HPE IMC Virtual Application Networking (VAN) Fabric Manager Software simplifies the management of data center and Fibre Channel (FC) storage area network (SAN) fabrics. The software provides a unified view of network and storage devices in the data center fabric alongside the fabric health to enable quick troubleshooting and proactive management.

It reduces manual provisioning and allows for configuration of Ethernet Virtual Interconnect (EVI), Shortest Path Bridging (SPB) or Transparent Interconnect of Lots of Links (TRILL) to speed fabric deployment.

Funkce

Data Center Management Views

The HPE IMC VAN Fabric Manager Software provides views of network devices, servers, storage devices, and virtual machines (VMs) in the data center.

Gain visibility into VM migration including migration duration and migration of profiles to enable quick troubleshooting and pro-active management.

LAN Configuration Management

The HPE IMC VAN Fabric Manager Software provides EVI, SPB and TRILL management for a better understanding of workload mobility like virtual machine duration and migration.

Reduces manual provisioning and allows you to easily configure Ethernet Virtual Interconnect (EVI), Shortest Path Bridging (SPB) or TRILL (Transparent Interconnect of Lots of Links) through the same graphical user interface used to automate, monitor and manage your entire network.

SAN Management

The HPE IMC VAN Fabric Manager Software simplifies network configuration for FC SANs and FCoE storage devices with full VSAN management capabilities.

Visualize the FCoE SAN structure topology in Intelligent Management Center (IMC) Software Platform.

Deploy and configure DCB, DCBx, and VSAN from the IMC interface.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.