HPE IMC Network Traffic Analyzer (NTA) Software is an Intelligent Management Center (IMC) optional module that integrates network layers 4 through 7 monitoring into the IMC base network management platform. IMC NTA Software uses the instrumentation in network devices like routers and switches to provide real-time and historical reporting on network application usage.

You can tailor IMC NTA Software data collection and reporting capabilities to meet specific reporting needs and leverage the data for better planning, monitoring, and enhancing of network capabilities.

Funkce

Gain Application and User Insight Through Comprehensive Network Monitoring

The HPE IMC Network Traffic Analyzer (NTA) Software provides a breakdown of how network traffic is being consumed by different applications and users.

It provides intelligent traffic analysis of port and application mapping, allowing you to understand which interfaces are sending traffic and what type of traffic.

With IMC NTA Software you can enforce security policies, identify suspicious behavior, provide quality of service, and account for network usage, all while reducing network costs.

Integrated Network Monitoring From Layer 4 Through Layer 7

The HPE IMC Network Traffic Analyzer (NTA) Software monitors using various flow protocols (sFlow, NetFlow, and NetStream) to discover any hot-spots or areas experiencing anomalies.

Provides visibility of multilayer switched and routed environments and delivers rapid identification and resolution of network threats.

Utilize the vendor-agnostic HPE IMC Virtualization Monitor (vMon) Software option to analyze network traffic in a virtual environment, below the hypervisor.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.