Funkce

Virtualization

Hypervisor suppport: supports the following industry-standard hypervisors: VMware ESXi versions 4.1, 5.0, and 5.1; Linux KVM (Linux kernel version 2.6.25 or higher)
Recommended Linux operating systems: CentOS 6.3, Fedora 17, Ubuntu 12.10, RedHat Enterprise Linux (RHEL) 6.3, and Suse Server 11SP2
Recommended vNICs: E1000 and virtIO virtual NICs are recommended
Maximum of 16 vNICs supported: provides flexible virtual connectivity

Layer 3 routing

Static IPv4 routing: provides simple, manually configured IPv4 routing
Static IPv6 routing: provides simple, manually configured IPv6 routing
Routing Information Protocol (RIP): uses a distance vector algorithm with UDP packets for route determination; supports RIPv1 and RIPv2 routing; includes loop protection
Routing Information Protocol next generation (RIPng): extends RIPv2 to support IPv6 addressing
Open shortest path first (OSPF): delivers faster convergence; uses this link-state routing Interior Gateway Protocol (IGP), which supports ECMP, NSSA, and MD5 authentication for increased security and graceful restart for faster failure recovery

Layer 3 services

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): simplifies the management of large IP networks
Domain Name System (DNS): provides a distributed database that translates domain names and IP addresses, which simplifies network design; supports client and server
Address Resolution Protocol (ARP): determines the MAC address of another IP host in the same subnet
User Datagram Protocol (UDP) helper: redirects UDP broadcasts to specific IP subnets to prevent server spoofing
Additional IP services: delivers forwarding/fast forwarding (unicast/multicast), TCP, FTP server, FTP client, TFTP client, Telnet server, Telnet client, and NTP/SNTP

Quality of Service (QoS)

Traffic classification: utilizes port, MAC address, IP address, IP priority, DSCP priority, TCP/UDP port number, and protocol type
Traffic policing: supports committed access rate (CAR) and line rate (LR)
Traffic shaping: supports generic traffic shaping (GTS)
Congestion management: supports FIFO, weighted fair queuing (WFQ), and class-based queuing (CBQ)
Congestion avoidance: supports tail drop and weighted random early detection (WRED)
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.