The HP IMC User Access Management (UAM) Software is an Intelligent Management Center (IMC) module that supports user identity authentication based on access policies associated with infrastructure resources like routers, switches, and servers for management of wired, wireless, and remote network users. The IMC User Access Management Software solution provides centralized support, authentication, and accounting management of endpoints that connect and use network services, verifying the right privileges for specific users.

Funkce

Multi-faceted User Access Management for Both Devices and Network Clients

The HP IMC User Access Management Software is a remote authentication dial-in user service (RADIUS) server that provides authentication, authorization, and accounting features for controlling end-user and device access to the network.

Delivers a simplified bring your own device (BYOD) administration with onboarding, provisioning and monitoring to speed up user management and implementation.

Authentication can be provided using portals with the HP iNode client authentication software for checking any suspicious activity.

Detailed user import and export features such as batch-mode, guest registration, approvals, and authentication by QR code for easy user addition.

Manage issues with the easy-to-use troubleshooting tool to track users trying to access the network and their authentication process.

Simplified BYOD Administration with Onboarding, Provisioning and Monitoring

The HP IMC User Access Management (UAM) Software delivers automated onboarding with user self-registration to simplify BYOD administration.

Provides an easy-to-use MAC-based authentication with self-registration allowing for minimal administrative overhead.

Customizable portal pages for smart devices based on access scenarios provide a unique and personalized client experience.

Utilization of device fingerprinting technology to identify vendor, type, and operating system of different endpoint devices.

IMC UAM Software delivers multi-vendor unified wired and wireless policy enforcement to provide a consistent, user experience and to integrate with Tipping Point IPS to quarantine threats monitored and alerted by Tipping Point.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.