The HP MSR2000 Router Series is a family of high performance small to medium branch routers that deliver integrated routing, switching, security, mobility, and SIP in a single box. With its integrated infrastructure and modular design, the MSR2000 reduces complexity and simplifies your network while enabling faster time to service and enhanced performance.

The MSR2000 increases flexibility and agility through open standards and by delivering support for a leading selection of connectivity options. It also offers lasting investment protection, and helps reduce capital and operating expenses.

Co je nového

  • MSR2004-24 and MSR2004-48 models with 24-port and 48-port GE switching for flexible branch deployments
  • Serial, GbE Combo, and Gig-T SIC modules for enhanced flexibility
  • 4G LTE SIC modules available for WAN and survivability
  • E1/CE1/PRI module available for wired access
  • Feature enhancements, including ADVPN/stateful firewall/hierarchical QoS

Funkce

Enhanced Time to Service and Branch Performance

The HP MSR2000 Router Series offers high performance routing with up to 1 Mpps forwarding and 400 Mbps of IPSec encryption throughput to meet bandwidth-intensive applications demands for small to medium branch offices.

Powerful security capacity and high port density to satisfy small to medium branches with embedded hardware encryption.

Comprehensive feature set enables branch services that support your needs.

Integrated security eases the transition to the cloud.

Reduces Complexity and Simplifies Your Network

The HP MSR2000 Router Series simplifies your network through integrated routing, switching, security, voice, and 3G and 4G WAN.

Reduces your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

Single pane of glass management with HP Intelligent Management Center makes administration easier.

Zero-touch deployment and Dynamic VPN reduces management complexity.

No additional licensing complexity or cost for advanced features.

Increased Flexibility and Agility Across Your Network

The HP MSR2000 Router Series is built on a modular platform with a wide range of connectivity options that enables the right design for your needs.

Based on open standards for ease of network integration.

Strengthen Branch Resiliency and Survivability

The HP MSR2000 Router Series with 4GE LTE and 3G WAN access support enables service survivability.

Advanced hardware architecture with multi-core processors ensures reliable, high performance functionality.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.