The HPE IMC User Behavior Auditor (UBA) Software provides network administrators the ability to audit the behavior of internal users to solve security challenges. In conjunction with the HPE IMC Access Manager (UAM) Software, the IMC UBA Software is built to adapt to network environment changes.

Among the features especially helpful for network administrators are comprehensive log collections and audit functions which digest information from HTTP, FTP, and SMTP packets.

Funkce

Greater Control Over Internal Threats Creates a More Robust Network

The HPE IMC User Behavior Auditor (UBA) Software audits internal devices and users to protect the network from security threats.

IMC UBA Software analyzes user actions to provide data such as websites visited, applications used, bandwidth consumed on a per device basis.

Analyzes a variety of logs containing information on device vendor, OS, and type, forwarded by devices on the network to better detect device threats.

Handle Uncertainty with Powerful Filtering and Probe Strategies

The HPE IMC User Behavior Auditor (UBA) Software utilizes probes to analyze incompatible network data.

Overcome uncertainty by filtering log packets and matching them against set criteria to determine anomalies to check overall network security.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.