The HP MSR1000 Router Series is a family of high-performance, entry-level, small branch routers that deliver integrated routing, switching, security, mobility, and SIP in a single box. With its integrated infrastructure and modular design, the MSR1000 reduces complexity and simplifies your network while enabling faster time to service and enhanced performance.The MSR1000 increases flexibility and agility through open standards and by delivering support for a leading selection of connectivity options.

It also offers lasting investment protection, and helps reduce capital and operating expenses.

Co je nového

  • Enhanced security with zone based and stateful firewalls
  • WAN TCP optimization, data redundancy elimination and compression
  • OpenFlow facilitates software-defined networking (SDN)
  • Enhanced stability with Intelligent Resilient Framework (IRF)
  • Ethernet Virtual Interconnect (EVI), VXLAN and VPLS

Funkce

Reduce Complexity and Simplify Your Network

The HP MSR1000 Router Series simplifies your network through integrated routing/switching/security/voice/3G and 4G LTE WAN.

Single pane of glass management with HP Intelligent Management Center makes administration easier.

Zero-touch deployment and Dynamic VPN reduces management complexity.

Enhance Time to Service and Branch Performance

The HP MSR1000 Router Series offers high performance routing with up to 500Kpps forwarding and 170Mbps of IPSec encryption throughput to meet bandwidth-intensive applications demands for small branch offices.

Comprehensive feature set enables branch services to support your needs.

Integrated security eases the transition to the cloud.

Powerful security capacity and high port density satisfies small branches with embedded hardware encryption.

Increase Affordability and Reduce TCO

The HP MSR1000 Router Series delivers an entry-level modular router to reduce your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

No additional licensing complexity or cost for advanced features.

Increase Flexibility and Agility, Fortify Resiliency and Survivability

The HP MSR1000 Router Series is built on a modular platform with a wide range of connectivity options that enables the right design for your small branch needs.

Based on open standards for ease of network integration.

4GE LTE and 3G WAN access support enables service and business continuity in the branch.

Advanced hardware architecture with multi-core processors provides reliable, high performance functionality.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.