The HPE MSR2000 Router Series delivers high-performance, medium branch routing up to 1 Mpps in a cost-optimized modular form factor. Featuring integrated routing, switching, security, and SIP with no additional licensing, you can boost your service delivery while simplifying the management of your corporate WAN.

With its convenient modular design, the MSR2000 Router Series offers a choice of connectivity options to provide flexible, open standards and lasting investment protection with lower CAPEX and OPEX and is ideal for the medium-sized branches.

Co je nového

  • Enhances security with built-in IPS and stateful firewall, with optional HPE IPS filter subscription.
  • Integrates switching with HPE MSR2004 24-port and 48-port GE models.
  • WAN survivability with 4G LTE SIC modules.
  • Wired access with available E1/CE1/PRI modules.
  • Additional features such as ADVPN and hierarchical QoS.

Funkce

Reduces Complexity and Simplifies Your Network

The HPE MSR2000 Router Series simplifies your network through integrated routing, switching, security, and voice, and combines the flexibility of modular upgrades to deliver high-performance medium branch routing.

Makes administration easier with HPE Intelligent Management Center (IMC) Software.

Reduces management complexity with zero-touch deployment (ZTP) and Dynamic VPN.

Enhances Time to Service and Branch Performance

The HPE MSR2000 Router Series offers high performance routing with up to 1 Mpps forwarding and 400 Mbps of IPSec encryption throughput to meet bandwidth requirements of branch traffic.

Supports branch services with a comprehensive feature set and eases the cloud transition with integrated security.

Satisfies medium branches with advanced hardware architecture and high port density.

Increases Your Return on Your Investment

The HPE MSR2000 Router Series is a modular platform with a wide range of connectivity options that enables the right design for your needs.

Reduces your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

Deploy advanced features with no additional licensing.

Boosts Agility and Resiliency

With advanced hardware architecture, you get reliable, high-performance functionality with multi-core processors.

Advanced hardware architecture with multi-core processors ensures reliable, high performance functionality.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.