Entry consolidation and virtualization initiatives are now well in your budgetary reach. The HPE MSA 1040 Storage offers many of the HPE MSA 2040 features but at a substantially lower entry price points.

HPE ProLiant and BladeSystems administrators as well as IT generalists will find storage management tasks simple and intuitive with MSA. The MSA 1040 arrays leverage a new 4th-generation controller architecture with a new processor, 2-host ports and 4 GB cache per controller.

Take advantage of the latest hard drives advances by choosing the form factor and technology which best meet your application and budget requirements. Unlike many competing arrays, the MSA 1040 ships standard with intuitive management tools and powerful data services such as Snapshots and Volume Copy for increased data protection.

Co je nového

 • Adding support for 400 GB and 800 GB mixed-use Large Form Factor (LFF) solid state drives in converter carriers for LFF MSA Arrays and MSA Enclosures

Funkce

Simple: Flexible Architecture. Easy to Setup. Easy to Manage

The integrated setup and management Web-based Interface (WBI) makes MSA easy to manage for HPE ProLiant/BladeSystems administrators and IT generalists.

Leverage the latest Large or Small Form Factor hard disk drives –choice of High-performance Enterprise-class SAS or high-capacity SAS Midline drives based on application, performance and budget requirements.

On-board management tools augment OS and hypervisor views navigate firmware upgrades, monitor array performance with ease locally or remotely.

Affordable: Popular iSCSI/SAS/Fibre Channel Configurations

Dual controller configurations are standard and available at single controller price points.

More capacity/performance within your budget.

Latest MSA technology at lower cost.

Fast: The MSA 1040 Delivers up to 50% More Performance Compared to P2000 G3

The MSA 1040 leverages the 4th generation MSA architecture, 2-port controllers with 4 GB Cache each, faster processor and a performance optimized I/O engine.

Increased performance translates into better application response times and facilitates entry consolidation and virtualization initiatives.

Futureproof: Built-in Expandability Along with an MSA 2040 Upgrade Option

Add Disk Enclosures as needed to boost capacity and spindle count. Most low-cost entry arrays don’t allow expansion.

Data-in-Place upgrades eliminate time-consuming and risky data migrations.

MSA 1040 allow simple controller swap to flagship MSA 2040. Other value-priced arrays force you to compromise.

 • ESXi™ is a trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions.
 • Hyper-V® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
 • Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds.
 • Red Hat® is a trademark of Red Hat, Inc. in the U.S. and other countries.
 • Hyper-V® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
 • Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
 • SUSE® is a registered trademark of Suse.


 • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

  * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

  Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.