The HP 4200 vl Switch Series provides cost-effective Layer 2 modular switching for enterprise edge deployments. This flexible modular switch supports 10/100, Gigabit Ethernet and 10GbE connectivity and basic IP routing with up to 16 static routes.

An optional redundant power supply can be added for uninterrupted power. The HP 4200 vl Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software Platform.

Co je nového

  • Modular Layer 2 switch with static IP routing for enterprise edge deployments.
  • Flexible connectivity support for 10/100, 1GbE and 10GbE.

Optional redundant power supply for uninterrupted power.

  • Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.

Funkce

Layer 2 Modular Access Switches

The HP 4200 vl Switch Series provides cost-effective Layer 2 modular switching for enterprise edge deployments

Basic IP routing enables automatic routing to the connected VLANs and up to 16 static routes, including one default route, in IP networks.

Optional redundant power supply for uninterrupted power.

10GbE modules for bandwidth demanding applications.

Security with Quality of Service

The HP 4200 vl Switch Series includes security and quality of services features such as traffic prioritization (IEEE 802.1p) which allows real-time traffic classification into eight priority levels mapped to eight queues.

Flexible authentication options include 802.1X, MAC and Web Authentication modes for improved security and policy-driven application authentication.

Single View of the Network

The HP 4200 vl Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software Platform to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

RMON and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.