Notebooky a hybridní počítače

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Firemní notebooky poskytují průlomovou dostupnost a vylepšené bezpečnostní funkce. Bezdrátové spojení vám umožní pracovat kdykoli a kdekoli. Naše technologie pracují pro vás.
Sofistikovaný design Náročné úkoly Každodenní produktivita Jednoduše efektivní
Design jako žádný jiný. Očekávejte mimořádné. To nejlepší pro podnikání. Požadujte dokonalost. Maximalizujte svou produktivitu. Maximalizujte své výsledky. Efektivita, všestrannost a spolehlivost.
Technologie HP *
HP Power Assistant Credential Manager for HP ProtectTools
Software HP Client Security HP Support Assistant
Zvyšte kapacitu baterie a snižte energetickou náročnost.1 Credential Manager podporuje veškeré autentikační metody jako jsou např. hesla, sensory otisků prstů nebo  rozeznání tváře- vše z jednoho přístupového bodu.2 
Vaše data jsou chráněna díky zvýšené obraně proti útokům virů a dalším hrozbám. Optimalizujte výkon svého notebooku a vyřešte problémy automatických aktualizací a mnoho dalšího. 2
Jak nakupovat
Vyberte si jeden ze snadných a pohodlných způsobů nákupu produktů HP.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.


* Některé funkce nemusí být na určitých modelech k dispozici.


1 Údaje o spotřebě energie a nákladech byly odhadnuty. Výsledky se mění v závislosti na proměnných, například informacích poskytnutých uživatelem, době, po kterou je počítač v různých stavech (zapnuto, pohotovostní režim, hibernace, vypnuto), době, po kterou je počítač napájen z baterie nebo ze sítě, hardwarové konfiguraci, sazbě za elektřinu a poskytovateli nástrojů. Společnost HP nabádá uživatele, aby informace poskytované nástrojem HP Power Assistant chápali pouze jako základ a zhodnotili jejich dopad ve svém prostředí. Environmentální výpočty jsou založeny na datech U.S. EPA eGrid 2007 dostupných na webu www.epa.gov/egrid/. Výsledky se mohou lišit v závislosti na dané oblasti. Vyžaduje systém Microsoft Windows.


2 Vyžaduje systém Microsoft Windows.


Některé funkce systémů Windows 8 a Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8 a Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ


Zkontrolujte prosím specifikaci produktu v části Datasheet/Documents. Pokud je produkt ve shodě s normou EN 55022 třídy A, může používání produktu v obytných oblastech (za nepříznivých podmínek) rušit příjem televizních a rádiových signálů.