjet je podle preferencí svých zákazníků a návštěvníků. Soubory cookie a webové majáky můžeme například používat k: testování různých designů a zajištění jednotného vzhledu na všech našich webových stránkách; sledování interakcí uživatelů s našimi webovými stránkami a sděleními a provádění analýz trendů; sledování chyb a měření efektivity propagačních kampaní. Například využíváme službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., ke sledování využívání webových stránek a aktivity na nich.
   Shromážděné údaje jsou většinou agregovány a využity ke sledování trendů a zvyklostí používání pro účely analýzy, zlepšování webu či platformy a měření výkonu. Soubory cookie nebo výslednou analýzu můžeme také sdílet se svými obchodními partnery. Mezi typy shromažďovaných údajů patří počet návštěvníků webových stránek, počet přihlášených zákazníků, v jakou dobu byly stránky navštíveny, po jak dlouhou dobu a jaké oblasti a služby byly využity, ale tyto údaje většinou nejsou použity k identifikaci jednotlivců. Můžeme také získat podobné údaje o návštěvnících webových stránek našich partnerů.
  • Používáme soubory cookie pro účely cílené reklamy: Umožňujeme také poskytovatelům dat používat ve službách HP Services soubory cookie nebo jiné automatické nástroje na shromažďování údajů, které nám pomohou dodávat vlastní obsah a reklamy a měřit efektivitu našich reklamních kampaní. Tyto soubory cookie mohou odrážet anonymizované demografické nebo další údaje spojené s údaji, které jste nám dobrovolně poskytli (např. emailová adresa). Ty můžeme s poskytovateli dat sdílet výhradně v hashované podobě nečitelné pro člověka. Pokud jste registrovaným uživatelem, údaje shromažďované na našich webových stránkách nejsou anonymní a můžeme je využít společně s dalšími údaji, které vyvodíme nebo máme k dispozici. Jsou to například vaše preference ohledně přizpůsobeného obsahu, služeb, reklamy a nabídek. Reklamy založené na zájmech můžete na našich webových stránkách odmítnout zablokováním těchto souborů cookie postupem popsaným v části Vaše možnosti ohledně automatických nástrojů na shromažďování údajů a sledování online. Doporučujeme přečíst si také níže o reklamních souborech cookie využívaných třetími stranami.

  Soubory cookie pro reklamy třetích stran a sociální média

  Umožňujeme inzerentům a dalším třetím stranám (například partnerským prodejcům) umístit na naše webové stránky soubory cookie a zobrazovat vám tak na stránkách HP i mimo ně reklamy, které jsou pro vás zajímavější a užitečnější. Můžeme používat značky pro remarketing (např. Google a Bluekai), které umožní našim partnerským prodejcům zobrazit vám reklamu na produkty, které jste si na našich stránkách prohlíželi. S těmito inzerenty a třetími stranami však nesdílíme žádné údaje, které by vás přímo identifikovaly. Tito inzerenti a další třetí strany (reklamní sítě, reklamní společnosti a další poskytovatelé služeb) mohou předpokládat, že uživatelé, kteří kliknou či jinak interagují s přizpůsobenou reklamou nebo obsahem, jsou součástí skupiny, jíž je obsah určen.


  Další informace o některých našich partnerech zprostředkovávajících reklamu založenou na zájmech můžete získat na následujících webových stránkách:


  Upozorňujeme, že výše uvedený seznam není vyčerpávající a může být průběžně upravován.


  Sdílení dalších údajů s inzerenty


  Také můžeme předávat údaje o vás poskytovatelům technologií, aby mohli rozpoznat vaše zařízení a dodávat vám internetový obsah a reklamy založené na zájmech. Může jít o vaše jméno, poštovní adresu, e-mail, ID zařízení nebo jiný identifikátor v šifrované podobě. Poskytovatelé mohou údaje zpracovávat v hashované nebo anonymizované podobě. Kromě toho od vás mohou získávat další údaje, jako je adresa IP a informace o prohlížeči nebo operačním systému; mohou sloučit údaje o vás s údaji od dalších společností v rámci spolupráce ve sdílení údajů, které se účastníme; mohou do vašeho prohlížeče ukládat a následně číst své vlastní unikátní soubory cookie. Tyto soubory cookie mohou obsahovat demografické nebo jiné údaje v anonymizované podobě.


  Soubory cookie mohou být také použity při sdílení informací prostřednictvím tlačítka pro sdílení v sociálních médiích na webových stránkách. Sociální síť zaznamená, že jste toto tlačítko použili. Tento údaj může být spojen s cílenými a reklamními aktivitami. Typy souborů cookie využívané těmito třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných společností. Informace o odmítnutí cílené reklamy naleznete na výše uvedených webových stránkách, nebo v části Vaše možnosti ohledně automatického shromažďování údajů a sledování online.

  3

  Další automatické nástroje na shromažďování údajů


  Webové majáky
  Můžeme používat webové majáky a povolit jejich používání vybraným třetím stranám (většinou ve spojení se soubory cookie) ke shromažďování údajů o vašem používání webových stránek a interakci s e-mailovými a dalšími sděleními, abychom mohli měřit výkon a poskytovat pro vás zajímavější obsah a reklamy. Webový maják (webová štěnice nebo průhledný GIF) je většinou průhledný obrázek (o rozměrech 1x1 pixel), který lze vložit do online obsahu, videa a e-mailů a který může serveru umožnit číst z vašeho zařízení různé typy údajů. Zjistí tak, kdy jste zobrazili určitý obsah nebo e-mailovou zprávu, datum a čas zobrazení majáku a IP adresu vašeho zařízení. Webové majáky můžeme například přidávat do reklamních e-mailových zpráv nebo zpravodajů, abychom zjistili, zda byly naše zprávy otevřeny nebo použity a zda naše mailingové nástroje fungují správně.


  Vložené webové odkazy
  E-maily od společnosti HP, internetové klávesy konfigurované společností HP a reklamní ikony předinstalované na vašem počítači často využívají odkazy, které vás po přechodu na server HP přesměrují na vhodnou oblast webu. Díky systému přesměrování může společnost HP v případě potřeby změnit cílovou adresu URL těchto odkazů a zjišťovat efektivitu svých marketingových iniciativ. Díky těmto webovým odkazům v e-mailech může společnost HP zjistit, zda jste klikli na odkaz v e-mailu, a tato informace o interakci může být následně spojena s vaší identitou.

 •  

  Uplatnění vašich práv a kontakt s námi

   

  Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení, anonymizaci či odstranění vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování. V určitých případech může být vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.


  Kontaktujte nás


  Vážíme si vašeho názoru. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a používání vašich údajů nebo možného porušení místních zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu adresovaného Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP, nebo nám napište na příslušnou adresu níže:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ZBYTEK SVĚTA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Veškerá komunikace bude probíhat důvěrně. Po přijetí vaší zprávy vás v přiměřené době kontaktuje náš zástupce s odpovědí na vaše dotazy nebo obavy. Snažíme se zajistit, aby vaše obavy byly vyřešeny rychle a odpovídajícím způsobem.


  Jestliže se nám nepodaří vaše obavy vyřešit, máte právo kontaktovat místní kontrolní úřad pro ochranu osobních údajů nebo vymáhat nápravu soudní cestou, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva. Máte-li otázky, obavy nebo stížnosti související s naší účastí v systému EU-USA Privacy Shield, přečtěte si část Účast v mezinárodních programech ochrany osobních údajů.

 •  

  Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

   

  Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde. Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k zásadním změnám, které podstatným způsobem mění naše postupy ochrany soukromí, můžeme vás také upozornit dalšími prostředky, například zasláním e-mailu či zveřejněním oznámení na podnikových webových stránkách nebo na stránkách sociálních médií. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v říjnu 2016.

Související odkazy: