The HP Network Optimizer SDN Application for Microsoft Lync enables automated provisioning of network policy and quality of service to provide an enhanced user experience. The Network Optimizer Application dynamically provisions the end-to-end network path and Quality of Service (QoS) policy via the HP Virtual Application Networks (VAN)SDN Controller, reducing the need for manual, device-by-device configuration via the CLI, which greatly simplifies policy deployment and reduces the likelihood of human errors.

Funkce

Provides Enhanced User Experience

The HP Network Optimizer SDN Application for Microsoft Lync provides an outstanding user experience by dynamically configuring the right policy for latency and bandwidth.

The HP Network Optimizer SDN Application for Microsoft Lync provides dynamic prioritization for your network.

Delivers High Level of Application Visibility and Policy Automation

The HP Network Optimizer SDN Application for Microsoft Lync SDN automates Quality of Service (QoS) polices across all devices (data, voice, and video).

The application delivers a better user experience and reduces operational costs.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.