The HP 4200 vl Switch Series consists of modular chassis that provide a flexible, cost-effective LAN solution as an alternative to stackable switches. These switches offer a proven chassis form factor with high quality and reliability in 10/100, 10/100/1000, and 10-Gigabit scalable solutions that integrate easily into any network.

Funkce

Quality of Service (QoS)

Traffic prioritization (IEEE 802.1p): allows real-time traffic classification into eight priority levels mapped to eight queues
Class of Service (CoS): sets the IEEE 802.1p priority tag based on IP address, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protocol, TCP/UDP port number, source port, and DiffServ
Layer 4 prioritization: enables prioritization based on TCP/UDP port numbers

Management

Uni-Directional Link Detection (UDLD): monitors cable between two switches and shuts down the ports on both ends if the cable is broken, turning the bidirectional link into a unidirectional one; this prevents network problems such as loops

Connectivity

Auto-MDIX: automatically adjusts for straight-through or crossover cables on all 10/100 and 10/100/1000 ports

Performance

Architecture: up to 76.8 Gbps crossbar switching fabric provides wire-speed intra- and inter-module switching with up to 48 million pps throughput built on HP custom-designed ASIC technology
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.