Has unpredictable data growth resulted in management complexity and risk? Are deduplication technologies resulting in data silos? HP StoreOnce Backup systems with StoreOnce Catalyst software provide a consistent, high-performance scale-out backup architecture that spans the entire enterprise. Now you can reduce the amount of backup data you need to store by 95% and choose between powerful dedicated appliances for larger offices and data centers, and flexible VMware virtual machines for smaller and remote offices.

Industry leading backup and restore speeds mean that you can meet shrinking backup windows and recovery SLAs. Plus, with HP StoreOnce as the industry’s only federated deduplication technology, you can dedupe anywhere and control the movement of dehydrated data across the enterprise using your backup application. Seamlessly integrating with your current backup applications, StoreOnce Backup provides flexible integration for both SAN and virtualized environments.        

Funkce

Industry-leading, Scale-out Architecture and Price Performance to Match Enterprise Requirements

Scale-out architecture allows you to pay as you grow. Choose capacity points available through virtual backup solutions or dedicated appliances that start small and allow you to add in virtual capacity, shelves or nodes as needed.
With a range of capacity points to suit all requirements from small remote offices to enterprise data centers with centralized monitoring through StoreOnce Enterprise Manager.
For enterprise data centers the StoreOnce 6500 scales from 120TB raw (72 TB usable) to 2240 TB raw (1728 TB usable).
For mid-size data centers or regional offices choose from StoreOnce 4500 or 4700 and scale from 24 TB raw (16 TB usable) to 192 TB raw (160 TB usable), or the StoreOnce 4900 to scale from 60 TB raw (36 TB usable) to 560 TB raw (432 TB usable).
For small and remote offices choose the StoreOnce VSA VMWare virtual appliance to scale between 1 and 10 TBs, or the entry level StoreOnce 2700 appliance for 8 TB raw (5.5 TB usable).

Federated Deduplication Across the Enterprise with a Single Deduplication Technology - StoreOnce

Deduplicate anywhere -- at the application source or at the backup server or at the target appliance. Deduplicate where it makes sense for your business, not where technology vendors’ limitations mandate.
Save time and money by moving data around the enterprise in its deduplicated state.
HP StoreOnce delivers a unified solution for seamless data movement across the enterprise; with cost-effective virtual backup machines ideal for smaller remote offices, high-performance dedicated appliances for larger sites, and highly scalable, powerful systems for your data center.
Federated Deduplication is available across the HP StoreOnce Backup portfolio – including dedicated appliances, virtual backup solutions, and on media servers and application servers with HP Data Protector, Symantec NetBackup and Backup Exec software through OST, Oracle RMAN and BridgeHead software.
All HP StoreOnce Backup systems are built with RAID protection and available with HP StoreOnce Security Pack delivering data-at-rest encryption and secure delete to prevent unauthorized access to data on lost, stolen or discarded disk.

Backup within your Window with our Industry Leading Backup and Restore Performance

A broad range of superior price/performance points to meet backup windows across the enterprise.
Up to 139 TB/hour backup speeds at the high-end, with StoreOnce 6500 and StoreOnce Catalyst.
Up to 22 TB/hour with StoreOnce 4900, or up to 22 TB/hour with StoreOnce 4700, or up to 14 TB/hour with StoreOnce 4500 and StoreOnce Catalyst.
Up to 3.7 TB/hour with StoreOnce 2700 and up to 0.5 TB/hour for StoreOnce VSA with StoreOnce Catalyst.
HP StoreOnce Backup also delivers rapid restore – HP uniquely states restore speeds at up to 100% of the performance of ingest speeds.

Automated, Efficient Backup and Disaster Recovery Operations with StoreOnce Catalyst

Manage backup and Disaster Recovery operations from a single pane of glass with StoreOnce Catalyst.
Implement Disaster Recovery plans that were not previously feasible due to lack of multi-site capabilities, cost of bandwidth and time.
One-to-many Disaster Recovery moves data simultaneously from one site to many sites.
Cascaded Disaster Recovery moves data sequentially from one site to any number of other sites.
Alerting and trending in StoreOnce Enterprise Manager to enable backup capacity management.


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.