Přepínač 6120XG je ideální pro datová centra přecházející na vysoce výkonné 10Gb architektury nové generace. S podporou dvou rychlostí u 10Gb odchozích propojení a hardwarovou funkcí CEE poskytuje přepínač 6120XG možnosti pro budoucí technologie, což přináší zvýšenou ochranu investic.

Přepínač blade 6120XG poskytuje konzistenci a vzájemnou kompatibilitu v rámci stávajících síťových investic. Pomáhá zjednodušovat správu sítě pomocí spolehlivých technologií pro připojení páteřních/koncových sítí a automatizované zajišťování služeb.

Přepínač 6120XG nabízí různá připojovací rozhraní, takže představuje vynikající ochranu investic, flexibilitu a škálovatelnost, ale také snadné nasazení a snížené provozní náklady.

Co je nového

  • Podpora serverů blade HP Integrity Bl860c i2, BL870c i2 a BL890c i2

Funkce

Integrovaná síť ve skříni BladeSystem

Přepínač blade ProCurve 6120XG poskytuje přepínání podnikové třídy na úrovni vrstvy 2 se správou a zabezpečením

Možnosti přepínání ve vrstvě 2 a 10Gb odchozí připojení nabízí flexibilní síťovou architekturu se zjednodušeným zapojením kabelů a úsporou provozních nákladů.

Ochrana investic

Přepínač blade ProCurve 6120XG nabízí ochranu investic a maximalizaci výnosu za síťovou infrastrukturu.

Vysoce spolehlivá konstrukce systému maximalizuje dobu provozu.

Flexibilní 10Gb odchozí připojení (s připojením pomocí duální rychlosti) umožňují postupnou migraci z 1Gb na 10Gb architektury

Funkce podnikové třídy

Různé bezpečnostní mechanismy, např. 802.1x, webové ověřování a ověřování pomocí adresy mac, protokoly SSH, TACACS+ a RADIUS, poskytují bezpečnou infrastrukturu.

Protokol IGMP řízený daty a LLDP-MED umožňuje nasazení datových, hlasových a videoaplikací.

Správa podnikové třídy

Správu SNMP založenou na standardech; lze provádět pomocí softwaru ProCurve Manager (PCM/PCM+)

Flexibilní správa přes rozhraní CLI, web, službu telnet, správu OOBM přes nástroj Onboard Administrator a port konzoly USB.

Zabezpečený přístup pro správu přes protokol SSH.  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.