The HPE MSR1000 Router Series delivers high-performance, small branch routing up to 500 Kpps in a cost-optimized modular form factor. Featuring integrated routing, switching, security, and SIP with no additional licensing, you can boost your service delivery while simplifying the management of your corporate WAN.

With Comware v7 and a convenient modular design, the MSR1000 brings enhanced performance and advanced services, as well as a choice of connectivity options to provide flexible, open standards and lasting investment protection with lower CAPEX and OPEX for small-sized branches.

Co je nového

  • Enhances security with built-in IPS and stateful firewall, with optional HPE IPS filter subscription.
  • OpenFlow facilitates Software-defined Networking (SDN).
  • WAN TCP optimization, data redundancy elimination and compression.
  • Stability with Intelligent Resilient Fabric (IRF).
  • Ethernet Virtual Interconnect (EVI), VXLAN and VPLS.

Funkce

Reduces Complexity and Simplifies Your Network

The HPE MSR1000 Router Series simplifies your network through integrated routing, switching, security, and voice, and combines the flexibility of modular upgrades to deliver high-performance small branch routing.

Makes administration easier with HPE Intelligent Management Center (IMC) Software.

Reduces management complexity with zero-touch deployment (ZTP) and Dynamic VPN.

Enhances Time to Service and Branch Performance

The HPE MSR1000 Router Series offers high performance routing with up to 500 Kpps forwarding and 170 Mbps of IPSec encryption throughput to meet bandwidth requirements of branch traffic.

Supports branch requirements with a comprehensive feature set to improve service delivery.

Eases the transition to the cloud with integrated security.

Increases Your Return on Your Investment

The HPE MSR1000 Router Series is a compact modular platform with a wide range of connectivity options that enables the right design for your needs.

Reduces your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

Deploy advanced features with no additional licensing.

Boosts Agility and Resiliency

The HPE MSR1000 Router Series provides branch service and business continuity with 4G/LTE and 3G WAN.

Gives you an open standards approach to your network infrastructure.

With advanced hardware architecture, you get reliable, high-performance functionality with multi-core processors.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.