The HPE MSR900 Router Series delivers speeds of up to 100 Kpps and integrates routing, switching, security, and 802.11b/g wireless LAN in a single box for demanding small branch connectivity. The MSR900 Router delivers a converged network solutions, including data, voice and video, IPv6 support, and robust Quality of Service (QoS) to support enterprise networking applications.

Additionally, a standards-based design provides complete interoperability in multivendor environments.

Funkce

High Performance

The HPE MSR900 Router Series provides forwarding performance of up to 100 Kpps to meet current and future bandwidth-intensive application demands for small branch offices.

Embedded encryption supports up to 100 VPN tunnels and 8 Mbps throughput.

Quality of Service (QoS)

The HPE MSR900 Router Series provides traffic policing to support Committed Access Rate (CAR) and line rate for enhanced throughput.

Congestion management and avoidance boosts network quality.

Also supports traffic shaping, FR QoS, and MP QoS/LFI.

Management Flexibility

The HPE MSR900 Router Series reduces training time and expenses, and increases productivity in multivendor installations.

Management security supporting multiple privilege levels to restrict access to critical configuration commands.

Remote monitoring (RMON) uses standard SNMP to monitor essential network functions; supports events, alarm, history, and statistics group plus a private alarm extension group.

Always-on Connectivity

The HPE MSR900 Router Series delivers packet storm protection against broadcast, multicast, or unicast storms with user-defined thresholds.

Supports internal loopback testing for maintenance purposes and an increase in availability; loopback detection protects against incorrect cabling or network configurations.

3G access support for popular USB 3G modems for increased flexibility.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.