The HP MSR93x Router Series delivers a high-performance small-branch router providing integrated routing, switching, security, SIP, 802.11n WLAN connectivity, and 4G LTE/3G in a single unit. With its Converged Infrastructure, it enables faster time to service and enhanced performance while simplifying your network through a single management screen and zero-touch deployment.

The MSR93x increases flexibility and agility, delivering extensive connectivity capabilities in a compact, fixed form factor. The MSR93x is based on open standards for seamless integration within small-branch deployment.

Co je nového

  • Converged routing, switching, security, voice
  • On-board gigabit GbE WAN/LAN , 802.11n wireless, 3G, dual 3G, and 4G LTE
  • Rich connectivity with ADSL2+, and Serial port options
  • Single screen for set-up and management
  • Common OS across routers

Funkce

Enhanced Time to Service and Branch Performance

The HP MSR93x Router Series offers high performance routing with 300 kpps forwarding.

Comprehensive feature set enables branch services that fit your needs, including IPv4 and IPv6 routing, MPLS, QoS, NAT, and VPN.

Integrated security eases the transition to the cloud.

Reduces Complexity and Simplifies Your Network

The HP MSR93x Router Series provides a Converged Infrastructure (CI) with integrated routing/switching/security/SIP.

Reduce total cost of ownership (TCO) through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

A single screen with HP Intelligent Management Center (IMC) provides an easy-to-use interface for your administrator.

Zero-touch deployment makes router and VPN set up a breeze.

Common OS across routers delivers increased flexibility across all environments.

Increased Flexibility and Agility Across Your Network

The HP MSR93x Router Series delivers a wide range of connectivity options, including Gigabit Ethernet, Serial, ADSL2+, G.SHDSL, and wireless.

Extensive range of models and accessories enables the right design for your particular requirements.

Based on open standards for ease of network integration.

Strengthen Branch Resiliency with Enterprise-class Features

The HP MSR93x Router Series supports primary and failover 4GE LTE and 3G WAN connectivity enabling service survivability.

Enhanced 802.11n WLAN option provides high throughput.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.