The Network Protector SDN Application enables automated network posture assessment and real-time security across SDN-enabled network, provides simple security for Bring Your Own Device (BYOD). The Network Protector SDN Application uses the HP Virtual Application Networks (VAN) SDN Controller to program the network infrastructure with security intelligence from the TippingPoint RepDV Labs database.

This turns the entire network infrastructure into security-enforcement devices, providing visibility and threat protection against more than one million malicious botnets, malware and spyware sites.

Funkce

Simple Security for Bring Your Own Device (BYOD)

The Network Protector SDN Application brings a new level of threat visibility automation and control to organizations that support bringing your own device (BYOD) for network connectivity.

The application scales up to thousands of endpoints supporting enterprise organizations.

The Network Protector SDN Application decreases the time IT spends on security problems, from days or weeks to hours.

Enables Automated Network-posture Assessment

The Network Protector SDN Application improves your network visibility and accuracy.

This application prioritizes specific DNS traffic (e.g. business critical ) and restricts non-critical DNS traffic (e.g. social media).

Provides Real-time Threat Detection Across Enterprise Campus Networks

The Network Protector SDN Application protects from over one million malicious botnet, malware and spyware sites.

The application enables real-time threat characterization with the HP TippingPoint Reputation Digital Vaccine (RepDV) cloud service data base.

The Network Protector SDN Application can address cloud-based threat intelligence.

Proactive IT Management of Threats

The HP Network Protector SDN Application allows flow-based dynamic access control lists (ACL), bringing security to the next level.

The application allows for per switch and device inspection throttling.

The application provides enhanced white/black/grey list user policy routing.

The HP Network Protector SDN Application is available on the HP SDN App store.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.