The HP Firewall Appliance Series delivers high performance stateful firewalls. They include products that are ideal for core deployment of large enterprises to small-medium branches.

The HP Firewall Appliance Series provides robust security against network threats. It also provides multiple intelligent network analysis and management measures for network security management.

The full featured virtual firewall allows you to create multiple virtual firewalls on a firewall appliance. Each of the virtual firewalls has its own security policy and can be managed separately.

Funkce

High Performance Stateful Firewall Appliances

The HP Firewall Appliance Series is ideal for core deployment of large enterprises to small-medium branches with a requirement for an appliance.

Provides multiple intelligent network analysis and network management monitoring tools to provide real-time feedback on performance.

Offers high availability (HA) which avoids service interruption since there is no single point failure.

Robust Security Against Network Threats

The HP Firewall Appliance Series provides DoS/DDoS attack defense, URL filtering, NAT, ALG, Virtual firewall, ACLs and security zones delivering improved security.

Provides security protection from Layer 3 through Layer 7 based on Application Specific Packet Filter (ASPF) technology that would detect application layer connection state in real time.

Full Featured Virtual Firewall

The HP Firewall Appliance Series supports multiple virtual firewalls-each virtual firewall has its own security policy.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.