The HPE 1810 Switch Series, part of the HPE OfficeConnect portfolio, is designed for small businesses looking for key features in an easy-to-administer solution. These devices are smart-managed, fixed-configuration, Gigabit Ethernet and Fast Ethernet Layer 2 switches and include 8- and 24-port models and a 48-port Gigabit Ethernet model.

Both the 8- and 24-port HPE 1810 Switch Series include the latest energy-saving capabilities, including Energy Efficient Ethernet (EEE) and idle-port power down. These models are also fanless making them ideal for office deployments.

Co je nového

  • Intuitive Web interface for customized operation and simplified management.
  • Flexible connection and deployment options.
  • Energy-efficient design for low TCO.
  • Fanless design for quiet operation.
  • Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Easy-to-Use, Simple to Deploy and Manage

The HPE 1810 Switch Series features simple Web management that allows easy management of devices by even nontechnical users with its intuitive Web GUI.

Offers a choice of an 8- or 24-port Fast Ethernet model for increased flexibility and a 48-port Gigabit Ethernet model. The 24- and 48-port models include SFP ports for fiber connectivity.

Customizable features include VLANs, Spanning Tree and Link aggregation trunking; with 8- or 24-port switches offering Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and DSCP QoS policies.

All 1810 Switches support flexible installation options, including mounting on walls, under tables or on desktops.

Some models include a fanless design, making them ideal for office deployments.

Energy Efficiency and Lower TCO

The HPE 1810 Switch Series include the latest energy-saving capabilities, including Energy Efficient Ethernet (IEEE) and idle-port power down.

The 8-port Gigabit Ethernet model can be powered by an upstream Power over Ethernet (PoE) switch for environments where no line power is available.

All switches are covered by a Limited Lifetime Warranty.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.