HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software provides comprehensive Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security (FCAPS) management, monitoring, and security for Software-defined Network (SDN) environments. IMC VAN SDN Manager Software integrates within the HPE Intelligent Management Center (IMC) Standard Edition Software, providing administrators with a single interface to manage both traditional networks and the SDN.

Funkce

Comprehensive Management for OpenFlow Switches

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software deploys, monitors, and manages OpenFlow switches to reduce network downtime.

Allows for visualization of traffic flow and performance monitoring by analyzing the networks health and notifies the IT administrator if there are any issues.

Troubleshoot issues via graphical OpenFlow making issues easier to identify and correct.

Better Control Over Your Network with Pinpoint Performance Management

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software enables access to unified management of single and teamed controllers.

Provides built-in dashboards that display detailed monitoring and management functions.

Easy and Consistent Management Experience for SDN and Traditional Network

The HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software simplifies management by delivering one application for managing both SDN and traditional environments.

Integrates SDN configuration, monitoring, and policy management into a single IMC screen for ease of management.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.