The HP MSR30 Router Series is a family of high-performance medium-to-large branch routers that deliver integrated routing, switching, security, wireless, and voice in a single box. With its integrated infrastructure and modular design, the MSR30 reduces complexity and simplifies your network while enabling faster time to service and enhanced performance.

The MSR30 increases flexibility and agility by delivering support for a wide range of virtualized applications on the Open Application Platform module. With 4G LTE and UC&C support, it offers dependable branch survivability and resiliency.

Funkce

Reduce Complexity and Simplify Your Network

The HP MSR30 Router Series simplifies your network through integrated routing, switching, wireless, encryption, VPN, firewall, voice and virtualized applications.

Reduces your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

Single pane of glass management with HP Intelligent Management Center makes administration easier.

Zero-touch deployment and Dynamic VPN reduce management complexity.

No additional licensing complexity or cost for advanced features.

Increased Flexibility and Agility Across Your Network

The HP MSR30 Router Series supports an Open Application Platform module for HP AllianceOne applications such as WAN acceleration and Microsoft Lync.

Fully modular platform and wide range of connectivity options enables the right design for your needs.

A rich host of modules for WAN, LAN, voice, and virtualized applications reduces costs and complexity.

Based on open standards for ease of network integration.

Enhanced Time to Service and Branch Performance

The HP MSR30 Router Series gives your medium-to-large branch offices high performance routing with up to 360 Kpps forwarding to meet bandwidth-intensive applications demands.

High density voice interfaces and embedded service modules provide enhanced integration and faster time to service.

Comprehensive feature set enables branch services that support your needs.

Integrated security eases the transition to the cloud.

Strengthen Medium-to-Large Branch Resiliency and Survivability

The HP MSR30 Router Series with 4GE LTE and 3G WAN access support enables service survivability.

Support for modules like the HP MSR Survivable Branch Communication Module (SBM) powered by Microsoft Lync enables realtime communications, even when the WAN is unavailable.

Advanced hardware architecture and FPGA modules increases the dependability of your network.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.